Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Un aer mai curat pentru Europa

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Un aer mai curat pentru Europa

Aerul pe care îl respirăm trebuie să fie cât mai curat posibil pentru a proteja sănătatea umană și mediul. Acest lucru înseamnă luarea de măsuri active pentru a monitoriza puritatea aerului înconjurător (sau exterior) și a înlătura orice poluanți.

ACT

Directiva 2008/50/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 mai 2008 privind calitatea aerului înconjurător și un aer mai curat pentru Europa.

SINTEZĂ

Aerul pe care îl respirăm trebuie să fie cât mai curat posibil pentru a proteja sănătatea umană și mediul. Acest lucru înseamnă luarea de măsuri active pentru a monitoriza puritatea aerului înconjurător (sau exterior) și a înlătura orice poluanți.

CARE ESTE ROLUL ACESTEI DIRECTIVE?

Directiva stabilește obiectivele privind calitatea aerului, inclusiv obiective ambițioase și eficiente din punct de vedere economic pentru îmbunătățirea sănătății umane și a calității mediului înconjurător până în 2020. Aceasta specifică modalități pentru evaluarea acestora și pentru luarea de măsuri corective atunci când standardele nu sunt respectate. Prevede, de asemenea, informarea publicului.

ASPECTE-CHEIE

Această directivă fuzionează o mare parte din legislația existentă referitoare la calitatea aerului într-o singură directivă și include următoarele elemente cheie:

  • se stabilesc praguri, valori limită și valori țintă pentru a evalua fiecare poluant acoperit de directivă: dioxid de sulf, dioxid de azot, pulberile în suspensie, plumb, benzen și monoxid de carbon;
  • autoritățile naționale desemnează organe specifice pentru îndeplinirea acestor sarcini utilizând date provenind de la puncte de prelevare selectate;
  • în cazul în care nivelurile de poluare din orice zonă determinată sunt mai mari decât pragurile, se vor introduce planuri pentru calitatea aerului în vederea corectării situației; acestea pot să includă măsuri specifice pentru protejarea grupurilor sensibile, precum copiii;
  • dacă există riscul ca nivelurile de poluare să depășească pragurile, se vor implementa planuri de acțiune pe termen scurt pentru a reduce traficul rutier, lucrările de construcție sau de exemplu, anumite activități industriale, cu scopul de a înlătura pericolul;
  • autoritățile naționale trebuie să se asigure că atât publicul, cât și organizațiile ecologiste, de consumatori și alte organizații relevante, inclusiv organismele pentru protecția sănătății și federațiile din industrie, sunt informate în privința calității aerului înconjurător (adică aerul exterior) din zona lor;
  • Guvernele UE trebuie să publice rapoarte anuale privind poluanții acoperiți de legislație.

Pentru informații suplimentare, consultați:

REFERINȚE

Act

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislația statelor membre

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

Directiva 2008/50/CE

11.6.2008

10.6.2010

JO L 152, 11.6.2008, pp. 1-44

Diversele corecturi aduse Directivei 2008/50/CE au fost integrate în textul original. Această versiune consolidată reprezintă un instrument de documentare.

ACTE CONEXE

Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor: Programul „Aer curat pentru Europa” [COM(2013) 918 final. 18.12.2013].

Data ultimei actualizări: 30.06.2015

Top