Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Produsele de origine animală destinate consumului uman: norme de sănătate animală

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Produsele de origine animală destinate consumului uman: norme de sănătate animală

SINTEZĂ PRIVIND:

Directiva 2002/99/CE: norme de sănătate animală care reglementează producția, transformarea, distribuția și introducerea produselor de origine animală destinate consumului uman

SINTEZĂ

CARE ESTE ROLUL ACESTEI DIRECTIVE?

 • Directiva stabilește norme generale de sănătate animală pentru produsele destinate consumului uman.
 • Acestea vizează toate etapele de producție, transformare și distribuție desfășurate în Uniunea Europeană (UE), precum și importurile din alte țări.

ASPECTE-CHEIE

 • Autoritățile naționale trebuie să se asigure că niciuna dintre persoanele implicate în lanțul alimentar nu răspândește bolile transmisibile la animale.
 • Produsele trebuie să provină de la animale care nu fac obiectul vreunei restricții teritoriale de sănătate.
 • Carnea și produsele din carne din unitățile în care în timpul procesului de sacrificare existau animale infectate sau animale suspectate de infectare sunt interzise.
 • Produsele comestibile trebuie să fie însoțite de un certificat veterinar.
 • Autoritățile naționale efectuează controale sanitare oficiale. De regulă, inspecțiile sunt inopinate.
 • Experții Comisiei Europene, în colaborare cu autoritățile locale, pot efectua controale și audituri la fața locului. Aceștia au aceleași competențe de control și în țările din afara UE.
 • În cazul identificării unui risc important, autoritățile naționale trebuie să adopte toate măsurile care se impun pentru a proteja sănătatea animală.
 • Importurile
  • trebuie să respecte normele de sănătate animală ale UE;
  • pot să provină numai din țări care demonstrează că respectă aceste cerințe;
  • trebuie să fie însoțite de un certificat veterinar.

Abrogare

Directiva 2002/99/CE va fi abrogată și înlocuită cu Regulamentul (UE) 2016/429 începând cu 2 aprilie 2021.

DE CÂND SE APLICĂ DIRECTIVA?

Directiva se aplică începând cu 12 februarie 2003. Țările UE au avut obligația de a o transpune în legislația națională până la 31 decembrie 2004.

CONTEXT

UE a luat măsuri specifice împotriva următoarelor boli ale animalelor:

Pentru informații suplimentare, consultați „Alte produse de origine animală” pe site-ul web al Comisiei Europene.

ACT

Directiva 2002/99/CE a Consiliului din 16 decembrie 2002 de stabilire a normelor de sănătate animală care reglementează producția, transformarea, distribuția și introducerea produselor de origine animală destinate consumului uman (JO L 18, 23.1.2003, pp. 11-20)

Modificările succesive aduse Directivei 2002/99/CE au fost integrate în textul de bază. Această versiune consolidată are doar un caracter informativ.

Data ultimei actualizări: 24.05.2016

Top