Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Lămpile fluorescente și lămpile cu descărcare de intensitate ridicată – cerințe de proiectare ecologică

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Lămpile fluorescente și lămpile cu descărcare de intensitate ridicată – cerințe de proiectare ecologică

 

SINTEZĂ PRIVIND:

Regulamentul (CE) nr. 245/2009 – cerințele de proiectare ecologică aplicabile lămpilor fluorescente și lămpilor cu descărcare de intensitate ridicată

CARE ESTE ROLUL ACESTUI REGULAMENT?

Regulamentul prevede normele de proiectare ecologică aplicabile anumitor tipuri de lămpi care se utilizează pentru iluminatul general în vederea reducerii impactului lor asupra mediului.

ASPECTE-CHEIE

Regulamentul se aplică în mod concret:

 • lămpilor fluorescente fără balast încorporat*;
 • lămpilor cu descărcare de intensitate ridicată*;
 • balasturilor* și corpurilor de iluminat* compatibile cu astfel de lămpi.

Cerințele de proiectare ecologică

Acest regulament definește cerințele de proiectare ecologică în șase etape progresive (ultima etapă rămasă se va aplica din 2018), fiecare reprezentând o creștere progresivă a țintelor și/sau extinderea domeniului de aplicare al cerințelor la subcategorii noi de produse. Aceste cerințe se referă la:

 • lămpi – acestea trebuie să îndeplinească cerințele privind eficacitatea, performanța și informațiile. Tipurile diferite de lămpi trebuie să atingă o anumită eficacitate luminoasă în fiecare categorie de putere și să satisfacă cerințele privind durata de viață a lămpilor și de menținere a fluxului luminos. De asemenea, producătorii trebuie să furnizeze informații privind numărul de elemente, inclusiv:
  • puterea (cantitatea de energie necesară pentru a aprinde un bec);
  • fluxul luminos (cantitatea de lumină produsă de un bec);
  • eficacitatea;
  • factorul de menținere;
  • conținutul de mercur; și
  • temperatura de culoare a lămpilor;
 • balasturi – acestea trebuie să îndeplinească cerințele privind performanța energetică și informațiile. Când se aprind lămpile, balasturile trebuie să fie conforme cu pragurile minime de eficacitate. Producătorii de balasturi trebuie să furnizeze informații cu privire la indicele de eficiență energetică al produselor;
 • corpuri de iluminat – acestea trebuie să îndeplinească cerințele privind performanța energetică, compatibilitatea și informațiile. Puterea consumată a corpurilor de iluminat nu trebuie să depășească valoarea puterii balasturilor încorporate când acestea nu emit lumină. Producătorii de corpuri de iluminat trebuie să furnizeze informații cu privire la eficiența tuturor balasturilor și lămpilor comercializate cu un corp de iluminat, precum și instrucțiuni de întreținere și de demontare.

Conformitatea

Producătorii sau reprezentanții acestora sunt obligați să efectueze o evaluare de conformitate înainte de introducerea pe piață a unui produs consumator de energie.

Procedurile de verificare în scopul supravegherii pieței

Autoritățile naționale din țările Uniunii Europene (UE) trebuie să aplice proceduri de supraveghere a pieței cu privire la:

 • lămpi – se efectuează teste pe un lot de probă de minimum 20 de lămpi din același model de la același producător. Rezultatele medii nu trebuie să varieze față de limită, prag sau valorile declarate cu mai mult de 10 %;
 • balasturi și corpuri de iluminat – se efectuează teste pe o singură unitate. Rezultatele obținute nu trebuie să depășească valorile-limită. În caz contrar, trebuie testate încă trei unități.

DE CÂND SE APLICĂ REGULAMENTUL?

Regulamentul se aplică începând cu 13 aprilie 2009.

CONTEXT

Pentru informații suplimentare, consultați:

* TERMENI-CHEIE

Lămpi fluorescente fără balast încorporat: lămpi cu descărcare de tipul celor cu vapori de mercur de joasă presiune în care cea mai mare parte a luminii este emisă de unul sau mai multe straturi de substanțe luminiscente prin excitarea moleculelor de radiațiile ultraviolete produse de descărcare. Ele pot fi cu un singur soclu sau cu socluri la ambele capete și sunt fără balast încorporat.

Lămpi cu descărcare de intensitate ridicată: lămpi în care lumina este produsă direct sau indirect, cu ajutorul unei descărcări electrice printr-un gaz, vapori de metal sau prin amestecul mai multor gaze și vapori și în care arcul generator de lumină este stabilizat cu ajutorul temperaturii pereților tubului, iar arcul dispune de o încărcare a pereților tubului de descărcare mai mare de 3 wați pe centimetru pătrat.

Balasturi: dispozitive utilizate în principal pentru a limita curentul lămpii (lămpilor) la valoarea cerută.

Corpuri de iluminat: piese de aparat care distribuie, filtrează sau transformă lumina provenită de la una sau mai multe surse de lumină și care includ, cu excepția surselor de lumină propriu-zise, toate componentele necesare pentru sprijinirea, fixarea și protejarea surselor de lumină.

ACTUL PRINCIPAL

Regulamentul (CE) nr. 245/2009 al Comisiei din 18 martie 2009 de implementare a Directivei 2005/32/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește cerințele de proiectare ecologică aplicabile lămpilor fluorescente fără balast încorporat, lămpilor cu descărcare de intensitate ridicată, precum și balasturilor și corpurilor de iluminat compatibile cu aceste lămpi, și de abrogare a Directivei 2000/55/CE a Parlamentului European și a Consiliului (JO L 76, 24.3.2009, pp. 17-44)

Modificările și corecturile succesive aduse Regulamentului (CE) nr. 245/2009 au fost integrate în textul de bază. Această versiune consolidată are doar un caracter informativ.

ACTE CONEXE

Directiva 2009/125/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 octombrie 2009 de instituire a unui cadru pentru stabilirea cerințelor în materie de proiectare ecologică aplicabile produselor cu impact energetic (JO L 285, 31.10.2009, pp. 10-35)

A se vedea versiunea consolidată.

Data ultimei actualizări: 13.12.2016

Top