Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Siguranța alimentelor și a furajelor

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Siguranța alimentelor și a furajelor

SINTEZĂ PRIVIND:

Regulamentul (CE) nr. 178/2002 – principiile și cerințele generale ale legislației alimentare, instituirea Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară și procedurile în domeniul siguranței produselor alimentare

SINTEZĂ

Regulamentul este menit să garanteze calitatea produselor alimentare destinate consumului uman și a hranei pentru animale.

CARE ESTE ROLUL ACESTUI REGULAMENT?

Regulamentul consolidează normele aplicabile în domeniul siguranței produselor alimentare și a furajelor în Uniunea Europeană (UE). De asemenea, acesta instituie Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară (EFSA), care oferă sprijin pentru controlul și evaluarea științifică a alimentelor și a furajelor.

Regulamentul nu se aplică producției primare pentru utilizarea privată casnică sau manipulării casnice a produselor alimentare.

ASPECTE-CHEIE

Niciun produs alimentar periculos pentru sănătate sau impropriu consumului uman nu poate fi comercializat. Se iau în considerare factorii următori:

condițiile normale în care este utilizat produsul alimentar de către consumator;

informațiile oferite consumatorului;

efectul asupra sănătății pe termen scurt și lung;

efectele toxice cumulate;

sensibilitățile specifice ale anumitor grupuri de consumatori, cum ar fi copiii.

Atunci când un produs alimentar sau un furaj care nu prezintă siguranță face parte dintr-un lot de produse, se presupune că întregul lot nu prezintă siguranță.

Legislația privind produsele alimentare se aplică tuturor etapelor lanțului alimentar, de la producție, prelucrare, transport și distribuție până la furnizare. Întreprinderile cu profil alimentar trebuie mai ales:

să garanteze trasabilitatea produselor alimentare, a hranei pentru animale și a animalelor de la care se obțin produse alimentare în toate etapele de producție și de distribuție;

să retragă imediat de pe piață produsele alimentare sau hrana pentru animale sau să recheme produsele deja furnizate în cazul în care se consideră că acestea sunt dăunătoare pentru sănătate;

să informeze autoritățile competente și consumatorii dacă este necesar.

Autoritatea asigură Comisiei Europene și țărilor UE asistență tehnică și științifică în toate domeniile care au un impact asupra siguranței produselor alimentare. De asemenea, aceasta este responsabilă de coordonarea evaluării riscului, de identificarea riscurilor care pot apărea și de formularea de recomandări privind gestionarea crizelor.

În cazul în care se identifică un risc în urma unei analize a riscului, țările UE și Comisia pot adopta măsuri de precauție provizorii în concordanță cu un nivel ridicat de protecție a sănătății.

Sistemul rapid de alertă (Food and Feed Safety AlertsRASFF), care cuprinde țările UE, Comisia și Autoritatea, asigură partajarea informațiilor privind:

măsurile care vizează restrângerea circulației pe piață sau retragerea de pe piață a alimentelor;

măsurile luate pentru controlul utilizării produselor alimentare;

respingerea unui lot de produse alimentare importate.

Aceste informații trebuie puse și la dispoziția publicului larg, dacă este cazul.

În cazul în care alimentele sau furajele prezintă un risc major și necontrolabil pentru sănătate sau pentru mediu, măsurile de protecție de urgență ale Comisiei pot include suspendarea comercializării sau a importurilor produsului respectiv. Țările UE pot lua măsuri similare în cazul în care Comisia nu acționează.

Împreună cu Autoritatea și cu țările UE, Comisia trebuie să întocmească un plan general de gestionare a crizelor, care să vizeze situațiile în care măsurile de protecție de urgență standard sunt insuficiente. În cazul în care se identifică un asemenea caz, Comisia trebuie să instituie de îndată o celulă de criză pentru a identifica opțiunile pentru protejarea sănătății umane.

De asemenea, UE urmărește protejarea consumatorilor împotriva practicilor frauduloase sau înșelătoare în comerțul alimentar, cum ar fi contrafacerea produselor alimentare, și asigurarea unei baze care să le permită consumatorilor să facă alegeri în cunoștință de cauză în legătură cu produsele alimentare.

DE CÂND SE APLICĂ REGULAMENTUL?

Regulamentul a intrat în vigoare la 21 februarie 2002.

ACT

Regulamentul (CE) nr. 178/2002 al Parlamentului European și al Consiliului din 28 ianuarie 2002 de stabilire a principiilor și a cerințelor generale ale legislației alimentare, de instituire a Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară și de stabilire a procedurilor în domeniul siguranței produselor alimentare (JO L 31, 1.2.2002, pp. 1-24)

Modificările succesive aduse Regulamentului (CE) nr. 178/2002 au fost integrate în textul de bază. Această versiune consolidată are doar un caracter informativ.

ACTE CONEXE

Regulamentul (CE) nr. 2230/2004 al Comisiei din 23 decembrie 2004 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 178/2002 al Parlamentului European și al Consiliului cu privire la rețeaua de organizații care funcționează în domeniile din cadrul misiunii Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară (JO L 379, 24.12.2004, pp. 64-67)

2004/478/CE: Decizia Comisiei din 29 aprilie 2004 privind adoptarea unui plan general de gestiune a crizelor în sectorul alimentelor și furajelor (JO L 212, 12.6.2004, pp. 60-68)

Regulamentul (CE) nr. 854/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2004 de stabilire a normelor specifice de organizare a controalelor oficiale privind produsele de origine animală destinate consumului uman (JO L 226, 25.6.2004, pp. 83-127). A se vedea versiunea consolidată.

Data ultimei actualizări: 25.11.2015

Top