Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Planul SET pentru dezvoltarea tehnologiilor cu emisii reduse de carbon

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Planul SET pentru dezvoltarea tehnologiilor cu emisii reduse de carbon

Ca parte a strategiei sale de dezvoltare a unei economii cu emisii reduse de carbon, Uniunea Europeană (UE) și-a stabilit obiective pentru 2020 legate de schimbările climatice și de energie. Tehnologia poate juca un rol important în atingerea obiectivelor respective. Planul SET reprezintă pilonul tehnologic al politicii UE în domeniul energiei și al schimbărilor climatice.

ACT

Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor - Investițiile în dezvoltarea de tehnologii cu emisii reduse de carbon (Planul SET) [COM(2009) 519 final din 7 octombrie 2009]

SINTEZĂ

CARE ESTE ROLUL ACESTUI PLAN?

Planul strategic european pentru tehnologiile energetice (Planul SET) urmărește impulsionarea dezvoltării și a utilizării tehnologiilor cu emisii reduse de carbon până în 2020. Acesta promovează cooperarea între țările UE, între întreprinderi și între instituțiile de cercetare, care pot reduce costurile prin punerea în comun a competențelor. De asemenea, acesta contribuie la finanțarea de proiecte.

ASPECTE-CHEIE

  • Există inițiative industriale europene pentru diferite forme de energie. În paranteze este indicat procentajul de energie electrică pe care l-ar putea produce acestea până în 2020: energie eoliană (20 %), energie solară (15 %), bioenergie (14 %).
  • Rolul inițiativei europene privind rețeaua de energie electrică este de a permite ca 50 % din rețelele din Europa să integreze energiile regenerabile și să echilibreze în mod eficient cererea și oferta până în 2020.
  • Inițiativa privind captarea și stocarea carbonului urmărește să facă tehnologiile în cauză viabile din punct de vedere comercial.
  • Scopulinițiativei privind fisiunea nucleară sustenabilă este ca primele prototipuri din Generația IV să fie în funcțiune până în 2020.
  • Inițiativa privind eficiența energetică ar trebui să asigure că 25-30 de orașe„inteligente” (adică orașe care utilizează tehnologii digitale ce le permit să ofere servicii publice mai bune pentru cetățeni, să utilizeze mai bine resursele, cu un impact redus asupra mediului) vor deveni lideri ai tranziției către un viitor cu emisii reduse de carbon.
  • Alianța europeană de cercetare în domeniul energiei promovează cooperarea coordonată între institutele naționale de cercetare în cadrul unor programe comune. Aceasta este însoțită de inițiative de creare a unor poli de știință și cercetare.
  • Comisia explorează și alte opțiuni tehnologice, cum ar fi energia din surse offshore regenerabile (precum energia eoliană, generatoarele bazate pe energia mareelor etc.), stocarea energiei și încălzirea și răcirea cu energie din surse regenerabile. În domeniul nuclear, aceasta abordează provocările extinderii duratei de viață a instalațiilor și ale eliminării deșeurilor nucleare.
  • UE cooperează activ cu mulți dintre partenerii săi internaționali, de exemplu, în cadrul Forumului strategic european pentru cooperare internațională în domeniul științei și tehnologiei.

Pentru informații suplimentare, consultați site-ul dedicat Planului strategic european pentru tehnologiile energetice.

ACTE CONEXE

Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor - Tehnologiile și inovarea în domeniul energiei [COM(2013) 253 final, 2.5.2013]

Data ultimei actualizări: 05.08.2015

Top