Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Ocuparea forţei de muncă în rândul tinerilor: perspective

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Ocuparea forţei de muncă în rândul tinerilor: perspective

În prezent, peste cinci milioane de tineri din Uniunea Europeană (UE) sunt şomeri, ceea ce înseamnă că unul din cinci tineri de pe piaţa muncii nu îşi poate găsi un loc de muncă. Această comunicare propune mai multe căi pentru a le oferi tinerilor o formare adecvată, care să le permită să aibă oportunităţi profesionale mai bune.

ACT

Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor din 20 decembrie 2011 intitulată „Iniţiativa privind oportunităţile pentru tineri” [COM(2011) 933 final – Nepublicată în Jurnalul Oficial].

SINTEZĂ

Această comunicare prezintă situaţia actuală a ocupării forţei de muncă în rândul tinerilor în cadrul Uniunii Europene (UE) şi propune soluţii de combatere a şomajului ridicat în rândul acestei categorii de vârstă.

Situaţia actuală a ocupării forţei de muncă în rândul tinerilor

Tinerii întâmpină dificultăţi în a găsi un loc de muncă, în contextul creşterii şomajului. În unele state membre ale UE, rata şomajului în rândul tinerilor poate atinge 40 %. Această comunicare indică faptul că, în total, 7,5 milioane de persoane cu vârste cuprinse între 15 şi 24 de ani nici nu lucrează şi nici nu urmează studii sau cursuri de formare profesională.

Deşi şomajul este ridicat, multe posturi rămân vacante. Această situaţie indică o incompatibilitate pe piaţa muncii în UE. Până în 2020, 73 de milioane de posturi vor fi libere ca urmare a unui număr semnificativ de pensionări şi vor trebui ocupate de către tineri având competenţele necesare.

Astfel, Comisia Europeană a identificat mai mulţi factori care cauzează şomajul în rândul tinerilor:

 • părăsirea timpurie a şcolii fără a obţine o calificare;
 • lipsa competenţelor relevante şi a experienţei profesionale;
 • locuri de muncă precare urmate de perioade de şomaj;
 • posibilităţi de formare limitate;
 • programe active în domeniul pieţei forţei de muncă insuficiente/inadecvate.

Ca răspuns la această problemă, Comisia propune analizarea politicilor şi a performanţelor naţionale. De asemenea, Comisia are în vedere susţinerea financiară a acţiunilor naţionale şi transfrontaliere.

Obiective pentru încurajarea ocupării forţei de muncă în rândul tinerilor

Pentru 2012, Comisia încurajează statele membre să se concentreze pe următoarele obiective:

 • Prevenirea părăsirii timpurii a şcolii: Strategia 2020 vizează reducerea părăsirii timpurii a şcolii de la 14 % la 10 %. Unul dintre instrumentele propuse pentru atingerea acestui obiectiv este Recomandarea Consiliului din 28 iunie 2011 privind politicile de reducere a părăsirii timpurii a şcolii. Aceasta recomandă o combinaţie de măsuri de prevenire, intervenţie şi compensare.
 • Dezvoltarea competenţelor de care piaţa muncii are nevoie: în cadrul studiilor lor, tinerii trebuie să dobândească competenţele necesare pe piaţa muncii. În ceea ce priveşte bugetul, statele membre sunt invitate să programeze cheltuieli eficiente în domeniul educaţiei şi formării profesionale. Agenda pentru noi competenţe şi locuri de muncă propune, în special, o clasificare a competenţelor şi ocupaţiilor pentru a realiza o apropiere a sectoarelor educaţiei şi ocupării forţei de muncă. De asemenea, Agenda digitală ar trebui să permită consolidarea competenţelor tinerilor în domeniul tehnologiei informaţiei (TIC).
 • Susţinerea primei experienţe profesionale şi a formării la locul de muncă: Comisia consideră necesar să se dezvolte contractele de ucenicie şi stagiile de bună calitate în întreprinderi, pentru a permite tinerilor să dobândească competenţe şi experienţă. Partenerii sociali trebuie să ajute tinerii să îşi direcţioneze mai bine competenţele în căutarea locurilor de muncă.
 • Obţinerea unui prim loc de muncă: Comisia doreşte să îmbunătăţească accesul tinerilor pe piaţa muncii. În acest scop, statele membre sunt invitate să reformeze legislaţia privind protecţia locurilor de muncă, în consultare cu partenerii sociali. În plus, Comisia doreşte să promoveze activităţile independente ale tinerilor, pentru ca aceştia să îşi creeze propriile întreprinderi.

Acţiuni de întreprins pentru un tineret activ

Pentru îmbunătăţirea accesului tinerilor la locuri de muncă, Comisia propune mai multe căi de acţiune:

 • Utilizarea Fondului social european: o parte dintre fondurile structurale [Fondul european de dezvoltare regională (FEDER) şi Fondul social european (FSE)], care reprezintă 79 de miliarde EUR, trebuie alocată educaţiei şi măsurilor privind ocuparea forţei de muncă. Cu toate acestea, ar trebui să se elaboreze noi abordări pentru susţinerea participării tinerilor la programele de formare şi de ucenicie.
 • Îmbunătăţirea tranziţiei de la şcoală la muncă: este esenţial să se îmbunătăţească legătura dintre educaţie şi formarea profesională, şi aceasta cu ajutorul formării printr-o abordare duală sau al uceniciei. Există deja proiecte datorită programului Leonardo da Vinci (DE) (EN) (FR), însă prezenta comunicare precizează că întreprinderile trebuie să dea dovadă de mai multă disponibilitate de a se angaja în acest domeniu. În 2012, Comisia prevede prezentarea unui cadru menit să sprijine furnizarea şi realizarea unor stagii de înaltă calitate, precum şi o acţiune pregătitoare pentru „măsurile de activare vizând tinerii”.
 • Sprijinirea mobilităţii tinerilor pe piaţa muncii: Comisia doreşte să se inspire din succesul programului Erasmus pentru a sprijini mobilitatea şi eficienţa pieţei muncii. În acest scop, există deja o acţiune pregătitoare „Primul tău loc de muncă EURES”, care vizează sprijinirea tinerilor şi angajatorilor prin recrutări şi prin plasarea forţei de muncă la nivel transnaţional. De asemenea, Comisia intenţionează să intensifice serviciul european de voluntariat în ultimii doi ani ai programului Tineretul în acţiune. Un nou corp de voluntari europeni de ajutor umanitar ar trebui să fie instituit.

Ultima actualizare: 22.02.2012

Top