Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Educaţia şi formarea profesională în sectorul energiei nucleare

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DE html EN html FR html IT html HU html PL html RO
Multilingual display
Text

Educaţia şi formarea profesională în sectorul energiei nucleare

Energia nucleară face, în prezent, obiectul unei dezbateri la nivel european şi internaţional, în urma accidentului survenit la centrala nucleară de la Fukushima în martie 2011. S-a dovedit că este esenţială disponibilitatea unui personal cu experienţă care să poată utiliza energia nucleară într-un mod responsabil şi care să se poată ocupa de gestionarea deşeurilor nucleare şi de dezafectarea centralelor. De aceea, comunicarea Comisiei propune mai multe piste de formare menite să consolideze competenţele personalului din acest sector, astfel încât accidentele de genul celui de la Fukushima să nu se repete.

ACT

Comunicare a Comisiei către Parlamentul European şi către Consiliu din 16 septembrie 2011, intitulată „Primul raport referitor la situaţia educaţiei şi formării profesionale în sectorul energiei nucleare din Uniunea Europeană” [COM(2011) 563 final – Nepublicată în Jurnalul Oficial].

SINTEZĂ

Această comunicare prezintă situaţia actuală a formării personalului din sectorul nuclear. Sunt propuse mai multe piste menite să asigure Uniunii Europene (UE) disponibilitatea unui personal bine format şi suficient ca număr pentru o utilizare responsabilă a energiei nucleare.

Situaţia actuală a resurselor umane în sectorul nuclear

În 2008, Comisia Europeană a lansat şi publicat un studiu intitulat „Securitatea nucleară în contextul pierderii experienţei în domeniul nuclear” (Nuclear Safety in a Situation of Fading Nuclear Experience) (EN), menit să analizeze disponibilitatea personalului de securitate nucleară. Acesta a constatat o situaţie preocupantă pentru perioada de până în 2020, care se poate explica prin următoarele stări de fapt:

 • numărul studenţilor şi al absolvenţilor de învăţământ superior cu o formare solidă în ştiinţele nucleare este insuficient;
 • sectorul nuclear nu atrage absolvenţii de învăţământ superior;
 • nu se asigură formarea continuă a personalului din sectorul nuclear.

Studiul a identificat necesitatea:

 • unei analize periodice a ofertei şi a cererii la nivelul UE, în ceea ce priveşte nevoile cantitative şi calitative de personal nou;
 • unei monitorizări continue a provocărilor identificate.

Iniţiative propuse

Comisia consideră că este necesar să se îmbunătăţească studiile universitare în domeniul ştiinţelor şi tehnologiilor nucleare. Asociaţia Reţeaua europeană pentru formare în domeniul nuclear (ENEN), creată în 2003, deţine un rol în acest sens. Aceasta este formată din 60 de universităţi şi caută să asigure libera circulaţie a cunoştinţelor din domeniul nuclear.

De asemenea, Comisia doreşte să instituie măsuri de stimulare a absolvenţilor de învăţământ superior pentru a ocupa un loc de muncă în sectorul nuclear. În ianuarie 2010, a fost creată „European Nuclear Energy Leadership Academy (ENELA) (EN)” de către următoarele companii europene:

 • AREVA (EN) (FR);
 • Axpo (DE) (EN) (FR);
 • EnBW (DE) (EN);
 • E.ON Kernkraft (EN);
 • URENCO (EN);
 • Vattenfal (EN).

Scopul ENELA este de a propune tinerilor absolvenţi din sectorul ştiinţific, dar şi managerilor care au deja experienţă, programe prin care să dobândească cunoştinţele şi competenţele necesare pentru a deveni viitori lideri în domeniul energiei nucleare.

De asemenea, este esenţial să se dezvolte formarea profesională şi postuniversitară şi să se îmbunătăţească competenţele de specialitate şi mobilitatea. Comunicarea identifică trei tipuri de iniţiative menite să ducă la realizarea acestui obiectiv:

 • Iniţiative ale UE: Comisia doreşte să creeze „paşapoarte europene de competenţe” pentru a integra cerinţele de mobilitate şi de formare pe tot parcursul vieţii. De asemenea, ar trebui să se utilizeze pentru sectorul nuclear şi Sistemul european de credite pentru educaţie şi formare profesională (ECVET), programele de formare Euratom sau ENEN. Instrumentul pentru cooperarea cu ţări terţe în materie de securitate nucleară (ICSN) poate contribui şi el la îmbunătăţirea cunoştinţelor şi a capacităţilor tehnice ale ţărilor terţe, alături de Platforma tehnologică pentru energie nucleară sustenabilă (SNE-TP) (EN).
 • Iniţiative internaţionale: ENEN participă la „World Nuclear University” (WNU) (EN), care are ca obiectiv îmbunătăţirea învăţământului şi a cadrului pentru ştiinţa şi tehnologia nucleară. Agenţia Internaţională a Energiei Atomice (AIEA) (EN) este, de asemenea, extrem de activă în diseminarea informaţiilor din domeniul nuclear. Aceasta sprijină Şcoala Internaţională de Drept Nuclear, creată în 2001 de OCDE/AEN (EN), care oferă un curs intensiv de drept nuclear internaţional.
 • Iniţiative naţionale: unele state membre (în special, Belgia, Danemarca, Franţa sau România) au creat reţele naţionale de formare în domeniul nuclear, precum şi programe postuniversitare.

Din 2009, Observatorul european al resurselor umane din sectorul energiei nucleare (EHRO-N) asigură monitorizarea situaţiei şi furnizează date referitoare la resursele umane.

See also

 • Direcţia Generală Energie - Energia nucleară (EN)

Ultima actualizare: 02.12.2011

Top