Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Îmbunătățirea eficienței consumului de combustibil, a capacității de frânare și a nivelurilor de zgomot ale pneurilor

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Îmbunătățirea eficienței consumului de combustibil, a capacității de frânare și a nivelurilor de zgomot ale pneurilor

SINTEZĂ PRIVIND:

Regulamentul (CE) nr. 1222/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 noiembrie 2009 privind etichetarea pneurilor în ceea ce privește eficiența consumului de combustibil și alți parametri esențiali

SINTEZĂ

Pneurile de bună calitate pot reduce semnificativ consumul de combustibil și, astfel, emisiile de CO2. Pentru a putea să aleagă un produs mai eficient din punctul de vedere al consumului de combustibil, consumatorii au nevoie de informații clare și relevante privind calitatea pneurilor.

CARE ESTE ROLUL ACESTUI REGULAMENT?

Acest regulament urmărește armonizarea informațiilor referitoare la performanțele energetice ale pneurilor, precum și la distanțele de frânare pe teren umed și la zgomotul exterior de rulare.

ASPECTE-CHEIE

Regulamentul se aplică pneurilor C1, C2 și C3* și exclude:

pneurile reșapate;

pneurile profesionale de teren;

pneurile proiectate să fie montate numai la vehicule înmatriculate pentru prima dată înainte de 1 octombrie 1990;

pneurile de rezervă pentru uz temporar de tip T*;

pneurile a căror categorie de viteză este mai mică de 80 km/h;

pneurile al căror diametru nominal al jantei nu depășește 254 mm sau este de cel puțin 635 mm;

pneurile echipate cu dispozitive suplimentare pentru îmbunătățirea proprietăților de tracțiune (de exemplu pneurile cu nituri);

pneurile proiectate să fie montate numai la vehicule destinate exclusiv curselor.

Responsabilitățile furnizorilor de pneuri

Furnizorii de pneuri trebuie să monitorizeze etichetarea pneurilor C1, C2 și C3 livrate distribuitorilor și consumatorilor. Această etichetare include un autocolant care trebuie să indice:

clasa de eficiență a consumului de combustibil (litere de la A la G);

clasa de aderență pe teren umed (litere de la A la G); testele privind performanțele diferitelor clase de pneuri pe teren umed sunt modificate și completate prin Regulamentul (UE) nr. 228/2011 și Regulamentul (UE) nr. 1235/2011;

clasa și valoarea măsurată a zgomotului exterior de rulare (în decibeli).

Furnizorii trebuie să declare public aceste informații, de exemplu pe pagina de internet sau în cataloagele proprii.

Responsabilitățile distribuitorilor de pneuri

Distribuitorii trebuie să se asigure că etichetele livrate de către furnizori sunt vizibile clar pe pneurile prezentate sau depozitate în punctul de vânzare. Dacă pneurile nu pot fi văzute de către consumatori, distribuitorii trebuie să le comunice ei înșiși consumatorilor aceste informații.

Responsabilitățile furnizorilor și ale distribuitorilor de autoturisme

În cazul în care consumatorii își pot alege pneurile, furnizorii și distribuitorii de autoturisme trebuie să le pună la dispoziție, pentru fiecare opțiune, informații despre performanțele acestora în ceea ce privește eficiența consumului de combustibil, frânarea pe teren umed și zgomotul la rulare.

DE CÂND SE APLICĂ REGULAMENTUL?

Începând cu 11 octombrie 2010.

TERMENI-CHEIE

* Pneuri C1, C2 și C3: conform definiției din Regulamentul (CE) nr. 661/2009:

pneuri C1 – în principal pentru autoturisme;

pneuri C2 – în principal pentru autovehicule utilitare ușoare, cum ar fi camionetele;

pneuri C3 – în principal pentru autovehicule grele (camioane și autobuze).

* Pneuri de rezervă pentru uz temporar de tip T: concepute pentru a fi utilizate la presiuni de umflare mai mari decât cele pentru pneuri standard și ranforsate.

REFERINȚE

Act

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislația statelor membre

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

Regulamentul (CE) nr. 1222/2009

11.01.2010

-

JO L 342, 22.12.2009, pp. 46-58

Act(e) de modificare

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislația statelor membre

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

Regulamentul (UE) nr. 228/2011

29.3.2011

-

JO L 62, 9.3.2011, pp. 1-16

Regulamentul (UE) nr. 1235/2011

20.12.2011

-

JO L 317, 30.11.2011, pp. 17-23

ACTE CONEXE

Regulamentul (CE) nr. 661/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 13 iulie 2009 privind cerințele de omologare de tip pentru siguranța generală a autovehiculelor, a remorcilor acestora, precum și a sistemelor, componentelor și unităților tehnice separate care le sunt destinate (JO L 200, 31.7.2009, pp. 1-24). A se vedea versiunea consolidată.

Data ultimei actualizări: 17.10.2015

Top