Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Legislația UE de combatere a infracțiunilor împotriva mediului

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Legislația UE de combatere a infracțiunilor împotriva mediului

SINTEZĂ PRIVIND:

Directiva 2008/99/CE – protejarea mediului prin intermediul dreptului penal

SINTEZĂ

CARE ESTE ROLUL ACESTEI DIRECTIVE?

Directiva definește mai multe infracțiuni grave care sunt dăunătoare pentru mediu.

Directiva le impune țărilor Uniunii Europene (UE) să introducă sancțiuni eficace, proporționale și cu efect de descurajare pentru aceste tipuri de infracțiuni când sunt comise în mod intenționat sau ca urmare a unei neglijențe grave.

ASPECTE-CHEIE

Printre comportamentele contrare legii*, cu impacturi negative asupra sănătății umane și/sau a mediului, care sunt pasibile de sancțiuni se numără:

deversarea, emiterea sau introducerea de materii periculoase în aer, sol sau apă;

colectarea, transportul, valorificarea sau eliminarea de deșeuri periculoase;

transportul de cantități considerabile de deșeuri;

exploatarea unei uzine industriale în care se desfășoară activități periculoase sau în care sunt depozitate substanțe periculoase (de exemplu fabricile care produc vopsele sau substanțe chimice);

producția, tratarea, depozitarea, utilizarea, transportul, importul, exportul sau eliminarea de materiale nucleare/materiale radioactive periculoase;

uciderea, posesia sau traficul de cantități considerabile de specii de animale și plante protejate;

deteriorarea habitatelor protejate;

producția, comercializarea sau folosirea de substanțe care epuizează stratul de ozon (de exemplu substanțele chimice din stingătoarele de incendiu sau solvenții pentru curățare).

Sancțiuni:

Țările UE trebuie să asigure aplicabilitatea unor sancțiuni penale eficace, proporționale și cu efect de descurajare persoanelor (persoanelor fizice*) considerate răspunzătoare pentru infracțiunile/comportamentele contrare legii enumerate în această directivă.

Dacă infracțiunile sunt comise în numele unei persoane juridice* (cum ar fi o companie) de către o persoană care deține o funcție de conducere în respectiva persoană juridică, țările UE trebuie să asigure ca atât persoana fizică, cât și persoana juridică să fie trase la răspundere.

Dacă o persoană aflată sub autoritatea unei persoane juridice nu și-a îndeplinit atribuțiile de supraveghere sau control, țările UE trebuie să asigure ca atât persoana fizică, cât și persoana juridică să fie trase la răspundere.

În funcție de sistemul juridic al țărilor UE, răspunderea persoanelor juridice poate fi penală sau non-penală.

Această directivă are la bază Directiva 2004/35/CE, care prevede norme privind răspunderea pentru mediul înconjurător în legătură cu prevenirea și repararea daunelor aduse mediului.

Urmărirea penală pentru infracțiuni împotriva mediului este responsabilitatea țărilor UE. Întrucât sistemele juridice diferă între țările UE, infractorii pot profita de lipsa de comunicare dintre autoritățile naționale. Rețelele de profesioniști din domeniul mediului, precum Rețeaua europeană pentru punerea în aplicare și respectarea legislației din domeniul mediului (IMPEL), Forumul european al judecătorilor pentru mediu (EUFJE) și Rețeaua europeană a procurorilor pentru mediu (ENPE) joacă un rol important în schimbul de informații privind cele mai bune practici și elaborarea de metodologii pentru aplicarea eficientă a normelor.

CONTEXT

Infracțiuni împotriva mediului

TERMENI-CHEIE

* Contrare legii: în acest context, se referă la încălcarea legilor UE sau naționale care pun în aplicare legislația UE menționată în anexele la Directiva 2008/99/CE.

* Persoană fizică: o ființă umană.

* Persoană juridică: orice entitate juridică (de exemplu o companie sau altă entitate care are drepturi legale și este supusă unor obligații) în temeiul legislației naționale, cu excepția organizațiilor publice, de stat și internaționale.

ACT

Directiva 2008/99/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind protecția mediului prin intermediul dreptului penal (JO L 328, 6.12.2008, pp. 28-37)

Data ultimei actualizări: 25.11.2015

Top