Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Substanțele care diminuează stratul de ozon

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Substanțele care diminuează stratul de ozon

Pentru a proteja sănătatea umană și mediul, UE elimină progresiv substanțele care diminuează stratul de ozon. În acest scop, aceasta a interzis utilizarea și vânzarea celor mai periculoase asemenea substanțe, cum ar fi clorofluorocarburile (CFC), și a instituit proceduri pentru celelalte.

ACT

Regulamentul (CE) nr 1005/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 septembrie 2009 privind substanțele care diminuează stratul de ozon.

SINTEZĂ

CARE ESTE ROLUL ACESTUI REGULAMENT?

Acesta prevede normele privind producția, importul, exportul, vânzarea, utilizarea, recuperarea, reciclarea, regenerarea și distrugerea substanțelor care deteriorează stratul de ozon. Regulamentul stabilește cerințele de raportare și măsurile pentru produsele și echipamentele care utilizează aceste substanțe. Acesta a fost modificat într-o mică măsură de trei ori.

ASPECTE-CHEIE

  • Ca regulă generală, se interzice producția și vânzarea substanțelor reglementate, cum ar fi halonii (pentru stingerea incendiilor), bromura de metil (pentru combaterea dăunătorilor) și hidroclorofluorocarburile (utilizate la frigidere și la sistemele de aer condiționat) a căror producție sau utilizare este reglementată.
  • Sunt permise unele exceptări, în condiții clare: dacă acestea se utilizează ca intermediari de sinteză, ca agenți de proces sau în laborator ori în scopuri analitice.
  • Utilizarea bromurii de metil a fost interzisă din martie 2010, cu excepția situațiilor de carantină de urgență pentru a preveni răspândirea bolilor sau a dăunătorilor. În fiecare caz, Comisia trebuie să acorde autorizația sa temporară.
  • Sistemele de protecție împotriva incendiilor și extinctoarele care conțin haloni se pot utiliza în anumite circumstanțe. Alternativele sunt din ce în ce mai larg disponibile, iar Regulamentul 744/2010 stabilește datele-limită detaliate. Acestea sunt cuprinse între 2013 și 2040, în funcție de utilizarea halonilor.
  • Importurile și exporturile de substanțe și produse reglementate care le conțin sunt, în esență, interzise. În cazul în care sunt permise, acest lucru se va face în baza unui sistem de licențe. În 2013. Comisia a sporit flexibilitatea în cazul halonilor utilizați la aeronave.
  • Trebuie instituite sisteme de recuperare pentru distrugerea, reciclarea sau regenerarea substanțelor reglementate utilizate la echipamentele frigorifice, de condiționare a aerului și de încălzire, la extinctoare și la sistemele de protecție și la articolele care conțin solvenți.

DE CÂND SE APLICĂ REGULAMENTUL?

De la 1 ianuarie 2010.

TERMENI-CHEIE AI ACTULUI

Intermediari de sinteză: orice substanță reglementată sau orice substanță nouă care suferă transformări chimice în cadrul unui proces prin care compoziția sa originală este integral convertită și ale cărei emisii sunt neglijabile.

Agenți de proces: substanțele reglementate folosite ca agenți de procesare chimică în aplicațiile specificate în lista din anexa III.

Pentru mai mult informații, consultați site-ul Direcției Generale Politici Climatice a Comisiei Europene.

REFERINȚE

Act

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislația statelor membre

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

Regulamentul (CE) nr. 1005/2009

20.11.2009

Nu se aplică. Regulamentul se aplică direct. Cu toate acestea, țările UE sunt obligate să definească cerințele minime de calificare pentru personal (1.1.2010) și să prevadă norme referitoare la sancțiuni (30 iunie 2011).

JO L 286, 31.10.2009, pp. 1-30

Act(e) de modificare

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislația statelor membre

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

Regulamentul (UE) nr. 744/2010 al Comisiei

8.9.2010

-

JO L 218, 19.8.2010, pp. 2-8

Regulamentul (UE) nr. 1087/2013 al Comisiei

25.11.2013

-

JO L 293, 5.11.2013, pp. 28-28

Regulamentul (UE) nr. 1088/2013 al Comisiei

25.11.2013

-

JO L 293, 5.11.2013, p. 29-30

Modificările și corecturile ulterioare aduse Regulamentului (CE) nr. 1005/2009 au fost integrate în textul de bază. Această versiune consolidată are doar un caracter informativ.

Data ultimei actualizări: 02.04.2015

Top