Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Programe de încurajare a dezvoltării microfinanțării în Uniunea Europeană

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Programe de încurajare a dezvoltării microfinanțării în Uniunea Europeană

Din 2010, Uniunea Europeană a creat programe pentru a dezvolta microfinanțarea în Europa și pentru a deschide piața creditelor pentru persoane și unele întreprinderi care au dificultăți în ceea ce privește accesul la creditul convențional.

ACT

Decizia nr. 283/2010/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 25 martie 2010 de instituire a unui instrument european de microfinanțare Progress pentru ocuparea forței de muncă și incluziune socială.

Regulamentul (UE) nr. 1296/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2013 privind Programul Uniunii Europene pentru ocuparea forței de muncă și inovare socială (EaSI) și de abrogare a Deciziei nr. 283/2010/UE de instituire a unui instrument european de microfinanțare Progress pentru ocuparea forței de muncă și incluziune socială.

SINTEZĂ

Microfinanțarea înseamnă garanțiile, microcreditele (până la 25 000 EUR), capitalul propriu și cvasi-capitalul acordate persoanelor și microîntreprinderilor care au dificultăți în ceea ce privește accesul la credit. Primul instrument european de dezvoltare a acestui tip de finanțare în UE a fost creat în 2010 (Decizia nr. 283/2010/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 25 martie 2010 de instituire a unui instrument european de microfinanțare Progress pentru ocuparea forței de muncă și incluziune socială).

Acest instrument, care a avut un buget de 100 de milioane EUR pentru o perioadă de patru ani (2010-2013), a fost conceput pentru a face ca microfinanțarea să fie mai ușor accesibilă pentru următoarele grupuri țintă:

  • șomerii, persoanele expuse riscului de a-și pierde locurile de muncă, populația inactivă, persoanele care s-au confruntat cu pericolul excluderii sociale și persoanele vulnerabile are doresc să creeze sau să dezvolte o microîntreprindere proprie;
  • microîntreprinderile, în special cele care angajează persoanele enumerate la punctul anterior.

Pentru perioada 2014-2020, această inițiativă a fost inclusă în axa Microfinanțare și antreprenoriat social a Programului Uniunii Europene pentru ocuparea forței de muncă și inovare socială (EaSI - Regulamentul (UE) nr. 1296/2013), care a preluat controlul de la instrumentul de microfinanțare Progress. Această axă are 21 % din bugetul global al EaSI, adică 193 de milioane EUR pe o perioadă de șapte ani.

Acest nou instrument nu numai că permite populațiilor și întreprinderilor vizate să aibă acces mai ușor la microfinanțare, ci vizează și să:

  • dezvolte capacitatea instituțională a furnizorilor de microcredite;
  • faciliteze accesul la finanțare al întreprinderilor sociale cu o cifră de afaceri sau cu un bilanț anual ce nu depășește 30 de milioane EUR, punând la dispoziția acestora capitalul propriu, cvasi-capitalul, instrumentele de împrumut și granturile în valoare de până la 500 000 EUR.

Accesul la axa Microfinanțare și antreprenoriat social este deschis organismelor publice și private înființate în țările UE, țările AELS și țările candidate (sau potențial candidate), cu condiția ca ele să acorde microfinanțare persoanelor și microîntreprinderilor sau finanțare întreprinderilor sociale. Sprijinul din partea UE se acordă în principal prin intermediul instrumentelor financiare prevăzute în reglementările financiare ale Uniunii.

REFERINȚE

Act

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislația statelor membre

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

Decizia nr. 283/2010/UE

8.4.2010

-

JO L 87, 7.4.2010

Regulamentul (UE) nr. 1296/2013

21.12.2013

-

JO L 347, 20.12.2013

Ultima actualizare: 09.06.2014

Top