Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Reducerea gazelor cu efect de seră până în 2020: Decizia privind partajarea eforturilor

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Reducerea gazelor cu efect de seră până în 2020: Decizia privind partajarea eforturilor

Decizia privind partajarea eforturilor (ESD) stabilește obiectivele anuale obligatorii privind emisiile de gaze cu efect de seră pentru țările Uniunii Europene (UE) pentru perioada 2013-2020. Aceste obiective privesc emisiile din majoritatea sectoarelor care nu sunt incluse în sistemul UE de comercializare a certificatelor de emisii (EU ETS), cum ar fi sectorul transporturilor (cu excepția sectorului aviatic și al transportului maritim internațional), sectorul construcțiilor, sectorul agricol și al deșeurilor.

ACT

Decizia nr. 406/2009/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 aprilie 2009 privind efortul statelor membre de a reduce emisiile de gaze cu efect de seră astfel încât să respecte angajamentele Comunității de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră până în 2020

SINTEZĂ

Decizia privind partajarea eforturilor (ESD) stabilește obiectivele anuale obligatorii privind emisiile de gaze cu efect de seră pentru țările Uniunii Europene (UE) pentru perioada 2013-2020. Aceste obiective privesc emisiile din majoritatea sectoarelor care nu sunt incluse în sistemul UE de comercializare a certificatelor de emisii (EU ETS), cum ar fi sectorul transporturilor (cu excepția sectorului aviatic și al transportului maritim internațional), sectorul construcțiilor, sectorul agricol și al deșeurilor.

Decizia privind partajarea eforturilor face parte dintr-un set de politici și măsuri privind schimbările climatice și energia - cunoscut sub numele de pachetul energie/climă - care va contribui la tranziția Europei către o economie cu emisii reduse de dioxid de carbon și la creșterea securității energetice a acesteia.

CARE ESTE ROLUL ACESTEI DECIZII?

Decizia privind partajarea eforturilor stabilește obiective naționale în materie de emisii pentru 2020, exprimate ca schimbări procentuale față de nivelurile de emisii din 2005. De asemenea, actul stabilește numărul de tone de emisii de gaze cu efect de seră pe care fiecare țară a UE le poate emite anual în perioada 2013-2020 în sectoarele cuprinse în decizie.

ASPECTE-CHEIE

 • Obiectivele privind emisiile pentru 2020 au fost stabilite pe baza prosperității relative a țărilor UE [măsurată în funcție de produsul intern brut (PIB) pe cap de locuitor]. Acestea variază de la o reducere de 20 % a emisiilor până în 2020 (de la nivelurile din 2005) pentru cele mai bogate țări ale UE până la o creștere de 20 % pentru cea mai puțin bogată, și anume Bulgaria.
 • Pentru a asigura un progres constant către obiectivul 2020, ESD stabilește, de asemenea, limite anuale privind emisiile de gaze cu efect de seră (GES) pentru fiecare țară. Aceste limite se numesc niveluri anuale de emisii alocate (AEA).
 • În același timp, mecanismele de flexibilitate pentru atingerea obiectivelor le permit țărilor UE să realizeze reducerile emisiilor într-un mod eficient din punctul de vedere al costurilor: țările UE pot împrumuta 5 % din nivelurile lor anuale de emisii alocate pentru anul următor și pot cumpăra AEA din alte țări ale UE sau pot cumpăra credite dintr-un anumit proiect, de exemplu, dintr-un proiect care ajută țările cel mai puțin dezvoltate să își reducă emisiile. Dacă o țară a UE își reduce emisiile mai mult decât este necesar, depășindu-și astfel obiectivul pentru un an anume, aceasta poate păstra surplusul de AEA pentru a-l utiliza ulterior (până în 2020) sau îl poate vinde altor țări din UE.
 • Fiecare țară trebuie să raporteze Comisiei anual emisiile sale și progresul înregistrat pentru realizarea obiectivului.
 • Dacă o țară emite într-un an mai multe GES decât i se permite, aceasta trebuie să informeze Comisia despre modul în care planifică să revină pe drumul cel bun și trebuie să plătească o „taxă” sub forma unui obiectiv mai strict privind emisiile pentru anul următor.

DE CÂND SE APLICĂ DIRECTIVA?

Din 2013 până în 2020.

CONTEXT

Pentru a combate încălzirea globală, Uniunea Europeană (UE) se angajează să reducă emisiile sale de gaze cu efect de seră cu cel puțin 20 % până în 2020 față de 1990. Pentru atingerea acestui obiectiv, UE a adoptat două acte legislative principale:

 • 1.

  Sistemul UE de comercializare a certificatelor de emisii, care cuprinde peste 11 000 de centrale electrice și instalații industriale, precum și companiile aeriene; și

 • 2.

  Decizia privind partajarea eforturilor (ESD), care obligă cele 28 de țări ale UE să contribuie cu o cotă specifică la obiectivul general de minus 20 % al UE. Acest lucru se realizează prin reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în majoritatea sectoarelor care nu sunt incluse în Sistemul UE de comercializare a certificatelor de emisii (EU ETS).

Pentru informații suplimentare, consultați site-ul Comisiei Europene dedicat Deciziei privind partajarea eforturilor.

REFERINȚE

Act

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislația statelor membre

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

Decizia nr. 406/2009/CE

25.6.2009

-

JO L 140, 5.6.2009, pp. 136-148

ACTE CONEXE

2013/162/UE: Decizia Comisiei din 26 martie 2013 privind determinarea nivelurilor anuale de emisii alocate statelor membre pentru perioada 2013-2020 în temeiul Deciziei nr. 406/2009/CE a Parlamentului European și a Consiliului (JO L 90, 28.3.2013, pp. 106-110)

2013/634/UE: Decizia de punere în aplicare a Comisiei din 31 octombrie 2013 privind ajustările aduse nivelurilor anuale de emisii alocate statelor membre pentru perioada 2013-2020 în temeiul Deciziei nr. 406/2009/CE a Parlamentului European și a Consiliului (JO L 292, 1.11.2013, pp. 19-22)

Data ultimei actualizări: 26.03.2015

Top