Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Strategiile naţionale de integrare a romilor: cadru european comun

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DE html EN html FR html IT html HU html PL html RO
Multilingual display
Text

Strategiile naţionale de integrare a romilor: cadru european comun

Comisia prezintă o serie de recomandări pentru elaborarea de strategii naţionale de integrare socială şi economică a romilor. Statele membre au fost invitate să transmită Comisiei strategiile lor cel târziu până la finele anului 2011.

ACT

Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions of 5 April 2011 – An EU Framework for National Roma Integration Strategies up to 2020 [COM(2011) 173 final – Not published in the Official Journal] (Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor din 5 aprilie 2011, „Un cadru UE pentru strategiile naţionale de integrare a romilor până în 2020” [COM(2011) 173 final – Nepublicată în Jurnalul Oficial]).

SINTEZĂ

Uniunea Europeană (UE) a invitat statele membre să adopte strategii naţionale în vederea îmbunătăţirii situaţiei economice şi sociale a romilor până în 2020. Comisia prezintă un cadru de obiective europene comune, în completarea obiectivelor Strategiei Europa 2020.

Înainte de finele anului 2011, statele membre au avut obligaţia de a propune strategii de integrare sau pachete de măsuri politice pentru îmbunătăţirea accesului populaţiei rome:

  • la educaţie, pentru ca toţi copiii romi să termine cel puţin ciclul primar de învăţământ;
  • la ocuparea forţei de muncă, la servicii medicale, la locuinţe şi la servicii esenţiale (în special la utilităţile de apă, gaz şi electricitate), pentru reducerea decalajelor existente între romi şi restul populaţiei.

În 2012, Comisia trebuie să efectueze o evaluare a acestor strategii şi să asigure implementarea lor corectă, printr-un mecanism de monitorizare care va include diverşi protagonişti. În acest sens, prevede prezentarea de rapoarte anuale de monitorizare către Consiliu şi către Parlamentul European.

În fine, Comisia încurajează reforma şi consolidarea platformei europene pentru integrarea romilor.

Punerea în aplicare a politicilor naţionale

Obiectivele naţionale de integrare a romilor trebuie stabilite luând în considerare necesităţile, constrângerile şi diversitatea situaţiilor în fiecare stat membru.

Elaborarea strategiilor de integrare se efectuează cu participarea actorilor implicaţi, în special autorităţile regionale şi locale, reprezentanţii societăţii civile şi romii.

În fiecare stat membru, se creează un punct de contact naţional pentru monitorizarea acţiunilor.

Finanţări

Sursele de finanţare ale strategiilor naţionale trebuie identificate în mod clar; aceste finanţări pot proveni din bugetele naţionale, din fondurile structurale sau din alte finanţări europene [cum ar fi Instrumentul de microfinanţare Progress, Iniţiativa europeană în favoarea inovării sociale (EN) etc.] sau din subvenţii internaţionale.

Extinderea UE

Obiectivele europene în materie de integrare a romilor se aplică ţărilor interesate de politica de extindere a UE. Comisia se angajează să susţină eforturile acestor ţări, inclusiv prin creşterea finanţărilor europene disponibile.

În plus, Comisia va efectua o monitorizare a progreselor înregistrate în fiecare ţară şi pe care le va prezenta în rapoartele anuale privind extinderea.

ACTE CONEXE

Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor din 21 mai 2012, intitulată „Strategiile naţionale de integrare a romilor: o primă etapă în punerea în aplicare a cadrului UE” [COM(2012) 226 final].

Principalul obiectiv al comunicării este de a evalua strategiile naţionale de integrare a romilor puse în aplicare de statele membre de la adoptarea comunicării din 2011. Evaluarea Comisiei vizează îndeosebi măsurile luate de statele membre în patru domenii principale de politici, şi anume educaţie, ocuparea forţei de muncă, sănătate şi locuinţe, precum şi modalitatea de abordare a finanţării acestor politici la nivel naţional. Pe baza evaluării, Comisia adresează fiecărui stat membru o serie de recomandări specifice integrate în cadrul general de combatere a sărăciei şi a excluziunii romilor.

Data ultimei actualizări: 06.11.2013

Top