Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Produse alimentare de origine animală – controale oficiale

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Produse alimentare de origine animală – controale oficiale

SINTEZĂ PRIVIND:

Regulamentul (CE) nr. 854/2004 privind organizarea de controale oficiale privind produsele de origine animală destinate consumului uman

SINTEZĂ

CARE ESTE ROLUL ACESTUI REGULAMENT?

Regulamentul stabilește norme specifice de organizare a controalelor oficiale privind produsele alimentare destinate consumului uman.

ASPECTE-CHEIE

Legislația impune următoarele cerințe tuturor țărilor UE:

  • Autoritățile naționale trebuie să aprobe spații care respectă normele de igienă alimentară la nivelul Uniunii Europene (UE) și să ofere fiecăruia un cod care să indice tipul de produse implicate.
  • Întreprinderile din sectorul alimentar trebuie să acorde toată asistența necesară inspectorilor care desfășoară controalele. Acest lucru include asigurarea accesului la toate clădirile și la orice documentație sau înregistrări solicitate.
  • Auditurile pentru buna practică în ceea ce privește igiena trebuie să acopere aspecte precum proiectarea și întreținerea spațiilor și echipamentelor, lupta împotriva dăunătorilor, controlarea temperaturii și pregătirea în domeniul igienei.
  • Autoritatea competentă trebuie să efectueze proceduri speciale „bazate pe analiza riscurilor și punctele critice de control” pentru a verifica dacă întreprinderile din sectorul alimentar aplică normele UE privind criteriile microbiologice, reziduurile, contaminanții și substanțele interzise.
  • Inspectorii verifică dacă personalul aplică normele relevante în toate etapele procesului de producție. Aceștia pot să controleze registrele companiei, să preleve eșantioane pentru analizele de laborator și să evalueze orice riscuri care pot exista.

Legislația acoperă diferite tipuri de alimente:

  • Carne proaspătă: un medic veterinar oficial trebuie să efectueze controale specifice, înainte și după sacrificarea animalelor, în abatoare, spațiile de prelucrare a vânatului și secțiile unde carnea este tranșată și pregătită pentru vânzare.
  • Moluște bivalve vii: autoritățile naționale clasifică zonele de cultivare a crustaceelor precum stridiile, midiile și scoicile, pe baza calității apei. Clasificarea determină dacă crustaceele pot fi vândute direct pentru consum uman sau dacă trebuie supuse mai întâi unui tratament într-un centru de purificare.
  • Produse pescărești: se efectuează controale regulate în ceea ce privește condițiile de igienă ale navelor de pescuit, ale piețelor (vânzare prin licitație și piețele de comerț cu ridicata), condițiile de depozitare și transport, precum și în ceea ce privește condițiile de igienă ale peștilor la debarcare și la prima vânzare.
  • Lapte netratat (crud) și produse lactate: controalele verifică dacă cerințele pentru lapte crud sunt îndeplinite și dacă sunt respectate normele privind bunăstarea animalelor și utilizarea medicamentelor de uz veterinar.
  • Alimentele pot fi importate în UE doar din țări și spații care demonstrează că respectă standardele UE.

DE CÂND SE APLICĂ REGULAMENTUL?

Regulamentul se aplică de la 20 mai 2004.

ACT

Regulamentul (CE) nr. 854/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2004 de stabilire a normelor specifice de organizare a controalelor oficiale privind produsele de origine animală destinate consumului uman (JO L 139, 30.4.2004, pp. 206–320)

Modificările succesive aduse Regulamentului (CE) nr. 854/2004 au fost integrate în textul de bază. Această versiune consolidată are doar un caracter informativ.

Data ultimei actualizări: 04.02.2016

Top