Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Programul energetic european pentru redresare

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Programul energetic european pentru redresare

Programul energetic european pentru redresare (PEER) prevede acordarea de asistență financiară pentru sectorul energiei, în special pentru introducerea de structuri de interconectare, pentru producerea de energie din surse regenerabile, pentru captarea carbonului și pentru promovarea eficienței energetice.

ACT

Regulamentul (CE) nr. 663/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 13 iulie 2009 de stabilire a unui program de ajutor pentru redresare economică prin acordarea de asistență financiară comunitară pentru proiecte în domeniul energiei

SINTEZĂ

CARE ESTE ROLUL ACESTUI REGULAMENT?

Regulamentul vizează înființarea PEER pentru finanțarea de proiecte în domenii-cheie ale sectorului energiei: infrastructuri de gaze naturale și de energie electrică, energie eoliană offshore, precum și captarea și stocarea carbonului.

ASPECTE-CHEIE

  • Programul finanțează proiecte privind infrastructura de gaze naturale și de energie electrică cu obiective care garantează disponibilitatea și diversitatea surselor de energie și a resurselor; asigură interoperabilitatea (adică interconectarea) sigură și fiabilă a rețelelor; dezvoltă și optimizează capacitatea rețelei; conectează resursele de energie regenerabile la rețeaua energetică.
  • Proiectele privind energia eoliană offshore* beneficiază de finanțare dacă întrunesc anumite criterii privind construcția infrastructurii, caracteristicile inovatoare ale proiectului și contribuția proiectului la rețeaua de energie eoliană existentă.
  • Proiectele privind captarea și stocarea carbonului* beneficiază de finanțare dacă demonstrează că pot capta minimum 80 % din dioxidul de carbon (CO2) în instalații industriale.
  • Programul are și un instrument financiar care susține dezvoltarea de proiecte legate de eficiența energetică. Fondul european pentru eficiență energetică, instituit în 2011, a preluat rolul alocării de fonduri pentru proiecte care susțin eficiența energetică.
  • Bugetul total al programului este de 3,98 miliarde EUR, din care aproximativ 2,3 miliarde EUR sunt alocate pentru proiecte privind infrastructura de gaze naturale și de energie electrică, 565 de milioane EUR sunt alocate pentru proiecte de energie eoliană offshore, 1 miliard EUR este alocat pentru captarea și stocarea carbonului, iar 146 de milioane EUR sunt alocate pentru instrumentul financiar.

CONTEXT

PEER face parte din planul de redresare economică, stabilit pentru remedierea efectelor crizei financiare și energetice care a afectat economia europeană în 2008.

Pentru informații suplimentare, consultați:

TERMENI-CHEIE

* Proiecte de energie eoliană offshore: ferme eoliene în largul mării.

* Captarea și stocarea carbonului: o modalitate de atenuare a schimbărilor climatice, constând din captarea CO2 din instalațiile industriale, transportarea acestuia într-un loc de stocare și injectarea în formațiunile geologice subterane.

REFERINȚE

Act

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislația statelor membre

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

Regulamentul (CE) nr. 663/2009

1.8.2009

-

JO L 200, 31.7.2009, pp. 31-45

Act(e) de modificare

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislația statelor membre

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

Regulamentul (UE) nr. 1233/2010

30.12.2010

-

JO L 346, 30.12.2010, pp. 5-10

ACTE CONEXE

Raport al Comisiei către Parlamentul European și Consiliu privind punerea în aplicare a Programului energetic european pentru redresare [COM(2013) 791 final, 18.11.2013].

Document de lucru al serviciilor Comisiei intitulat Evaluare intermediară a Fondului european pentru eficiență energetică, care însoțește documentul intitulat Raport al Comisiei către Parlamentul European și Consiliu privind implementarea Programului energetic european pentru redresare [SWD(2013) 457 final, 18.11.2013].

Raport al Comisiei către Parlamentul European și Consiliu privind implementarea Programului energetic european pentru redresare [COM(2014) 669 final, 28.10.2014].

Data ultimei actualizări: 13.08.2015

Top