Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Prevenirea răspândirii virusului febrei catarale ovine în rândul bovinelor și al ovinelor din Europa

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Prevenirea răspândirii virusului febrei catarale ovine în rândul bovinelor și al ovinelor din Europa

Febra catarală ovină (*) este o boală infecțioasă virală întâlnită în special la ovine. Maladia se poate răspândi rapid, cauzând moarte și perturbări ce pot reduce drastic rentabilitatea creșterii animalelor.

ACT

Directiva 2000/75/CEa Consiliului din 20 noiembrie 2000 de stabilire a dispozițiilor specifice privind măsurile de combatere și de eradicare a febrei catarale ovine

SINTEZĂ

CARE ESTE ROLUL ACESTEI DIRECTIVE?

Directiva și modificările ulterioare ale acesteia stabilesc măsuri detaliate de combatere și de eradicare a febrei catarale ovine, prezentând proceduri de adoptat în eventualitatea unei apariții a bolii.

ASPECTE-CHEIE

Cazurile suspectate sau confirmate ale virusului febrei catarale ovine trebuie notificate autorității competente din țara respectivă a Uniunii Europene (UE) înainte de aplicarea oricăror măsuri.

În cazul suspectării unor cazuri ale virusului febrei catarale ovine, medicul veterinar plasează sub supraveghere efectivul de ovine, efectuează un inventar al animalelor și al locurilor unde se țin animalele, realizează o anchetă epidemiologică și interzice deplasarea animalelor, tratează animalele cu insecticide și dispune distrugerea eventualelor cadavre de animale.

Dacă se confirmă prezența maladiei, aceste măsuri se extind asupra tuturor exploatațiilor (*) situate pe o rază de 20 de kilometri. De asemenea, zona de protecție se va extinde pe o rază de cel puțin 100 de kilometri în jurul exploatației infectate, unde toate animalele trebuie să fie identificate, nefiind permisă scoaterea lor din zona respectivă. Autoritatea trebuie să instituie un program de supraveghere epidemiologică. Pe lângă acesta, în cadrul zonei trebuie efectuat și un program de vaccinare.

Zona de supraveghere se va extinde pe un teritoriu de cel puțin cu 50 de kilometri în jurul zonei de protecție, având aceleași măsuri de identificare și restricții privind deplasarea și supravegherea animalelor ca și zona de protecție, nefiind permisă însă vaccinarea. Aceste zone pot fi extinse sau reduse în funcție de circumstanțe.

Vaccinarea este permisă în baza unei evaluări a riscurilor specifice și cu condiția notificării prealabile a Comisiei Europene. Este posibilă obținerea unor contribuții la costurile suportate.

De la data publicării directivei inițiale au devenit disponibile noi vaccinuri inactivate, iar utilizarea acestora în timpul epidemiilor din 2008 și 2009 a dus la o îmbunătățire semnificativă a combaterii febrei catarale ovine. În prezent, se preferă vaccinurile inactivate în locul celor cu germeni vii, care prezentau un anumit risc de răspândire a virusului.

DE CÂND SE APLICĂ DIRECTIVA?

Începând cu 22 decembrie 2000.

TERMENI-CHEIE

(*) Febra catarală ovină: o boală virală necontagioasă a rumegătoarelor, în special a ovinelor, care se transmite prin intermediul musculițelor. Simptomele includ dureri, șchiopătare și probleme de reproducere. Nu există un tratament eficace; animalele afectate pot muri în decurs de câteva zile, iar pentru cele care supraviețuiesc, recuperarea poate dura chiar și câteva luni. Boala nu reprezintă o amenințare la adresa oamenilor.

(*) Exploatație: unitate agricolă sau de altă natură în care sunt crescute sau închise, temporar sau în permanență, animale din specii sensibile la febra catarală.

Pentru informații suplimentare, consultați pagina referitoare la febra catarală pe site-ul Comisiei Europene.

REFERINȚE

Act

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislația statelor membre

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

Directiva 2000/75/CE

22.12.2000

1.1.2002

JO L 327, 22.12.2000, pp. 74-83

Act(e) de modificare

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislația statelor membre

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

Directiva 2008/73/CE

3.9.2008

1.1.2010

JO L 219, 14.8.2008, pp. 40-54

Directiva 2012/5/UE

22.3.2012

23.9.2012

JO L 81, 21.3.2012, pp. 1-2

Directiva 2013/20/UE

1.7.2013

1.7.2013

JO L 158, 10.6.2013, p. 234-239

Modificările și corecturile succesive aduse Directivei 2000/75/CE au fost integrate în textul de bază. Această versiune consolidată are doar un caracter informativ.

Data ultimei actualizări: 06.08.2015

Top