Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Accesul consumatorilor la un cont de plăţi de bază

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DE html EN html FR html IT html HU html PL html RO
Multilingual display
Text

Accesul consumatorilor la un cont de plăţi de bază

Accesul consumatorilor europeni la un cont de plăţi de bază ar trebui garantat în toate statele membre ale Uniunii Europene (UE). În acest context, Comisia prezintă principiile generale care trebuie să reglementeze furnizarea acestui tip de serviciu financiar.

ACT

Recomandarea 2011/442/UE a Comisiei din 18 iulie 2011 privind accesul la un cont de plăţi de bază (Text cu relevanţă generală pentru SEE) [JO L 190 din 21.7.2011].

SINTEZĂ

Consumatorii europeni care nu dispun de un cont de plăţi trebuie să poată deschide şi utiliza un cont de plăţi de bază, indiferent de situaţia lor financiară şi de domiciliul lor în Uniunea Europeană (UE). Astfel, Comisia recomandă ca cel puţin un prestator de servicii de plată* să propună acest serviciu în fiecare stat membru.

Caracteristicile contului de plăţi de bază

Serviciile de plată propuse ar trebui să permită cel puţin:

  • efectuarea tuturor operaţiunilor necesare pentru deschiderea, gestionarea şi închiderea unui cont de plăţi;
  • depunerea de bani într-un cont de plăţi;
  • retragerea de numerar dintr-un cont de plăţi;
  • efectuarea operaţiunilor de plată, prin viramente sau prin transferuri de fonduri, inclusiv prin intermediul unui card de plată (însă fără a beneficia de descoperit de cont).

Achiziţia de servicii suplimentare nu ar trebui să fie o condiţie de acces la un cont de plăţi de bază.

Cheltuieli asociate contului de plăţi de bază

Statele membre trebuie să garanteze că contul de plăţi de bază este oferit gratuit sau în schimbul unui comision rezonabil. În cazul în care contul nu este gratuit, suma totală a cheltuielilor facturate pentru utilizarea serviciilor de plată trebuie să fie rezonabilă.

În toate cazurile, toate celelalte cheltuieli prevăzute în cadrul convenţiei privind conturile trebuie să fie rezonabile, inclusiv cele facturate atunci când consumatorul nu îşi respectă obligaţiile contractuale.

Suma cheltuielilor facturate trebuie calculată în funcţie de:

  • nivelurile naţionale ale veniturilor şi preţurilor de consum;
  • cheltuielile medii asociate conturilor de plăţi în respectivul stat membru;
  • totalul costurilor de furnizare a contului de plăţi de bază.

Supravegherea şi soluţionarea litigiilor

Statele membre trebuie să desemneze autorităţi independente de prestatorii de servicii, pentru a controla respectarea acestor recomandări.

În plus, acestea trebuie să asigure implementarea procedurilor de reclamaţie şi de despăgubire în caz de litigiu.

Informarea consumatorilor

Prestatorul care respinge o cerere de deschidere de cont trebuie să îşi justifice refuzul şi să informeze consumatorul în scris. Cu toate acestea, dreptul la informare trebuie să poată fi limitat pe cale legislativă din motive de securitate naţională sau de ordine publică.

Prestatorii trebuie să furnizeze informaţii suficiente cu privire la caracteristicile specifice ale conturilor propuse, la cheltuielile asociate şi la condiţiile de utilizare.

Statele membre trebuie să organizeze campanii de sensibilizare a publicului cu privire la posibilităţile oferite de conturile de plăţi de bază, la condiţiile tarifare şi la posibilităţile de acces la proceduri extrajudiciare în caz de litigiu.

Termeni-cheie ai actului

  • Prestator de servicii de plată: organisme care pot fi, în special, instituţii de credit, instituţii de plată sau emitente de monedă electronică, sau instituţii de cecuri poştale.

Ultima actualizare: 28.09.2011

Top