Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Performanță de mediu îmbunătățită: Sistemul comunitar de management de mediu și audit (EMAS)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Performanță de mediu îmbunătățită: Sistemul comunitar de management de mediu și audit (EMAS)

Sistemul comunitar de management de mediu și audit (EMAS) vizează încurajarea întreprinderilor și a altor organizaţii europene să își îmbunătăţească rezultatele cu privire la mediu. Este deschis oricărei organizații din UE sau din afara acesteia, acoperă toate sectoarele economice și de servicii și se aplică la nivel internațional.

ACT

Regulamentul (CE) nr. 1221/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 noiembrie 2009 privind participarea voluntară a organizațiilor la un sistem comunitar de management de mediu și audit (EMAS), de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 761/2001 și a Deciziilor 2001/681/CE și 2006/193/CE ale Comisiei

SINTEZĂ

CARE ESTE ROLUL ACESTUI REGULAMENT?

Regulamentul stabilește sistemul EMAS voluntar. Acesta este uninstrument de gestionare pentru mediu, de înaltă calitate, care permite utilizatorilor să își evalueze, raporteze și îmbunătățească propria performanță de mediu.

ASPECTE-CHEIE

Pentru a primi înregistrarea EMAS, o organizație trebuie:

  • să evalueze toate aspectele de mediu ale propriilor activități, produse și servicii;
  • să adopte o politică de mediu care cuprinde un angajament de a se conforma în întregime legislației de mediu relevante și de a realiza îmbunătățirea continuă a performanței de mediu;
  • să dezvolte un program cu informații referitoare la obiective și ținte de mediu specifice;
  • să instituie un sistem eficient de gestionare pentru a atinge obiectivele politicii de mediu și a asigura îmbunătățirea continuă;
  • să efectueze un audit de mediu care evaluează sistemul de gestionare pus în aplicare și conformitatea generală cu politica și programul său;
  • să dea o declarație de mediu în ceea ce privește performanța sa, în raport cu obiectivele și viitori pași care se vor lua.

Analiza de mediu, sistemul de gestionare, procedura de audit și declarația trebuie aprobate de către un verificator de mediu acreditat.

Declarația validată este înregistrată și pusă la dispoziția publicului.

Organizațiile care finalizează cu succes toate aceste etape au posibilitatea să utilizeze sigla EMAS în antete, pe produse, în legătură cu activitățile și serviciile lor, pentru a demonstra angajamentul pentru îmbunătățirea performanței de mediu.

CONTEXT

EMAS ajută organizațiile înregistrate să beneficieze de performanțe sporite, economii în materie de costuri și o imagine publică pozitivă. Până la jumătatea lui 2015, peste 4 000 de organizații și aproximativ 7 500 de amplasamente au fost înregistrate în cadrul sistemului EMAS la nivel mondial. Printre acestea s-au enumerat multinaționale, întreprinderi mai mici și autorități publice.

Comisia Europeană aplică sistemul EMAS pentru a reduce impactul asupra mediului al propriilor activități, în special prin utilizarea resurselor naturale într-un mod mai eficient, reducând emisiile de CO2, prin prevenirea, reciclarea și reutilizarea deșeurilor, aplicând achiziții publice ecologice și promovând mobilitate sustenabilă.

Pentru informații suplimentare, consultați site-ul Comisiei Europene privind EMAS.

REFERINȚE

Act

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislația statelor membre

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

Regulamentul (CE) nr. 1221/2009

11.1.2010

-

JO L 342, 22.12.2009, pp. 1-45

Act(e) de modificare

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislația statelor membre

Jurnal Oficial al Uniunii Europene

Regulamentul (UE) nr. 517/2013

1.7.2013

-

JO L 158, 10.6.2013, pp. 1-71

ACTE CONEXE

Decizia Comisiei 2013/131/EU din 4 martie 2013 de instituire a ghidului utilizatorului care stabilește etapele necesare participării la EMAS, în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1221/2009 al Parlamentului European și al Consiliului privind participarea voluntară a organizațiilor la un sistem comunitar de management de mediu și audit (EMAS) (JO L 76, 19.3.2013, pp. 1-39).

Data ultimei actualizări: 19.06.2015

Top