Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Condițiile de bunăstare a animalelor în timpul transportului – norme privind punctele de așteptare

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Condițiile de bunăstare a animalelor în timpul transportului – norme privind punctele de așteptare

SINTEZĂ PRIVIND:

Regulamentul (CE) nr. 1255/97 al Consiliului privind criteriile UE prevăzute pentru punctele de așteptare și de modificare a planului de itinerar pentru transportul animalelor

SINTEZĂ

CARE ESTE ROLUL ACESTUI REGULAMENT?

Regulamentul stabilește norme privind punctele de așteptare unde animalele se odihnesc cel puțin 12 ore pe parcursul pauzelor obligatorii pe distanțe lungi în cadrul Uniunii Europene (UE). Acestea sunt concepute pentru a le asigura acestora condiții optime de bunăstare.

ASPECTE-CHEIE

 • Punctele de așteptare trebuie:
  • să fie situate într-o zonă liberă de orice restricții privind sănătatea animală;
  • să fie sub autoritatea unui medic veterinar oficial;
  • să facă obiectul unor inspecții regulate cel puțin de două ori pe an;
  • să se conformeze cu legislația UE pertinentă privind sănătatea animalelor;
  • să respecte măsuri detaliate privind sănătatea și igiena, standarde de construcție și norme de funcționare. Acestea acoperă așternuturile de paie pentru animale, încărcarea și descărcarea echipamentelor și tratamentul animalelor pe parcursul șederii.
 • Punctele de așteptare sunt utilizate exclusiv pentru primirea, furajarea, adăparea, odihna, adăpostirea, îngrijirea și expedierea animalelor care trec prin ele.
 • Animalele din diferite loturi pot fi prezente în același timp în punctele de așteptare doar dacă au același statut certificat de sănătate.
 • Autoritățile naționale relevante aprobă și emit un număr fiecărui punct de așteptare. Aprobarea se poate limita la anumite specii sau categorii de animale și la statutul lor de sănătate.
 • Proprietarii punctelor de așteptare trebuie:
  • să accepte doar animalele certificate sau identificate în conformitate cu legislația UE relevantă;
  • să asigure că animalele sunt îngrijite, hrănite și adăpate corespunzător;
  • să apeleze, în caz de necesitate, la un medic veterinar pentru a trata sau expedia un animal;
  • să folosească personal cu o formație și capacități profesionale adecvate;
  • să notifice autoritățile relevante în termen de o zi lucrătoare cu privire la plecarea unui lot;
  • să informeze autoritățile competente, cât mai curând posibil, cu privire la orice nereguli.
 • O țară a UE trebuie să suspende utilizarea unui punct de așteptare în cazul în care au loc încălcări grave privind sănătatea și bunăstarea animalelor. Aceasta va notifica Comisia Europeană și alte țări ale UE cu privire la acest aspect.
 • Înainte ca animalele să părăsească un punct de așteptare, un medic veterinar oficial trebuie să confirme că animalele sunt apte să continue călătoria.

DE CÂND SE APLICĂ REGULAMENTUL?

Regulamentul se aplică începând cu 1 ianuarie 1999.

CONTEXT

Tratatul de la Lisabona, care a intrat în vigoare la 1 decembrie 2009, recunoaște că animalele sunt ființe sensibile. Prin urmare, politicile UE trebuie să respecte pe deplin cerințele privind bunăstarea acestora.

UE a adoptat o legislație separată privind:

Pentru informații suplimentare, consultați pagina „Bunăstarea animalelor – Principalele realizări” de pe site-ul web al Comisiei Europene.

ACT

Regulamentul (CE) nr. 1255/97 al Consiliului din 25 iunie 1997 privind criteriile comunitare prevăzute pentru punctele de așteptare și de modificare a planului de itinerar prevăzut în anexa la Directiva 91/628/CEE (JO L 174, 2.7.1997, pp. 1-6)

Modificările succesive aduse Regulamentului (CE) nr. 1255/97 au fost integrate în textul de bază. Această versiune consolidată are doar un caracter informativ.

ACTE CONEXE

Regulamentul (CE) nr. 1/2005 al Consiliului din 22 decembrie 2004 privind protecția animalelor în timpul transportului și al operațiunilor conexe și de modificare a Directivelor 64/432/CEE și 93/119/CE și a Regulamentului (CE) nr. 1255/97 (JO L 3, 5.1.2005, pp. 1-44)

Decizia 2004/544/CE a Consiliului din 21 iunie 2004 privind semnarea Convenției Europene privind protecția animalelor în timpul transportului internațional (revizuită) (JO L 241, 13.7.2004, p. 21)

Data ultimei actualizări: 11.04.2016

Top