Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Sistemul de licențe pentru importurile de lemn în UE

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Sistemul de licențe pentru importurile de lemn în UE

SINTEZĂ PRIVIND:

Regulamentul (CE) nr. 2173/2005 privind regimul de licențe FLEGT pentru importurile de lemn

SINTEZĂ

CARE ESTE ROLUL ACESTUI REGULAMENT?

Cunoscut sub numele de regulamentul pentru aplicarea reglementărilor forestiere, guvernare și schimburi comerciale (FLEGT), acesta stabilește un regim de licențe care asigură că lemnul importat în Uniunea Europeană (UE) este recoltat legal.

Actul completează Regulamentul (UE) nr. 995/2010, care vizează combaterea exploatării ilegale a pădurilor.

ASPECTE-CHEIE

Acest regulament se aplică importurilor de produse din lemn enumerate în anexele II și III din țările partenere enumerate în anexa I.

Aderarea la regimul de licențe FLEGT se realizează prin acorduri de parteneriat voluntare (APV) cu țările producătoare de lemn care doresc să semneze astfel de acorduri. Fiecare APV precizează calendarul convenit și angajamentele.

Țările exportatoare care semnează un APV trebuie să dezvolte un sistem de verificare pentru legalitatea propriilor produse din lemn.

Toate transporturile de lemn din țările APV trebuie să fie însoțite de o licență FLEGT care să certifice conformitatea cu cerințele regimului de licențe FLEGT. Fără o licență FLEGT, transporturile de lemn nu pot intra pe piața UE.

În cazul oricărei îndoieli cu privire la valabilitatea unei licențe FLEGT la o frontieră a UE, autoritățile competente trebuie să solicite verificarea suplimentară de către autoritatea de emitere a licenței (costurile verificării sunt suportate de importator, cu excepția cazului în care țara UE în cauză decide altfel). Autoritățile vamale pot suspenda punerea în liberă circulație a lemnului dacă acestea cred că licența FLEGT nu este valabilă.

Țările UE trebuie să stabilească sancțiunile ce urmează a fi impuse pentru încălcarea prezentului regulament.

În fiecare an, până la 30 aprilie, țările UE trebuie să prezinte Comisiei Europene un raport care să indice:

cantitățile de produse din lemn importate pe teritoriul lor în temeiul regimului de licențe FLEGT;

numărul de licențe primite; și

numărul de cazuri și cantitățile de lemn și de produse din lemn importate fără o licență FLEGT (adică importuri interzise).

Regulamentul (UE) nr. 657/2014 a modificat Regulamentul (CE) nr. 2173/2005 în ceea ce privește competențele delegate și competențele de executare ale Comisiei Europene.

DE CÂND SE APLICĂ REGULAMENTUL?

Regulamentul a intrat în vigoare la 30 decembrie 2005.

CONTEXT

Sistemul de autorizare FLEGT a fost propus mai întâi în 2003 prin Planul de acțiune referitor la aplicarea reglementărilor forestiere, la guvernare și la schimburile comerciale, care a vizat combaterea exploatării ilegale a pădurilor și îmbunătățirea cererii și ofertei de lemn legal. Acesta a vizat în principal regiunile bogate în lemn din Africa Centrală, Rusia, Asia de Sud-Est și părți din America de Sud.

Pentru informații suplimentare, consultați site-ul Comisiei Europene privind pădurile.

ACT

Regulamentul (CE) nr. 2173/2005 al Consiliului din 20 decembrie 2005 privind instituirea unui regim de licențe FLEGT pentru importurile de lemn în Comunitatea Europeană (JO L 347, 30.12.2005, pp. 1-6)

Modificările succesive aduse Regulamentului (CE) nr. 2173/2005 au fost integrate în textul de bază. Această versiune consolidată are doar un caracter informativ.

ACTE CONEXE

Regulamentul (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligațiilor care revin operatorilor care introduc pe piață lemn și produse din lemn (JO L 295, 12.11.2010, pp. 23-34)

Data ultimei actualizări: 10.11.2015

Top