Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Consumul de energie al produselor: informare şi etichetare (începând din iulie 2011)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Consumul de energie al produselor: informare şi etichetare (începând din iulie 2011)

Precedenta directivă privind etichetarea consumului de energie al produselor se aplica numai aparatelor de uz casnic. Comisia Europeană intenţionează să extindă domeniul de aplicare a acestei directive la produsele cu impact energetic şi care au un impact direct sau indirect semnificativ asupra consumului de energie.

ACT

Directiva 2010/30/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 19 mai 2010 privind indicarea, prin etichetare şi informaţii standard despre produs, a consumului de energie şi de alte resurse al produselor cu impact energetic (Text cu relevanţă pentru SEE).

ACT(E) DE MODIFICARE

Directiva 2012/27/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 25 octombrie 2012 privind eficienţa energetică, de modificare a Directivelor 2009/125/CE şi 2010/30/UE şi de abrogare a Directivelor 2004/8/CE şi 2006/32/CE (Text cu relevanţă pentru SEE).

SINTEZĂ

Această directivă stabileşte un cadru privind etichetarea şi informarea consumatorilor cu privire la consumul de energie al produselor cu impact energetic .

Care sunt produsele vizate?

Această directivă se aplică produselor care ar putea avea un impact direct sau indirect asupra consumului de energie şi asupra altor resurse potenţiale pe durata consumului. Aceasta nu se aplică:

 • produselor second-hand;
 • mijloacelor de transport de persoane sau mărfuri;
 • plăcuţei indicatoare a caracteristicilor tehnice ale produselor.

Directiva 2012/27/UE de modificare a Directivei 2010/30/UE stabileşte, de asemenea, un cadru comun pentru promovarea eficienţei energetice în Uniune. Astfel, statele membre sunt îndemnate să pună în aplicare măsuri cumulative de eficienţă energetică, mai degrabă decât măsuri de eficienţă energetică pentru fiecare produs în parte.

Ce tipuri de informaţii trebuie furnizate?

Furnizorii introduc pe piaţă produse care trebuie să poarte o etichetă cu informaţiile referitoare la consumul de energie electrică sau de alte forme de energie al produsului.

De asemenea, furnizorii trebuie să pună la dispoziţie o documentaţie tehnică ce include:

 • o descriere generală a produsului;
 • rezultatele calculelor de proiectare efectuate;
 • rapoartele testărilor;
 • trimiterile care permit identificarea modelelor similare.

Această documentaţie tehnică trebuie să fie disponibilă timp de cinci ani.

Furnizorii sunt obligaţi să furnizeze gratuit distribuitorilor etichetele şi informaţiile referitoare la produs.

Distribuitorii trebuie să ataşeze etichetele în mod vizibil şi lizibil.

Care sunt condiţiile de vânzare la distanţă?

În anumite situaţii, consumatorul final nu vede produsul, în special în cazul cumpărăturilor prin comandă poştală, prin catalog sau pe internet. Cu toate acestea, consumatorul final trebuie să poată avea acces la informaţiile referitoare la produs, datorită actelor delegate, care specifică modul în care eticheta sau fişa sunt expuse sau furnizate utilizatorului final.

Care este rolul actelor delegate?

Un act delegat trebuie să precizeze în special:

 • definiţia produsului;
 • standardele şi metodele de măsurare;
 • informaţiile privind documentaţia tehnică;
 • formatul grafic şi conţinutul etichetei. Clasificarea produsului se indică pe etichetă utilizând literele de la A la G. Clasa cea mai eficientă este reprezentată prin A+++. De asemenea, se utilizează o gamă de cel mult şapte culori, verde-închis reprezentând întotdeauna nivelul maxim de eficienţă;
 • locul unde trebuie aplicată eticheta pe produs;
 • durata clasificării energetice.

În cazul în care un produs este vizat de un act delegat, autorităţile contractante care încheie contracte de achiziţii publice de lucrări, de bunuri sau de servicii în conformitate cu Directiva 2004/18/CE trebuie să achiziţioneze numai produsele care îndeplinesc criterii de performanţă ridicate, exprimate sub formă de „clase energetice”. Aceste criterii sunt următoarele:

 • produsele trebuie să permită realizarea unor economisiri semnificative de energie;
 • produsele echivalente pe piaţă trebuie să prezinte niveluri de performanţă foarte diferite;
 • Comisia trebuie să ţină seama de legislaţia UE şi de măsurile de autoreglementare relevante.

Un act delegat ţine seama de parametrii de mediu.

Comisia Europeană are dreptul de a adopta acte delegate pentru o perioadă de cinci ani de la 19 iunie 2010. Această perioadă se reînnoieşte automat, cu excepţia cazului în care Parlamentul European sau Consiliul revocă acest drept. Aceste două instituţii au şi puterea de a formula obiecţii la un act delegat.

Dispoziţii tranzitorii

Statele membre aplică dispoziţiile prevăzute în această directivă de la 20 iulie 2011. Această directivă abrogă Directiva 92/75/CEE începând cu 21 iulie 2011.

Referinţe

Act

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislaţia statelor membre

Jurnalul Oficial

Directiva 2010/30/UE

19.6.2010

20.6.2011

JO L 153 din 18.6.2010

Act(e) de modificare

Act

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislaţia statelor membre

Jurnalul Oficial

Directiva 2012/27/UE

4.12.2012

5.6.2014

JO L 315 din 14.11.2012

Data ultimei actualizări: 12.11.2013

Top