Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Pesticide în UE – asigurarea unei utilizări durabile

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Pesticide în UE – asigurarea unei utilizări durabile

SINTEZĂ PRIVIND:

Directiva 2009/128/CE – acțiunea UE în vederea utilizării durabile a pesticidelor

SINTEZĂ

CARE ESTE ROLUL ACESTEI DIRECTIVE?

 • Directiva stabilește normele pentru utilizarea durabilă a pesticidelor prin reducerea riscurilor pe care acestea le prezintă pentru sănătatea umană și pentru mediu.
 • Aceasta promovează utilizarea gestionării integrate a dăunătorilor și diferite tehnici, cum ar fi alternativele nechimice la pesticide.

ASPECTE-CHEIE

 • Țările Uniunii Europene (UE) trebuie:
  • să adopte planuri naționale care să stabilească obiective, măsuri și calendare în vederea reducerii riscurilor utilizării pesticidelor asupra sănătății umane și asupra mediului;
  • să asigure că toți utilizatorii profesioniști, distribuitorii și consilierii au acces la o formare corespunzătoare;
  • să informeze publicul și să promoveze programele de sensibilizare a publicului cu privire la riscurile potențiale ale pesticidelor;
  • să solicite inspecția regulată a echipamentelor de aplicare a pesticidelor (cel puțin o dată până în 2016, ulterior la fiecare cinci ani până în 2020 și la fiecare trei ani după această dată);
  • să interzică pulverizarea aeriană;
  • să protejeze apa, în special apa potabilă, de efectele pesticidelor;
  • să asigure că utilizarea pesticidelor este redusă sau interzisă în anumite zone, precum parcurile publice, terenurile de joacă, terenurile de sport sau în imediata vecinătate a instituțiilor de sănătate publică;
  • să solicite utilizatorilor profesioniști să respecte măsurile de siguranță pe parcursul manipulării și depozitării pesticidelor și al tratării ambalajelor și a resturilor de pesticide;
  • să ia toate măsurile necesare pentru a promova gestionarea dăunătorilor cu un consum redus de pesticide.
 • Legislația nu interzice țărilor UE să restricționeze sau să interzică utilizarea pesticidelor în circumstanțe sau zone specifice.
 • Până la 14 decembrie 2012, țările UE au avut obligația de a-și comunica planurile naționale Comisiei Europene și celorlalte țări ale UE.
 • Până la 14 decembrie 2014, Comisia a trebuit să prezinte Parlamentului European și Consiliului un raport privind planurile naționale.
 • Până la 14 decembrie 2018, Comisia trebuie să prezinte Parlamentului European și Consiliului un raport privind progresul făcut de țările UE în ceea ce privește implementarea obiectivelor naționale.

DE CÂND SE APLICĂ DIRECTIVA?

Directiva a intrat în vigoare la 25 noiembrie 2009. Țările UE au avut obligația de a o transpune în legislația națională până la 14 decembrie 2011.

CONTEXT

Utilizarea durabilă a pesticidelor

ACT

Directiva 2009/128/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 octombrie 2009 de stabilire a unui cadru de acțiune comunitară în vederea utilizării durabile a pesticidelor (JO L 309, 24.11.2009, pp. 71-86)

Modificările succesive aduse Directivei 2009/128/CE au fost integrate în textul de bază. Această versiune consolidată are doar un caracter informativ.

Data ultimei actualizări: 11.04.2016

Top