Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Combaterea febrei aftoase

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Combaterea febrei aftoase

SINTEZĂ PRIVIND:

Directiva 2003/85/CE a Consiliului privind măsurile UE de combatere a febrei aftoase

SINTEZĂ

CARE ESTE ROLUL ACESTEI DIRECTIVE?

 • Directiva stabilește măsurile minime de combatere care trebuie aplicate în cazul apariției unui focar de febră aftoasă (FA).
 • Actul cuprinde măsuri preventive pentru creșterea sensibilizării și a pregătirii autorităților relevante și a comunității agricole. Statele membre ale Uniunii Europene (UE) pot lua măsuri mai stricte dacă doresc.

ASPECTE-CHEIE

 • Febra aftoasă este o boală notificabilă. Proprietarii sau manipulatorii de animale, precum și medicii veterinari trebuie să raporteze orice focar.
 • La notificarea unui caz suspectat, autoritățile competente trebuie să se asigure că:
  • ferma este plasată sub supraveghere;
  • se efectuează un recensământ al tuturor animalelor și al produselor de origine animală prezente;
  • niciun animal și nicio persoană nu poate să intre sau să iasă din unități;
  • intrările și ieșirile clădirilor sunt dezinfectate;
  • se poate institui o zonă de control temporar, interzicând circulația animalelor într-o zonă mai extinsă;
  • se poate introduce un program de eradicare preventivă, care să implice sacrificarea animalelor.
 • La confirmarea unui focar, autoritățile competente trebuie să se asigure că:
  • toate animalele infectate sunt sacrificate la fața locului;
  • carcasele sunt îngropate sau arse;
  • toate clădirile și vehiculele utilizate pentru animale, precum și birourile și zonele destinate oamenilor, sunt dezinfectate, dacă este necesar;
  • toate produsele care este posibil să fi părăsit ferma înaintea introducerii măsurilor de combatere sunt identificate și tratate;
  • se iau măsuri pentru a proteja animalele din laboratoarele, grădinile zoologice și parcurile naturale din vecinătate împotriva bolii;
  • toate animalele din abatoare, de la punctele de control la frontieră sau din orice formă de transport unde s-a confirmat un caz de boală sunt sacrificate imediat;
  • se instituie zone de protecție și de supraveghere: prima are o rază minimă de trei kilometri, iar a doua de 10 kilometri;
  • în aceste zone se aplică măsuri speciale: de exemplu, se interzice vânzarea produselor de origine animală în cadrul perimetrelor.
 • Restricțiile aplicate în zonele de protecție pot fi ridicate la 15 zile de la sacrificarea și eliminarea ultimului animal infectat. Termenul pentru zonele de supraveghere este de 30 de zile.
 • Pentru utilizarea, fabricarea și vânzarea vaccinurilor împotriva febrei aftoase se aplică norme speciale.
 • Autoritățile naționale controlează strict laboratoarele care manipulează virusul viu al FA. Acestea desemnează un centru național/central de combatere a bolii.
 • Autoritățile naționale elaborează planuri de intervenție care să fie puse în aplicare în cazul apariției unui focar. De asemenea, acestea pot efectua exerciții de alertă în timp real.

Abrogare

Regulamentul (UE) 2016/429 abrogă Directiva 2003/85/CE a Consiliului începând cu 21 aprilie 2021.

CONTEXT

FA este extrem de contagioasă. Aceasta apare la animalele biungulate domestice și sălbatice, cum sunt vacile, dar poate afecta și anumite alte specii (de exemplu, bivolii și bizonii).

Cea mai recentă epidemie – în Regatul Unit în 2001 – a lovit peste 2 000 de ferme. Aceasta a cauzat dificultăți considerabile comunităților rurale și totodată a stârnit o preocupare generală în rândul publicului cu privire la siguranța cărnii de vită.

DE CÂND SE APLICĂ DIRECTIVA?

Directiva a intrat în vigoare la 22 noiembrie 2003. Țările UE au avut obligația de a o transpune în legislația națională până la 30 iunie 2004.

CONTEXT

Febra aftoasă pe site-ul web al Comisiei Europene.

ACT

Directiva 2003/85/CE a Consiliului din 29 septembrie 2003 privind măsurile comunitare de combatere a febrei aftoase, de abrogare a Directivei 85/511/CEE și a Deciziilor 89/531/CEE și 91/665/CEE și de modificare a Directivei 92/46/CEE (JO L 306, 22.11.2003, pp. 1-87)

Modificările succesive aduse Directivei 2003/85/CE au fost integrate în textul de bază. Această versiune consolidată are doar un caracter informativ.

ACTE CONEXE

Decizia 2007/18/CE a Comisiei din 22 decembrie 2006 de aprobare a planurilor de intervenție pentru combaterea febrei aftoase în conformitate cu Directiva 2003/85/CE a Consiliului (JO L 7, 12.1.2007, pp. 36-37)

Decizia 91/666/CEE a Consiliului din 11 decembrie 1991 privind constituirea rezervelor comunitare de vaccinuri împotriva febrei aftoase (JO L 368, 31.12.1991, pp. 21-25). A se vedea versiunea consolidată.

Decizia 2001/75/CE a Comisiei din 18 ianuarie 2001 privind testarea siguranței și eficacității vaccinurilor antiaftoase și a vaccinurilor împotriva febrei catarale ovine (JO L 26, 27.1.2001, pp. 38-39)

Decizia 2009/486/CE a Comisiei din 22 iunie 2009 privind achiziționarea antigenilor virusului febrei aftoase (JO L 160, 23.6.2009, pp. 27-28)

Regulamentul (UE) 2016/429 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 martie 2016 privind bolile transmisibile ale animalelor și de modificare și de abrogare a anumitor acte din domeniul sănătății animalelor („Legea privind sănătatea animală”) (JO L 84, 31.3.2016, pp. 1-208)

Data ultimei actualizări: 24.05.2016

Top