Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Comerțul internațional cu produse chimice periculoase

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Comerțul internațional cu produse chimice periculoase

SINTEZĂ PRIVIND:

Decizia 2006/730/CE a Consiliului – procedura de consimțământ prealabil în cunoștință de cauză pentru comerțul cu anumite produse chimice periculoase

SINTEZĂ

CARE ESTE ROLUL ACESTEI DECIZII?

Decizia asigură aprobarea de către Uniunea Europeană (UE) a Convenției de la Rotterdam și participarea la aceasta după ce Curtea de Justiție a Uniunii Europene a anulat decizia legislativă inițială pe o chestiune de drept. Convenția prevede o procedură de consimțământ prealabil în cunoștință de cauză aplicabilă anumitor produse chimice și pesticide periculoase care fac obiectul comerțului internațional.

ASPECTE-CHEIE

Convenția:

reglementează importurile și exporturile a circa 47 de produse chimice periculoase și pesticide;

prevede necesitatea unui consimțământ prealabil al importatorului pentru oricare dintre produsele chimice vizate, înainte ca acestea să poată fi exportate;

stabilește o procedură pentru schimbul de informații cu privire la deciziile luate de către țările importatoare;

solicită fiecărei părți semnatare a convenției să desemneze o autoritate națională care să asigure punerea deplină în aplicare a acesteia;

cere fiecărei părți semnatare să precizeze dacă este pregătită sau nu să accepte importurile produselor chimice și pesticidelor vizate de convenție;

solicită părților exportatoare să se asigure că produsele chimice vizate nu sunt exportate dacă țara importatoare nu și-a dat consimțământul oficial în acest sens;

cere părților care au interzis sau care au impus restricții severe pentru un produs chimic să notifice decizia secretariatului convenției;

prevede schimbul de informații științifice, tehnice, economice și juridice cu privire la produsele chimice vizate și posibilitatea oferirii de asistență tehnică țărilor în curs de dezvoltare în materie de reglementare a produselor chimice;

permite unei părți semnatare să se retragă din convenție la un an de la primirea notificării sale în acest sens.

Convenția nu acoperă narcoticele, materialele radioactive, deșeurile, armele chimice, alimentele și aditivii alimentari, organismele modificate genetic sau produsele chimice exportate în scop de cercetare.

CONTEXT

La 10 ianuarie 2006, Curtea Europeană de Justiție a pronunțat o hotărâre în cauza C-94/03. Comisia Europeană inițiase o cauză împotriva Consiliului prin care solicita Curții să anuleze Decizia 2003/106/CE a Consiliului de aprobare, în numele Comunității Europene, a Convenției de la Rotterdam.

Comisia a susținut că decizia ar fi trebuit să se bazeze exclusiv pe articolul din Tratat referitor la politica comercială comună (la momentul respectiv, articolul 133 din Tratatul de la Amsterdam), și nu pe articolul folosit (articolul 175 din același Tratat – referitor la politica de mediu).

Curtea a hotărât că se impuneau ambele articole pentru a asigura baza juridică necesară și a anulat decizia inițială a Consiliului. Noua decizie, care a intrat în vigoare la data adoptării deciziei precursoare, este menită să evite un vid juridic.

ACT

2006/730/CE: Decizia Consiliului din 25 septembrie 2006 privind aprobarea, în numele Comunității Europene, a Convenției de la Rotterdam privind procedura de consimțământ prealabil în cunoștință de cauză aplicabilă anumitor produse chimice și pesticide periculoase care fac obiectul comerțului internațional (JO L 299, 20061028, pp. 23–25)

ACTE CONEXE

Regulamentul (UE) nr. 649/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 4 iulie 2012 privind exportul și importul de produse chimice care prezintă risc (JO L 201, 27.7.2012, pp. 60-106)

Modificările succesive aduse Regulamentului (UE) nr. 649/2012 au fost integrate în textul de bază. Această versiune consolidată are doar un caracter informativ.

Data ultimei actualizări: 05.10.2015

Top