Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Combaterea exploatării forestiere ilegale

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Combaterea exploatării forestiere ilegale

Exploatarea forestieră ilegală* reprezintă o problemă globală cu un impact negativ semnificativ din punct de vedere economic, social și al mediului. Pentru a combate această amenințare, Uniunea Europeană (UE) a adoptat un act legislativ.

ACT

Regulamentul (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligațiilor care revin operatorilor care introduc pe piață lemn și produse din lemn.

SINTEZĂ

Exploatarea forestieră ilegală* reprezintă o problemă globală cu un impact negativ semnificativ din punct de vedere economic, social și al mediului. Pentru a combate această amenințare, Uniunea Europeană (UE) a adoptat un act legislativ.

CARE ESTE ROLUL ACESTUI REGULAMENT?

Regulamentul interzice introducerea pe piața UE a lemnului recoltat în mod ilegal și stabilește condiții preliminare pentru comercializarea lemnului și a produselor din lemn în UE.

ASPECTE-CHEIE

  • Regulamentul impune „operatorilor” care introduc pentru prima dată pe piața din UE produse din lemn obligația de acționa cu prudență* pentru a se asigura că furnizează produse fabricate din lemn recoltat în mod legal. În acest scop, operatorii trebuie să utilizeze un sistem „due diligence”.
  • Operatorii își pot institui propriile sisteme „due diligence” sau pot utiliza unul creat de o organizație de monitorizare.
  • Organizațiile de monitorizare sunt recunoscute ca atare de Comisia Europeană. Rolul acestora este de a ajuta operatorii să respecte cerințele Regulamentului.
  • Pentru a facilita trasabilitatea produselor din lemn, toți comercianții care cumpără și vând lemn pe piață trebuie să păstreze evidența furnizorilor și a clienților lor.
  • Regulamentul, care se aplică atât lemnului recoltat în UE, cât și celui importat, acoperă o varietate amplă de produse din lemn, care sunt enumerate în anexă și sunt în conformitate cu Codul vamal al Uniunii.
  • Regulamentul consideră lemnul/produsele din lemn ca fiind recoltate în mod legal dacă au o licență din partea Comitetului pentru aplicarea reglementărilor forestiere, guvernare și schimburi comerciale (FLEGT) [instituită prin Regulamentul (CE) nr. 2173/2005] sau un permis CITES [Regulamentul (CE) nr. 338/97].
  • Procedura de recunoaștere și de retragere a recunoașterii din partea acestor organizații de monitorizare este prezentată pe larg în Regulamentul delegat (UE) nr. 363/2012 al Comisiei, iar normele detaliate privind sistemul „due diligence” sunt formulate în Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 607/2012 al Comisiei.

CONTEXT

Recoltarea ilegală a lemnului este o problemă economică, socială și de mediu globală, care contribuie la schimbările climatice, la pierderea biodiversității, la pierderea de venituri, la conflicte (uneori armate) privind terenurile și resursele, precum și la corupție.

Pentru informații suplimentare, consultați site-ul Comisiei Europene privind recoltarea ilegală a lemnului.

TERMENI-CHEIE AI ACTULUI

* Recoltare ilegală: acele practici de recoltare a lemnului care încalcă legile din țara de recoltare.

** Due diligence: un exercițiu de gestionare a riscurilor menit să reducă la minimum riscul comercializării pe piața din UE a lemnului recoltat ilegal (sau a produselor care conțin lemn de acest tip).

REFERINȚE

Act

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislația statelor membre

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

Regulamentul (UE) nr. 995/2010

2.12.2010

-

JO L 295, 12.11.2010, pp. 23-34

ACTE CONEXE

Regulamentul delegat (UE) nr. 363/2012 al Comisiei din 23 februarie 2012 privind normele de procedură pentru recunoașterea și retragerea recunoașterii organizațiilor de monitorizare, prevăzute de Regulamentul (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a obligațiilor care revin operatorilor care introduc pe piață lemn și produse din lemn (JO L 115, 27.4.2012, pp. 12-16).

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 607/2012 al Comisiei din 6 iulie 2012 privind normele detaliate referitoare la sistemul due diligence și la frecvența și natura controalelor privind organizațiile de monitorizare prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a obligațiilor care revin operatorilor care introduc pe piață lemn și produse din lemn (JO L 177, 7.7.2012, pp. 16-18).

Regulamentul (CE) nr. 2173/2005 al Consiliului din 20 decembrie 2005 privind instituirea unui regim de licențe FLEGT pentru importurile de lemn în Comunitatea Europeană (JO L 347, 30.12.2005, pp. 1-6).

Regulamentul (CE) nr. 1024/2008 al Comisiei din 17 octombrie 2008 de stabilire a măsurilor detaliate de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 2173/2005 al Consiliului privind instituirea unui regim de licențe FLEGT pentru importurile de lemn în Comunitatea Europeană (JO L 277, 18.10.2008, pp. 23-29).

Data ultimei actualizări: 13.05.2015

Top