Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Intensificarea turismului internațional în Europa

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Intensificarea turismului internațional în Europa

 

SINTEZĂ PRIVIND:

Comunicarea Comisiei Europene [COM(2010) 352 final] — Europa, destinația turistică favorită la nivel mondial — un nou cadru politic pentru turismul european

CARE ESTE OBIECTIVUL COMUNICĂRII?

 • Pentru a menține poziția Europei pe locul întâi în lume ca destinație turistică, Comisia Europeană a înaintat o serie de sugestii pentru acțiuni coordonate la nivelul Uniunii Europene (UE).
 • Acestea sunt menite a crește competitivitatea sectorului turismului și capacitatea de creștere durabilă și de a oferi servicii de calitate.

ASPECTE-CHEIE

 • Turismul joacă un rol important în economia UE. Acesta implică 1,8 milioane de întreprinderi, multe dintre acestea fiind de mici dimensiuni. Sectorul reprezintă 5,2 % din locurile de muncă din UE și contribuie cu peste 5 % la produsul intern brut al UE.
 • Turismul din UE se confruntă cu o serie de provocări și de oportunități care necesită o abordare concertată:
  • concurența din ce în ce mai acerbă cu alte destinații;
  • evoluțiile demografice arată că UE are un număr tot mai mare de turiști vârstnici și că trebuie să-și adapteze produsele și infrastructurile turistice în mod corespunzător;
  • de asemenea, produsele turistice trebuie să fie mai durabile, luând în considerare angajamentele legate de schimbările climatice și dependența de apă și de energie;
  • tehnologiile informației și comunicării oferă noi oportunități care trebuie să fie valorificate.

O nouă agendă pentru acțiune

Conform strategiei „Europa 2020” pentru creștere economică, agenda de acțiune în favoarea turismului la nivelul UE, stabilită în comunicarea din 2010, se concentrează pe 4 axe:

 • 1.

  Competitivitatea sectorului turistic din Europa prin:

  • stimularea inovării în turism, de exemplu, prin susținerea adaptării acestuia la evoluțiile pieței în domeniul tehnologiei informației și comunicațiilor și al inovării (de exemplu, turismul digital);
  • îmbunătățirea competențelor profesionale în cadrul sectorului prin promovarea oportunităților oferite de diverse programe ale UE, cum ar fi în domeniul învățării pe tot parcursul vieții în cadrul programului Erasmus+ sau al programului COSME pentru întreprinderile mici și mijlocii (IMM);
  • abordarea caracterului sezonier al cererii, de exemplu, prin încurajarea schimburilor turistice voluntare între țările UE, mai ales în afara sezonului de vârf;
  • promovarea diversificării serviciilor turistice, în special printr-o mai bună promovare și concentrare asupra patrimoniului comun al UE, precum și prin integrarea patrimoniului „natural” în strategiile de turism;
  • consolidarea datelor socioeconomice privind turismul la nivelul UE.
 • 2.

  Dezvoltarea unui turism durabil, responsabil și de înaltă calitate prin:

  • elaborarea unui sistem de indicatori pentru gestionarea durabilă a destinațiilor; aceasta ar putea viza crearea unei mărci pentru promovarea destinațiilor turistice durabile;
  • organizarea unor campanii de sensibilizare pentru o mai bună informare a turiștilor cu privire la destinații;
  • explorarea potențialului unei mărci „Turism de calitate” pentru a recompensa îmbunătățirile care sporesc siguranța și încrederea consumatorilor;
  • facilitarea identificării riscurilor legate de schimbările climatice pentru a proteja industria turismului european împotriva investițiilor nepotrivite și pentru a o încuraja să exploreze servicii turistice alternative;
  • propunerea creării unei carte a turismului durabil și responsabil;
  • propunerea unei strategii pentru un turism de coastă și maritim durabil;
  • stabilirea sau consolidarea cooperării UE cu economiile emergente și cu țările din regiunea Mediteranei în scopul promovării modelelor de dezvoltare turistică durabilă și responsabilă și al schimburilor celor mai bune practici.
 • 3.

  Consolidarea imaginii și a vizibilității UE ca ansamblu de destinații durabile și de înaltă calitate prin:

  • sprijinirea creării unei „mărci Europa”, în strânsă cooperare cu țările UE, completând eforturile promoționale ale acestora, astfel încât să permită destinațiilor europene să se distingă mai bine de alte destinații turistice internaționale când este comparată cu acestea;
  • promovarea Europei ca destinație turistică durabilă și de înaltă calitate prin site-ul „visiteurope.com”, cu ocazia marilor evenimente internaționale sau la târgurile și saloanele turistice de mare amploare, precum și prin inițiative cum sunt Zilele europene ale turismului și Forumul european al turismului;
  • consolidarea participării UE în forurile internaționale.

CONTEXT

Articolul 195 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene garantează UE puterea de a sprijini, coordona și completa acțiunile țărilor UE în sectorul turismului.

Pentru informații suplimentare, consultați și:

ACTUL PRINCIPAL

Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Social și Economic European și Comitetul Regiunilor – Europa, destinația turistică favorită la nivel mondial – un nou cadru politic pentru turismul european [COM(2010) 352 final, 30.6.2010]

Data ultimei actualizări: 05.09.2016

Top