Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Bunăstarea animalelor — Protecția puilor destinați producției de carne

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Bunăstarea animalelor — Protecția puilor destinați producției de carne

 

SINTEZĂ PRIVIND:

Directiva 2007/43/CE — norme minime de protecție a puilor destinați producției de carne

CARE ESTE ROLUL ACESTEI DIRECTIVE?

 • Directiva are ca obiectiv introducerea unor norme pentru îmbunătățirea bunăstării animalelor din exploatațiile de pe teritoriul Uniunii Europene (UE) în care sunt crescuți pui destinați producției de carne.
 • Aceste norme sunt menite să evite denaturarea concurenței în acest sector.

ASPECTE-CHEIE

Domeniu de aplicare

 • Directiva se aplică puilor destinați producției de carne (pui de carne), precum și loturilor destinate consumului din exploatațiile care au și loturi reproducătoare, și loturi destinate consumului.
 • Directiva nu se aplică:
  • exploatațiilor cu mai puțin de 500 de pui;
  • exploatațiilor în care sunt crescuți doar pui pentru reproducție;
  • stațiilor de incubare*;
  • puilor crescuți în adăpost în sistem extensiv și puilor crescuți în aer liber; și
  • puilor crescuți în mod ecologic.

Norme aplicabile tuturor exploatațiilor

 • Adăposturile în care sunt crescuți puii trebuie să le permită tuturor puilor un acces adecvat la:
  • adăpătoare;
  • hrană; și
  • așternut uscat și friabil.
 • Clădirile trebuie să aibă un iluminat adecvat în timpul perioadelor de iluminare, precum și o ventilație suficientă.
 • Toți puii crescuți în exploatații trebuie să fie inspectați cel puțin de două ori pe zi.
 • Puii care sunt grav răniți sau prezintă probleme de sănătate trebuie să fie tratați sau sacrificați de îndată.
 • În general, intervențiile chirurgicale efectuate în alte scopuri decât în scopul unor tratamente medicale sunt interzise. Debecarea și castrarea pot fi permise în anumite cazuri.
 • Proprietarul sau crescătorul trebuie să țină registre pentru fiecare adăpost al exploatației sale, în care să figureze:
  • numărul de pui introduși și al celor rămași în lot în urma înlăturării puilor în vederea vânzării sau a sacrificării;
  • suprafața utilizabilă;
  • rasa sau hibridul din care fac parte puii; și
  • rata mortalității.

Densitatea de populare *

 • Țările UE trebuie să se asigure că densitatea maximă de populare dintr-o exploatație sau un adăpost al unei exploatații nu depășește niciodată 33 kg/m2.
 • Este permisă o densitate de populare mai mare, de maximum 39 kg/m2, dacă proprietarul sau crescătorul respectă cerințele enunțate în anexa II la directivă (parametrii de mediu). Proprietarul sau crescătorul trebuie să pună la dispoziția autorităților competente o anumită documentație, care să includă detalii tehnice privind adăpostul și echipamentele acestuia.
 • Asemenea exploatații cu densitate ridicată trebuie dotate cu sisteme de ventilație, de încălzire și de răcire pentru a menține temperatura, umiditatea și concentrațiile de CO2 și de NH3 adecvate.
 • În circumstanțe excepționale, definite în anexa V, densitatea de populare poate crește până la maximum 42 kg/m2.

Instruirea

 • Persoanele care se ocupă de păsări trebuie să dețină un certificat care să ateste că au efectuat un curs de instruire aprobat sau că au o experiență echivalentă cu un astfel de curs. Cursurile de instruire trebuie să acopere următoarele aspecte legate de bunăstare:
  • cerințele privind densitatea de populare a exploatațiilor;
  • fiziologia animalelor;
  • manipularea puilor și administrarea îngrijirilor de urgență; și
  • biosecuritate preventivă.
 • Țările UE trebuie să încurajeze elaborarea și diseminarea unor ghiduri de bună practică.

Inspecții

Autoritățile naționale trebuie să desfășoare inspecții periodice ale exploatațiilor pentru a asigura respectarea dispozițiilor directivei. Acestea trebuie să prezinte anual Comisiei Europene un raport cu privire la inspecțiile desfășurate și o listă cu acțiunile întreprinse în vederea soluționării eventualelor probleme de bunăstare detectate.

Monitorizarea și urmărirea în abatoare

Monitorizarea în abatoare asigură înregistrarea numărului puilor de carne morți la sosire. Semnele unor deficiențe în materie de bunăstare pot fi identificate în cursul inspecțiilor post mortem. Dacă se identifică asemenea semne, exploatația și autoritățile competente trebuie să ia măsuri adecvate.

Raportarea

 • În ultimii ani, o gamă largă de caracteristici legate de metabolism și de comportament regăsite la puii de carne a fost modificată prin intermediul selecției genetice, ceea ce a condus la diverse probleme privind bunăstarea. Printre acestea se numără probleme privind membrele posterioare și mișcarea, sindromul morții subite și afecțiunile dermatologice precum dermatita de contact. În 2016, Comisia a publicat un raport privind influența parametrilor genetici asupra deficiențelor identificate care au drept rezultat un nivel scăzut de bunăstare pentru pui. În raport se concluzionează că:
  • crescătorii iau în considerare în mod progresiv caracteristici legate de sănătatea și bunăstarea puilor în programelor lor de selecție; și
  • legislația în vigoare oferă un sistem de monitorizare pentru indicatorii de bunăstare a animalelor în condiții comerciale care ar putea fi valorificat în continuare în contextul selecției genetice.

Comitetul permanent

Comitetul permanent pentru plante, animale, produse alimentare și hrană pentru animale asistă Comisia Europeană la punerea în aplicare a acestei directive.

DE CÂND SE APLICĂ DIRECTIVA?

Directiva se aplică începând cu data de 1 august 2007. Țările UE au avut obligația de a o transpune în legislația națională până la 30 iunie 2010.

CONTEXT

Pentru informații suplimentare, consultați:

* TERMENI-CHEIE

Stație de incubare: o clădire în care se incubează ouăle de păsări, adesea în condiții artificiale cu ajutorul incubatoarelor.

Densitatea de populare: greutatea totală în viu a puilor prezenți într-un adăpost în același timp pe metru pătrat de suprafață utilizabilă.

ACTUL PRINCIPAL

Directiva 2007/43/CE a Consiliului din 28 iunie 2007 de stabilire a normelor minime de protecție a puilor destinați producției de carne (JO L 182, 12.7.2007, pp. 19-28)

ACTE CONEXE

Raport al Comisiei către Parlamentul European și Consiliu privind impactul selecției genetice asupra bunăstării puilor destinați producției de carne [COM(2016) 182 final, 7.4.2016]

Data ultimei actualizări: 09.01.2017

Top