Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Emisiile de gaze cu efect de seră: reducerea emisiilor cu cel puțin 20 % până în 2020

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Emisiile de gaze cu efect de seră: reducerea emisiilor cu cel puțin 20 % până în 2020

Criza economică generalizată a afectat obiectivele pe care și le-a stabilit UE în 2008 de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră cu 20 % până în 2020. Se reduce astfel obiectivul ca forță pentru modernizarea economiei europene și pentru creșterea competitivității acesteia. De asemenea, acest fapt are implicații în ceea ce privește o posibilă trecere a UE spre un obiectiv de reducere cu 30 % ca parte a unui efort global.

ACT

Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor - Analiză a opțiunilor pentru depășirea obiectivului de reducere cu 20 % a emisiilor de gaze cu efect de seră și evaluare a riscului de relocare a emisiilor de carbon [COM(2010) 265 final din 26.5.2010]

SINTEZĂ

Criza economică generalizată a afectat obiectivele pe care și le-a stabilit UE în 2008 de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră cu 20 % până în 2020. Se reduce astfel obiectivul ca forță pentru modernizarea economiei europene și pentru creșterea competitivității acesteia. De asemenea, acest fapt are implicații în ceea ce privește o posibilă trecere a UE spre un obiectiv de reducere cu 30 % ca parte a unui efort global.

CARE ESTE ROLUL ACESTEI COMUNICĂRI?

Comunicarea analizează opțiunile UE de a trece de la obiectivul său actual de 20 % la unul mai ambițios, de 30 %.

ASPECTE-CHEIE

  • Costurile absolute ale atingerii obiectivului de 20 % au scăzut. În 2008, acestea erau estimate la 70 miliarde EUR pe an. Până în 2010, ele scăzuseră la 48 miliarde EUR.
  • Progresele înregistrate spre realizarea obiectivului de reducere cu 20 % pentru 2020, convenit în 2008, nu sunt suficiente pentru a atinge în modul cel mai eficient obiectivul pe termen mai lung pentru 2050, vizând reduceri de 80-95 %. În consecință, eforturile UE după 2020 ar putea deveni mai dificile și mai costisitoare.
  • Există diferite opțiuni pentru atingerea obiectivului de 30 %. Printre acestea se numără:
  • Costul total al unei reduceri cu 30 %, inclusiv costurile atingerii obiectivului de 20 %, este estimat la 81 miliarde EUR, adică 0,54 % din produsul intern brut al UE.
  • Un obiectiv de 30 % ar stimula inovarea tehnologică. Aceasta ar putea spori competitivitatea industriei europene, oferind totodată beneficii pentru sănătate printr-o calitate sporită a aerului.
  • Există diferite modalități de a preveni mutarea activităților producătorilor de gaze cu efect de seră în afara UE (relocarea emisiilor de carbon), în zone cu standarde mai puțin riguroase. Printre aceste modalități se numără scutirea sectoarelor mari consumatoare de energie de la achiziționarea de certificate ETS și încurajarea altor țări să ia măsuri de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră.

Pentru informații suplimentare, consultați pagina web a Comisiei Europene privind emisiile de gaze cu efect de seră.

Data ultimei actualizări: 26.03.2015

Top