Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Dialogul social sectorial

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Dialogul social sectorial

SINTEZĂ PRIVIND:

Decizia 98/500/CE privind promovarea dialogului între partenerii sociali la nivel european

SINTEZĂ

CARE ESTE ROLUL ACESTEI DECIZII?

Decizia asigură baza pentru crearea comitetelor de dialog social sectorial în diferite domenii ale activității Uniunii Europene (UE) în care reprezentanții patronatelor și ai lucrătorilor (cunoscuți drept „parteneri sociali”) se pot întâlni pentru a discuta evoluția politicilor. Acestea sunt o caracteristică a dialogului social european* mai amplu, care este un element esențial al modelului social și al guvernanței UE.

ASPECTE-CHEIE

 • Comitetele de dialog sectorial se creează în sectoare în care organizațiile care reprezintă lucrătorii și patronatele din respectivul sector indică în comun că doresc să participe la dialog la nivelul UE. Acestea trebuie:
  • să aparțină unor sectoare specifice, precum sectorul bancar sau cel agricol;
  • să fie alcătuite din organizații care constituie parteneri sociali naționali recunoscuți;
  • să aibă capacitatea de a negocia acorduri; și
  • să reprezinte parteneri sociali din mai multe țări ale UE;
  • să aibă structura și resursele de a participa eficient la lucrările de la nivelul UE.
 • Fiecare comitet:
  • este consultat cu privire la evoluțiile UE care au implicații sociale în domeniul său;
  • dezvoltă și promovează dialogul social care intră în atribuțiile sale;
  • are un număr maxim de 66 de membri, cu un număr egal de reprezentanți ai patronatelor și ai lucrătorilor;
  • își stabilește, împreună cu Comisia Europeană, propriul regulament de funcționare;
  • se întrunește cel puțin o dată pe an;
  • este prezidat fie de un reprezentant al patronatelor sau al lucrătorilor, fie de un reprezentant al Comisiei;
  • își analizează periodic activitățile împreună cu Comisia.
 • Comitetele de dialog sectorial înlocuiesc formele anterioare de cooperare sectorială dintre partenerii sociali.

DE CÂND SE APLICĂ DECIZIA?

Decizia se aplică începând cu 20 mai 1998.

CONTEXT

Articolul 152 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene confirmă angajamentul UE de a sprijini dialogul social european și recunoaște autonomia partenerilor sociali europeni.

Din 1998, Comisia a creat peste 40 de comitete de dialog social sectorial. Acestea vizează aproximativ 150 de milioane de lucrători din UE, din sectoare precum cele din diferite moduri de transport, agricultură, construcții, comerț, servicii publice, construcții de mașini și echipamente, hoteluri și restaurante și sectorul bancar.

Dialogul a condus la acord cu privire la aproximativ 900 de texte de statute juridice diferite.

Pentru informații suplimentare, consultați site-ul Comisiei Europene privind dialogul social sectorial.

TERMEN-CHEIE

* Dialog social european: discuții, consultări, negocieri și activități comune care implică ambele părți din industrie (patronate și lucrători).

ACT

Decizia 98/500/CE a Comisiei din 20 mai 1998 privind constituirea comitetelor de dialog sectorial, menite să promoveze dialogul între partenerii sociali la nivel european (JO L 225, 12.8.1998, pp. 27-28)

Modificările succesive aduse Deciziei 98/500/CE a Comisiei au fost integrate în textul de bază. Această versiune consolidată are doar un caracter informativ.

ACTE CONEXE

Document de lucru al serviciilor Comisiei privind funcționarea și potențialul dialogului social sectorial european [SEC(2010) 964 final din 22.7.2010]

Data ultimei actualizări: 23.05.2016

Top