Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Acordul privind Spațiul Economic European

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Acordul privind Spațiul Economic European

SINTEZĂ PRIVIND:

Decizia 94/1/CE, CECO privind încheierea Acordului privind Spațiul Economic European

Acordul privind Spațiul Economic European

SINTEZĂ

CARE ESTE ROLUL ACESTUI ACORD?

  • Acordul a creat un spațiu care să permită libera circulație a persoanelor, a serviciilor, a mărfurilor și a capitalurilor în 31 de țări europene.
  • Obiectivul declarat al acordului este „promovarea consolidării continue și echilibrate a relațiilor comerciale și economice” între aceste țări.
  • În prezent acoperă cele 28 de state membre ale Uniunii Europene (UE) și trei dintre cei patru membri ai Asociației Europene a Liberului Schimb (AELS) Islanda, Liechtenstein și Norvegia.

ASPECTE-CHEIE

Domeniu de aplicare

Organisme mixte

Acordul a creat mai multe organisme mixte ale SEE, care reflectă în cea mai mare parte instituțiile UE:

În plus:

  • Autoritatea AELS de Supraveghere asigură că Islanda, Liechtenstein și Norvegia își respectă obligațiile în temeiul Acordului SEE; Comisia Europeană are un rol similar în ceea ce privește țările UE.
  • Curtea AELS se pronunță asupra acțiunilor Autorității AELS de Supraveghere, formulate împotriva unei țări a AELS în ceea ce privește implementarea, aplicarea sau interpretarea normelor SEE, precum procedează și Curtea de Justiție a UE în cazul țărilor UE.

Cum devine legislația UE o legislație pentru SEE?

  • Țările AELS nu sunt implicate în mod formal în procesul legislativ al UE. Cu toate acestea, țările AELS pot participa la lucrările pregătitoare și pot prezenta observații.
  • Când UE adoptă o legislație, cele trei țări ale AELS evaluează dacă actul este relevant pentru SEE. Dacă toate cele trei țări sunt de acord asupra relevanței acestuia, Secretariatul AELS pregătește proiectul de decizie a Comitetului mixt în vederea modificării Acordului SEE.
  • Proiectul de decizie a Comitetului mixt este ulterior adoptat de Comisie sau, dacă cuprinde modificări semnificative, este transmis Consiliului în vederea adoptării acestuia.
  • Secretariatul AELS și SEAE se consultă în ceea ce privește momentul adoptării deciziei în cadrul Comitetului mixt al SEE.

Participarea la programele și agențiile UE

  • Cele trei țări ale AELS participă într-o gamă largă de programe și agenții ale UE. Când se convine asupra acestei participări, programul în cauză este încorporat în Acordul SEE și țările se angajează să contribuie la costurile operaționale.

Aspecte financiare

În temeiul acordului, membrii AELS contribuie la reducerea disparităților economice și sociale dintre regiunile SEE – 16 țări beneficiază în prezent de acest lucru. Aceste granturi ale SEE sunt cofinanțate de Islanda, Liechtenstein și Norvegia, fiecare contribuind proporțional cu dimensiunea și bogăția fiecărei țări.

În plus față de contribuțiile celor trei țări ale AELS la costurile operaționale ale programului UE, acestea contribuie și la costurile administrative ale Comisiei (de exemplu, spații de birouri, întruniri etc.).

CONTEXT

Acordul SEE a fost semnat în 1992 de către cele 12 țări care făceau parte din UE la momentul respectiv și șase țări ale AELS: Austria, Finlanda, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Suedia și Elveția, deși Elveția a ales ulterior să respingă acordul. Acesta a intrat în vigoare în 1994. În 1995, trei din țările AELS (Austria, Finlanda și Suedia) s-au alăturat UE. Acordul a fost adaptat progresiv pentru a lua în considerare aderarea a zece țări la UE în 2004, a încă două țări în 2007 și, în cele din urmă, a Croației, în 2013.

Pentru mai multe informații, consultați:

ACT

Decizia 94/1/CE, CECO a Consiliului și a Comisiei din 13 decembrie 1993 privind încheierea Acordului privind Spațiul Economic European între Comunitățile Europene, statele membre ale acestora și Republica Austria, Republica Finlanda, Republica Islanda, Principatul Liechtenstein, Regatul Norvegiei, Regatul Suediei și Confederația Elvețiană (JO L 1, 3.1.1994, p. 1)

Acord privind Spațiul Economic European – Actul final – Declarații comune – Declarații ale guvernelor statelor membre ale Comunității și ale statelor AELS – Aranjamente – Procese-verbale agreate – Declarații făcute de una sau mai multe părți contractante ale Acordului privind Spațiul Economic European (JO L 1, 3.1.1994, pp. 3-522)

Modificările succesive aduse acordului au fost integrate în textul de bază. Această versiune consolidată are doar un caracter informativ.

Data ultimei actualizări: 24.05.2016

Top