Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Informarea și consultarea lucrătorilor – Comitetele europene de întreprindere

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Informarea și consultarea lucrătorilor – Comitetele europene de întreprindere

SINTEZĂ PRIVIND:

Directiva 2009/38/CE – instituirea unui comitet european de întreprindere (sau a unui sistem de informare și consultare a lucrătorilor care muncesc pentru întreprinderi și grupuri de întreprinderi de dimensiune comunitară)

SINTEZĂ

CARE ESTE ROLUL ACESTEI DIRECTIVE?

Directiva are obiectivul de a garanta drepturile la informare* și consultare* cu privire la aspecte transnaționale pentru personalul întreprinderilor de dimensiune comunitară* (cu cel puțin 1 000 de lucrători) sau al grupurilor* de întreprinderi. Actul realizează acest lucru prin instituirea unui comitet european de întreprindere sau a altor proceduri corespunzătoare.

ASPECTE-CHEIE

  • Prin intermediul comitetelor europene de întreprindere, lucrătorii sunt informați și consultați la nivel transnațional de către conducere cu privire la evoluția activităților întreprinderii și la orice decizii semnificative care i-ar putea afecta.
  • Conducerea centrală are responsabilitatea de a furniza informațiile care să permită negocieri pentru instituirea unui comitet european de întreprindere sau proceduri de informare și consultare.
  • Detaliile sunt stabilite de către conducerea centrală împreună cu reprezentanții lucrătorilor reuniți într-un organism special de negociere.
  • Reprezentanții lucrătorilor, sau orice experți care îi asistă, nu au permisiunea de a dezvălui informațiile care le-au fost comunicate expres cu titlu confidențial.
  • Membrii comitetului european de întreprindere trebuie să dispună de mijloacele de aplicare a drepturilor care decurg din legislație. Aceasta include cursuri de formare a reprezentanților angajaților, fără pierderi salariale.
  • Inițial, țările UE puteau să excludă din actul legislativ personalul navigant din marina comercială. Acesta a fost totuși inclus într-o modificare adoptată în octombrie 2015 [Directiva (UE) 2015/1794].

DE CÂND SE APLICĂ DIRECTIVA?

Directiva a intrat în vigoare la 5 iunie 2009. Țările UE au avut obligația de a o transpune în legislația națională până la 5 iunie 2011.

CONTEXT

În 2016, serviciile Comisiei vor examina impactul(-rile) punerii în aplicare a Directivei 2009/38/CE și în particular a celor care rezultă din modificările aduse Directivei 94/45/CE (legislația originală privind comitetele europene de întreprindere pe care Directiva 2009/38/EC a înlocuit-o).

TERMENI-CHEIE

* Informare: transmiterea de date de către angajator reprezentanților lucrătorilor pentru a le permite să înțeleagă un aspect și să evalueze impactul acestuia.

* Consultare: dialog între conducerea centrală și reprezentanții lucrătorilor care să le permită celor din urmă să emită un aviz.

* Întreprindere de dimensiune comunitară: una cu cel puțin 1 000 de lucrători în mai mult de o țară a UE și 150 de lucrători în cel puțin două dintre acestea.

* Grup de întreprinderi de dimensiune comunitară: un grup cu un total de cel puțin 1 000 de lucrători, două întreprinderi din țări UE diferite și 150 de lucrători în cel puțin două dintre acestea.

ACT

Directiva 2009/38/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 6 mai 2009 privind instituirea unui comitet european de întreprindere sau a unei proceduri de informare și consultare a lucrătorilor în întreprinderile și grupurile de întreprinderi de dimensiune comunitară (reformare) (JO L 122, 16.5.2009, pp. 28-44)

Modificările și corecturile succesive aduse Directivei 2009/38/CE au fost integrate în textul de bază. Această versiune consolidată are doar un caracter informativ.

ACTE CONEXE

Directiva (UE) 2015/1794 a Parlamentului European și a Consiliului din 6 octombrie 2015 de modificare a directivelor 2008/94/CE, 2009/38/CE și 2002/14/CE ale Parlamentului European și ale Consiliului, precum și a directivelor 98/59/CE și 2001/23/CE ale Consiliului, în ceea ce privește navigatorii (JO L 263, 8.10.2015, pp. 1-5)

Data ultimei actualizări: 18.01.2016

Top