Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Bunăstarea animalelor în timpul transportului – normele Uniunii Europene (UE)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Bunăstarea animalelor în timpul transportului – normele Uniunii Europene (UE)

SINTEZĂ PRIVIND:

Regulamentul (CE) nr. 1/2005 al Consiliului privind protecția animalelor în timpul transportului și al operațiunilor conexe

SINTEZĂ

CARE ESTE ROLUL ACESTUI REGULAMENT?

 • Regulamentul reglementează transportul de animale vii între țările UE și prevede controale la animalele care intră sau ies de pe teritoriul UE. Normele detaliate sunt menite să prevină rănirea sau suferințele inutile ale animalelor.

ASPECTE-CHEIE

Regulamentul impune următoarele cerințe:

 • Trebuie luate în prealabil măsuri de transport pentru a reduce durata călătoriei și a satisface nevoile animalelor.
 • Animalele trebuie să fie într-o stare bună pentru a călători.
 • Mijloacele de transport și echipamentele de încărcare și descărcare trebuie proiectate, construite, întreținute și utilizate astfel încât să se evite rănirea și suferința animalelor și să se asigure siguranța acestora.
 • Persoanele care manipulează animalele trebuie să aibă pregătirea necesară și nu au voie să facă uz de nicio formă de violență.
 • Transportul până la destinație trebuie să fie efectuat fără întârziere și să cuprindă verificări regulate privind bunăstarea animalelor.
 • Animalele trebuie să beneficieze de o înălțime și o suprafață de sol suficientă.
 • Acestora trebuie să li se asigure apă, hrană și repaus atunci când este necesar.
 • Transportatorii trebuie:
  • să dețină o autorizație din partea autorității naționale competente, valabilă pentru toate călătoriile de peste 65 km;
  • să prezinte o documentație din care să rezulte originea și proprietarul animalelor, destinația acestora și durata estimată a călătoriei;
  • să se asigure că există un însoțitor pentru animale, cu excepția cazului în care acestea se află în containere cu suficientă hrană și apă.
 • Autoritățile naționale trebuie să verifice și să autorizeze vehiculele și navele utilizate pentru transportarea animalelor pe cale rutieră și maritimă pe distanțe lungi înainte ca aceste mijloace de transport să poată fi utilizate.
 • Deținătorii de animale și operatorii centrelor de colectare (exploatații, centre de colectare și piețe) trebuie să se asigure că normele și standardele de bunăstare sunt respectate în diferitele puncte de plecare, de transfer sau de destinație.
 • Autoritățile naționale trebuie să impună ca transportatorii:
  • să fie stabiliți într-o țară a UE;
  • să demonstreze că dispun de personal, echipamente și proceduri operaționale suficiente;
  • să nu fi fost înregistrați pentru încălcări grave ale normelor UE sau naționale privind protecția animalelor în ultimii trei ani.
 • Pentru călătoriile de lungă durată între țările UE și spre destinații din afara UE:
  • transportatorii trebuie să dețină autorizația, documentația, sistemul de navigație prin satelit și planurile de urgență necesare;
  • autoritățile naționale trebuie să efectueze controale în punctul de plecare și, ulterior, în mod aleatoriu.
 • În caz de urgență sau de nerespectare a normelor privind bunăstarea, autoritățile naționale pot să insiste ca transportatorul:
  • să înlocuiască conducătorul sau însoțitorul;
  • să repare temporar mijlocul de transport;
  • să transfere lotul într-un alt vehicul;
  • să întoarcă animalele la punctul de plecare;
  • să descarce animalele și să le adăpostească temporar în condiții corespunzătoare.

DE CÂND SE APLICĂ REGULAMENTUL?

Regulamentul se aplică începând cu 25 ianuarie 2005.

CONTEXT

Pentru informații suplimentare, consultați pagina referitoare la principalele realizări în domeniul bunăstării animalelor de pe site-ul Comisiei Europene.

ACT

Regulamentul (CE) nr. 1/2005 al Consiliului din 22 decembrie 2004 privind protecția animalelor în timpul transportului și al operațiunilor conexe și de modificare a Directivelor 64/432/CEE și 93/119/CE și a Regulamentului (CE) nr. 1255/97 (JO L 3, 5.1.2005, pp. 1-44)

ACTE CONEXE

Decizia 2004/544/CE a Consiliului din 21 iunie 2004 privind semnarea Convenției Europene privind protecția animalelor în timpul transportului internațional (revizuită) (JO L 241, 13.7.2004, p. 21)

Regulamentul (CE) nr. 1255/97 al Consiliului din 25 iunie 1997 privind criteriile comunitare prevăzute pentru punctele de așteptare și de modificare a planului de itinerar prevăzut în anexa la Directiva 91/628/CEE (JO L 174, 2.7.1997, pp. 1-6).

Modificările succesive aduse Regulamentului (CE) nr. 1255/97 al Consiliului au fost integrate în textul de bază. Această versiune consolidată are doar un caracter informativ.

Decizia de punere în aplicare 2013/188/UE a Comisiei din 18 aprilie 2013 privind rapoartele anuale referitoare la inspecțiile nediscriminatorii efectuate în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1/2005 al Consiliului privind protecția animalelor în timpul transportului și al operațiunilor conexe și de modificare a Directivelor 64/432/CEE și 93/119/CE și a Regulamentului (CE) nr. 1255/97 [notificat cu numărul C(2013) 2098] (JO L 111, 23.4.2013, pp. 107-114)

Data ultimei actualizări: 18.04.2016

Top