Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Prevenirea și combaterea pestei porcine africane

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Prevenirea și combaterea pestei porcine africane

 

SINTEZĂ PRIVIND:

Directiva 2002/60/CE — norme specifice pentru combaterea pestei porcine africane

CARE ESTE OBIECTIVUL ACESTEI DIRECTIVE?

Pesta porcină africană este o boală contagioasă, în general fatală, care se manifestă în rândul porcinelor, având consecințe grave socioeconomice și asupra sănătății umane. Directiva stabilește măsuri de prevenire, combatere și eradicare.

ASPECTE-CHEIE

  • Țările Uniunii Europene (UE) trebuie să asigure că orice caz suspectat de pestă porcină africană este notificat imediat autorităților naționale. Dacă cazul este confirmat, rezultatele investigațiilor se vor comunica Comisiei Europene și celorlalte țări ale UE. Diagnosticul se va stabili de către laboratoarele autorizate, folosind manualul oficial de diagnosticare.
  • Dacă nu este posibilă infirmarea prezenței bolii, exploatația va fi pusă sub supraveghere și se va restricționa circulația porcilor, a produselor din carne de porc, a materialelor sau a deșeurilor care pot propaga virusul. Circulația persoanelor și a vehiculelor neautorizate înspre și dinspre exploatație va fi interzisă.
  • În cazul în care boala este confirmată în mod oficial, toți porcii din exploatație vor fi sacrificați și carcasele acestora vor fi transformate. Orice carne, materiale sau deșeuri care pot fi contaminate trebuie distruse, transformate sau tratate pentru a asigura distrugerea virusului. Se pot acorda excepții pentru unitățile de producție sănătoase din cadrul exploatațiilor infectate, cu condiția ca acestea să fie complet separate. Se va stabili o zonă de protecție cu o rază de cel puțin 3 km în jurul focarului, care este inclusă într-o zonă de supraveghere cu o rază de cel puțin 10 km.
  • În cazul în care boala se dezvoltă într-un abator sau într-un mijloc de transport, toți porcii sensibili vor fi sacrificați, iar toate materialele vor fi transformate. Unitatea agricolă, vehiculele și echipamentul care pot fi contaminate trebuie curățate și dezinfectate.
  • În cazul în care se suspectează infectarea porcilor mistreți, țările UE trebuie să notifice proprietarii de porci și vânătorii și să efectueze anchete asupra tuturor porcilor mistreți sacrificați cu armă de foc sau descoperiți morți. Zona infectată va fi delimitată, exploatațiile din această zonă vor fi puse sub supraveghere și se va lua în considerare aplicarea unei interdicții de vânătoare.
  • Documentul SANCO/7138/2013 cuprinde orientări privind supravegherea și combaterea pestei porcine africane în rândul porcilor mistreți.
  • Țările UE trebuie să înainteze Comisiei un plan de eradicare a bolii și să prezinte un raport privind progresul înregistrat la fiecare șase luni.
  • În prezent, vaccinurile contra pestei porcine africane sunt interzise. Cu toate acestea, prezenta directivă ar putea fi actualizată în viitor pentru a ține seama de evoluția cercetărilor științifice și tehnice.
  • Țările UE trebuie să elaboreze planuri de intervenție luând în considerare factorii locali, precum densitatea de porcine, care pot influența propagarea virusului.
  • Experți ai Comisiei pot să efectueze controale la fața locului pentru a asigura aplicarea uniformă a acestei directive.

Abrogare

Prezenta directivă se abrogă prin Regulamentul (UE) 2016/429 începând cu 21 aprilie 2021.

DE CÂND SE APLICĂ DIRECTIVA?

Directiva se aplică începând cu data de 9 august 2002. Țările UE au avut obligația de a o transpune în legislația națională până la 1 iulie 2003.

CONTEXT

Pentru informații suplimentare, consultați:

ACTUL PRINCIPAL

Directiva 2002/60/CE a Consiliului din 27 iunie 2002 de stabilire a dispozițiilor specifice de combatere a pestei porcine africane și de modificare a Directivei nr. 92/119/CEE în ceea ce privește boala Teschen și pesta porcină africană (JO L 192, 20.7.2002, pp. 27–46)

Modificările succesive aduse Directivei 2002/60/CE au fost integrate în textul de bază. Această versiune consolidată are doar un caracter informativ.

ACTE CONEXE

Decizia 2003/422/CE a Comisiei din 26 mai 2003 de aprobare a manualului de diagnostic al pestei porcine africane [notificată cu numărul C(2003) 1696] (JO L 143, 11.6.2003, pp. 35–49)

Regulamentul (UE) 2016/429 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 martie 2016 privind bolile transmisibile ale animalelor și de modificare și de abrogare a anumitor acte din domeniul sănătății animalelor („Legea privind sănătatea animală”) (JO L 84, 31.3.2016, pp. 1-208)

Data ultimei actualizări: 20.10.2016

Top