Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Strategia UE pentru regiunea Mării Baltice

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Strategia UE pentru regiunea Mării Baltice

Comunicarea vizează propunerea unei strategii generale a UE pentru regiunea Mării Baltice (EUSBSR). Această strategie urmărește consolidarea cooperării în această regiune, astfel încât să răspundă provocărilor comune cu care se confruntă și să promoveze dezvoltarea economică responsabilă din punct de vedere ecologic.

ACT

Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor privind Strategia Uniunii Europene pentru regiunea Mării Baltice [COM(2009) 248 final din 10 iunie 2009]

SINTEZĂ

CARE ESTE OBIECTIVUL ACESTEI COMUNICĂRI?

Comunicarea vizează propunerea unei strategii generale a UE pentru regiunea Mării Baltice (EUSBSR). Această strategie urmărește consolidarea cooperării în această regiune, astfel încât să răspundă provocărilor comune cu care se confruntă și să promoveze dezvoltarea economică responsabilă din punct de vedere ecologic.

ELEMENTE-CHEIE

Strategia include țările Uniunii Europene (UE) care mărginesc Marea Baltică (Danemarca, Estonia, Finlanda, Germania, Letonia, Lituania, Polonia și Suedia).

Strategia se axează pe trei obiective principale:

1.

Salvarea mării: acest obiectiv se referă la vulnerabilitatea Mării Baltice la eutrofizare (când în apă există substanțe nutritive în exces, care creează o creștere explozivă a algelor), poluare și pescuit excesiv de exemplu, ceea ce solicită deosebit de mult cooperarea în cadrul regiunii. Acest obiectiv ține, de asemenea, de atingerea unei stări ecologice bune și a diversității biologice pe mare, precum și de transformarea regiunii Mării Baltice într-o regiune model pentru un transport sigur și nepoluant.

2.

Conectarea regiunii printr-o mai bună interconectare a sistemelor energetice și de transport ale țărilor din regiune, inclusiv din zonele cele mai îndepărtate (nordul Finlandei și Suedia). De asemenea, ar putea fi vorba de parteneriate concrete pentru combaterea criminalității transfrontaliere, cum ar fi traficul de ființe umane etc.

3.

Creșterea prosperității prin îndepărtarea obstacolelor din calea pieței interne a regiunii baltice, dezvoltând bazele economice, culturale și turistice comune și încurajând inovarea prin Programul comun de cercetare și dezvoltare la Marea Baltică (BONUS).

Abordarea macroregională

Aceste trei obiective sunt divizate într-o gamă de acțiuni puse în aplicare în domenii de politică sub forma unor acțiuni macroregionale. Aceste acțiuni ajută la abordarea provocărilor comune dintr-o zonă (crearea condițiilor pentru un mediu durabil, creșterea prosperității regiunii, creșterea accesibilității și atractivității și asigurarea siguranței și securității în regiune).

Acțiunile puse în aplicare au așadar un impact asupra întregii zone, dincolo de frontierele țărilor incluse.

Acestea pot lua forma unor:

acțiuni emblematice destinate promovării metodelor de transport nepoluant sau sprijinirii creșterii IMM-urilor, de exemplu;

inițiative comune cu implicarea mai multor țări dintr-o zonă pentru a încuraja stabilirea de rețele și interconectivitatea.

Metode de intervenție

Fondurile structurale și de investiții europene (FSIE) pentru 2014-2020 sunt surse-cheie de finanțare ale strategiei. Cu toate acestea, acțiunile și proiectele din cadrul strategiei și al planului de acțiune al acesteia pot fi finanțate din multe alte surse financiare (Orizont 2020, Programul BONUS, programul LIFE, programele pentru educație și cultură, Programul Interreg pentru regiunea Mării Baltice etc.), precum și din surse naționale, regionale și private.

De asemenea, acțiunile și proiectele din sectorul transporturilor, al energiei și al tehnologiei informațiilor și comunicațiilor (TIC) pot deveni eligibile pentru finanțare prin mecanismul Conectarea Europei (MCE). În plus, anumite proiecte majore ar putea beneficia de sprijin din partea instituțiilor financiare internaționale precum Banca Europeană de Investiții și Banca Nordică de Investiții.

Guvernanță

Dată fiind sfera sa macroregională, punerea în aplicare a strategiei impune implicarea tuturor părților interesate: actorii societății civile și autoritățile regionale, naționale și ale UE.

CONTEXT

O strategie inițială a fost propusă de Comisie în 2009 și adaptată în 2012 pentru a aborda provocările macroregionale comune cu care se confruntă zona baltică. Un plan de acțiune revizuit al strategiei a fost prezentat în iunie 2015.

Pentru informații suplimentare, consultați site-ul aferent Strategiei UE pentru regiunea Mării Baltice, care include informații privind Planul de acțiune pentru 2015.

ACTE CONEXE

Decizia nr. 862/2010/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 22 septembrie 2010 privind participarea Uniunii în cadrul Programului comun de cercetare și dezvoltare la Marea Baltică (BONUS) derulat de mai multe state membre (JO L 256, 30.9.2010, p. 1-14)

Raport al Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor privind punerea în aplicare a strategiei UE pentru regiunea Mării Baltice (EUSBSR) [COM(2011) 381 final din 22 iunie 2011]

Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social și Comitetul Regiunilor privind Strategia Uniunii Europene pentru regiunea Mării Baltice [COM(2012) 128 final din 23 martie 2012]

Raport al Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor privind valoarea adăugată a strategiilor macroregionale [COM(2013) 468 final din 27 iunie 2013]

Ultima actualizare: 07.06.2015

Top