Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Planul de acţiune pentru bunăstarea animalelor 2006-2010

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Planul de acţiune pentru bunăstarea animalelor 2006-2010

Uniunea Europeană (UE) prevede pentru perioada 2006-2010 anumite măsuri generale care vizează asigurarea protecţiei şi bunăstării animalelor. Aceste măsuri vor include îmbunătăţirea normelor, dezvoltarea cercetării şi a indicatorilor, informarea profesioniştilor şi a consumatorilor, precum şi acţiuni pe plan internaţional.

ACT

Comunicare a Comisiei către Parlamentul European şi Consiliu din 23 ianuarie 2006 privind un plan de acţiune comunitar pentru protecţia şi bunăstarea animalelor pentru perioada 2006-2010 [COM(2006) 13 - Jurnalul Oficial C 49 din 28.2.2006].

SINTEZĂ

Planul de acţiune descrie măsurile pe care Comisia intenţionează să le pună în aplicare în perioada 2006-2010 în vederea dezvoltării şi garantării protecţiei şi bunăstării animalelor în cadrul Uniunii Europene (UE) şi în întreaga lume. Acesta vizează clarificarea legislaţiei comunitare şi formularea de propuneri în domeniile în care aceasta prezintă lacune.

Comisia doreşte să atingă următoarele obiective:

 • definirea mai clară a acţiunilor care trebuie întreprinse de către UE în materie de bunăstare a animalelor;
 • continuarea promovării normelor ridicate din acest domeniu;
 • consolidarea coordonării resurselor;
 • încurajarea cercetării şi promovarea soluţiilor alternative pentru experimentele pe animale;
 • garantarea coerenţei şi coordonării ansamblului de politici ale UE în favoarea bunăstării a animalelor.

Planul de acţiune defineşte cinci domenii de acţiune principale, interconectate, în vederea atingerii obiectivelor menţionate:

 • stabilirea unor norme minime;
 • promovarea cercetării şi a metodelor alternative pentru substituirea experimentelor pe animale;
 • introducerea indicatorilor de bunăstare;
 • o mai bună informare a profesioniştilor şi a publicului;
 • sprijin pentru iniţiativele internaţionale în favoarea protecţiei animalelor.

În materie de norme minimale, planul de acţiune prevede consolidarea reglementării comunitare existente în vederea luării în calcul a ultimelor descoperiri ştiinţifice, a experienţei practice şi a progreselor înregistrate în spaţiul internaţional. Acesta sugerează, de asemenea, extinderea acestor norme minimale la speciile şi la chestiunile care nu sunt încă acoperite de către legislaţie. Accentul va fi pus, printre altele, pe respectarea bunăstării animalelor datorită celorlalte politici, în special politica agricolă comună (condiţionalitatea finanţărilor, posibilitatea de acordare de asistenţă în cadrul politicii de dezvoltare rurală).

Planul de acţiune recomandă încurajarea proiectelor de cercetare în vederea compensării lacunelor şi a furnizării unei baze ştiinţifice solide pentru dezvoltările viitoare ale politicii europene în materie de protecţie şi de bunăstare a animalelor. Acesta propune, în plus, crearea unui centru sau laborator european al cărei misiune să fie coordonarea, colectarea şi schimbul de informaţii cu privire la cercetare şi la activităţi. Planul pune accentul şi pe respectarea „principiului celor trei R” („replacement, reduction and refinement”, adică „substituire, reducere şi perfecţionare”) definit la nivel european în materie de experimente pe animale.

Planul prevede introducerea de indicatori standardizaţi în materie de bunăstare a animalelor. Aceşti indicatori ar permite garantarea faptului că normele minimale sau norme mai stricte au fost respectate. Planul de acţiune sugerează, de asemenea, crearea unei etichete comunitare pentru promovarea produselor obţinute de nivel ridicat în conformitate cu cele mai stricte exigenţe în materie de bunăstare a animalelor.

Planul de acţiune subliniază importanţa formării profesioniştilor, în special cu scopul răspândirii bunelor practici şi al informării consumatorilor, pentru a le permite a realiza o alegere mai avizată în momentul efectuării cumpărăturilor.

Planul de acţiune prevede faptul că UE va continua să promoveze consolidarea normelor privind bunăstarea animală în cadrul grupărilor internaţionale precum Oficiul Internaţional pentru Epizootii (OIE) şi Consiliul Europei. Acesta preconizează, de asemenea, promovarea recunoaşterii importanţei acestor norme în cadrul Organizaţiei Mondiale a Comerţului. Ia în considerare o cooperare mai strânsă între UE şi ţările care aplică norme de nivel ridicat, precum şi cu ţările în dezvoltare.

Măsurile prevăzute în cadrul planului de acţiune vor face obiectul unei monitorizări continue, în vederea evaluării progreselor înregistrate şi a programării acţiunilor complementare după anul 2010.

Context

Planul de acţiune răspunde principiilor stabilite în cadrul protocolului privind protecţia şi bunăstarea animalelor anexat Tratatului de instituire a Comunităţii Europene (Tratatul CE). Acest protocol recunoaşte faptul că animalele sunt fiinţe sensibile şi că cerinţele bunăstării animalelor trebuie luate în considerare în cadrul formulării sau a punerii în aplicare a politicilor în materie de agricultură, transport, cercetare şi piaţă internă.

Studiul de impact care însoţeşte planul de acţiune se concentrează pe beneficiile prevăzute ale planului de acţiune, pe legislaţia existentă, precum şi pe lucrările de cercetare întreprinse.

Începând din 1974, legislaţia europeană s-a dezvoltat în vederea protejării animalelor şi a asigurării bunăstării acestora în cadrul proceselor de creştere, în timpul transportului şi în momentul sacrificării lor.

ACTE CONEXE

Raportul Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor din 28 octombrie 2009 „Opţiuni de etichetare în domeniul bunăstării animale şi stabilirea unei reţele europene de centre de referinţă pentru protecţia şi bunăstarea animalelor” [COM(2009) 584 final – Nepublicat în Jurnalul Oficial]. Comisia doreşte îmbunătăţirea informării consumatorilor europeni în materie de bunăstare animală. În acest scop, ea lansează o dezbatere privind etichetarea produselor de consum. Într-adevăr, permiţând consumatorilor să identifice şi să selecteze produse care respectă bunăstarea animală, Comisia doreşte să încurajeze producătorii să îşi îmbunătăţească practicile în vederea satisfacerii cererii.

Prezentul raport trebuie să permită Parlamentului European, Consiliului, Comitetului Economic şi Social European şi Comitetului Regiunilor să conducă această dezbatere, în special în următoarele domenii:

 • sensibilizarea consumatorilor cu privire la bunăstarea animală;
 • respectarea bunăstării animale;
 • menţiunile prezente pe produse;
 • accesul producătorilor din ţări terţe la sisteme de certificare voluntare, în conformitate cu principiile Organizaţiei Mondiale a Comerţului (OMC);
 • indicatorii şi metodele de măsurare a bunăstării animale;
 • coordonarea centrelor de cercetare ştiinţifică.

Ultima actualizare: 18.06.2010

Top