Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Lucrătorii independenţi: egalitate de tratament între bărbaţi şi femei

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Lucrătorii independenţi: egalitate de tratament între bărbaţi şi femei

SINTEZĂ PRIVIND:

Directiva 2010/41/UE privind aplicarea principiului egalității de tratament între bărbații și femeile care desfășoară o activitate independentă

CARE ESTE OBIECTIVUL DIRECTIVEI?

Directiva pune în aplicare principiul egalității de tratament între bărbații și femeile care desfășoară o activitate independentă.

ASPECTE-CHEIE

 • Legislația acoperă toți lucrătorii independenți (persoanele care exercită o activitate lucrativă pe cont propriu) și soțiile/soții sau partenerele/partenerii lor de viață.
 • Egalitatea de tratament înseamnă că nu trebuie să existe niciun fel de discriminare pe motive de sex în sectorul public sau privat, în mod direct* sau indirect*. Hărțuirea* și hărțuirea sexuală* sau în alt mod sunt considerate a fi discriminare pe motive de sex.
 • Țările UE pot să adopte o acțiune pozitivă, precum promovarea inițiativelor antreprenoriatului în rândul femeilor, pentru a asigura în mod concret o deplină egalitate între bărbați și femei în viața profesională.
 • Țările UE trebuie să garanteze că:
  • condițiile de constituire a unei societăți între soți sau parteneri de viață nu sunt mai restrictive decât condițiile de constituire a unei societăți între alte persoane;
  • soții/soțiile și partenerii/partenerele de viață pot beneficia de protecție socială la nivel național;
  • soțiile și partenerele de viață care desfășoară activități independente primesc o indemnizație de maternitate suficientă timp de cel puțin 14 săptămâni;
  • orice persoană care consideră că drepturile privind egalitatea de tratament nu au fost respectate poate să inițieze proceduri judiciare sau administrative;
  • se asigură o indemnizație sau o despăgubire reală și efectivă pentru orice pierderi sau prejudicii suferite de o persoană;
  • organismele naționale relevante au autoritatea de a promova, analiza, monitoriza și sprijini egalitatea de tratament a persoanelor acoperite de legislație;
  • egalitatea de tratament se aplică între bărbați și femei la elaborarea și la punerea în aplicare a actelor cu putere de lege și a actelor administrative, precum și a politicilor și activităților în domeniile prevăzute de legislație;
  • conținutul legislației este făcut cât mai cunoscut posibil.
 • Țările UE au trebuit să furnizeze Comisiei Europene toate informațiile relevante privind implementarea directivei până la 5 august 2015.
 • Comisia va prezenta un raport pe baza raportărilor naționale transmise Parlamentului European și Consiliului până cel târziu la 5 august 2016.
 • Comisia are propriul site web pentru femeile antreprenor.

DE CÂND SE APLICĂ DIRECTIVA?

Directiva se aplică începând cu 4 august 2010. Țările UE au avut obligația de a o transpune în legislația națională până la 5 august 2012.

CONTEXT

Pentru informații suplimentare, consultați Ocuparea forței de muncă și formare de pe site-ul Comisiei Europene.

TERMENI-CHEIE

* Discriminare directă: situația în care o persoană este tratată mai puțin favorabil din motive legate de sex.

* Discriminare indirectă: situația în care o dispoziție, un criteriu sau o practică aparent neutră ar dezavantaja în special persoanele de un anumit sex.

* Hărțuire: situația în care se manifestă un comportament indezirabil care lezează demnitatea persoanei respective sau creează un cadru intimidant, ostil, degradant, umilitor sau ofensator.

* Hărțuire sexuală: orice formă de comportament indezirabil cu conotație sexuală, exprimat fizic, verbal sau nonverbal.

ACTUL PRINCIPAL

Directiva 2010/41/UE a Parlamentului European și al Consiliului din 7 iulie 2010 privind aplicarea principiului egalității de tratament între bărbații și femeile care desfășoară o activitate independentă și de abrogare a Directivei 86/613/CEE (JO L 180, 15.7.2010, pp. 1–6)

Data ultimei actualizări: 28.06.2016

Top