Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Statisticile privind sănătatea publică/sănătatea și siguranța la locul de muncă

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Statisticile privind sănătatea publică/sănătatea și siguranța la locul de muncă

Regulamentul (EC) nr. 1338/2008 - statisticile referitoare la sănătatea publică, precum și la sănătatea și siguranța la locul de muncă

ACT

Regulamentul (CE) nr. 1338/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind statisticile comunitare referitoare la sănătatea publică, precum și la sănătatea și siguranța la locul de muncă

SINTEZĂ

CARE ESTE ROLUL ACESTUI REGULAMENT?

Regulamentul stabilește norme privind modalitatea de colectare și de prezentare a statisticilor referitoare la sănătatea publică și la sănătatea și siguranța la locul de muncă, pentru a asigura comparabilitatea datelor la nivelul tuturor țărilor Uniunii Europne (UE).

Acest lucru va ajuta UE să formuleze o politică eficace privind sănătatea publică și să sprijine strategiile naționale din acest domeniu.

ASPECTE-CHEIE

Statisticile colectate de țările UE, Liechtenstein, Islanda și Norvegia se trimit la biroul statistic al UE, Eurostat.

Se colectează statistici pe următoarele subiecte:

sănătatea și factorii care o influențează:

percepțiile asupra sănătății;

sănătatea fizică și mentală și dizabilitățile;

ratele de morbiditate*, clasificate în funcție de diagnostic;

accidentele și vătămările;

stilul de viață (activitatea fizică, dieta, fumatul, consumul de alcool și de droguri etc.) și factorii de mediu, sociali și profesionali;

accesul la echipamente de asistență medicală și utilizarea acestora;

informații demografice și socio-economice despre persoane;

asistența medicală:

echipamente;

personal;

cheltuieli și surse de finanțare;

cauzele de deces:

caracteristicile persoanelor decedate;

regiunea;

cauza principală a decesului;

accidentele de muncă, bolile profesionale și alte probleme de sănătate legate de muncă:

persoana afectată;

vătămarea sau boala și gravitatea acesteia;

organizația și locul de muncă;

cauzele și factorii relevanți.

Regulamentul (CE) nr. 1338/2008 a fost urmat de mai multe regulamente de punere în aplicare, acestea stabilind norme și proceduri mai detaliate cu privire la alte aspecte ale colectării de statistici referitoare la sănătate:

Regulamentul (UE) nr. 328/2011 - decesele înregistrate și copiii născuți morți din fiecare țară a UE;

Regulamentul (UE) nr. 349/2011 - colectarea de statistici referitoare la accidentele de muncă;

141/2013 - Ancheta europeană de sănătate realizată prin interviu;

Regulamentul (UE) 2015/359 - detalierea statisticilor referitoare la cheltuielile și sursele de finanțare în domeniul sănătății.

DE CÂND SE APLICĂ REGULAMENTUL?

Începând cu 20 ianuarie 2009.

CONTEXT

TERMENI-CHEIE

* Morbiditate: prevalența problemelor de sănătate sau a unei anumite boli într-o zonă geografică.

REFERINȚE

Act

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislația statelor membre

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

Regulamentul (CE) nr. 1338/2008

20.1.2009

-

JO L 354, 31.12.2008, pp. 70-81

ACTE CONEXE

Regulamentul (CE) nr. 577/98 al Consiliului din 9 martie 1998 privind organizarea unei anchete prin sondaj asupra forței de muncă din Comunitate (JO L 77, 14.3.1998, pp. 3-7)

Regulamentul (UE) nr. 328/2011 al Comisiei din 5 aprilie 2011 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1338/2008 al Parlamentului European și al Consiliului privind statisticile comunitare referitoare la sănătatea publică, precum și la sănătatea și siguranța la locul de muncă, în ceea ce privește statisticile privind cauzele de deces (JO L 90, 6.4.2011, pp. 22-24)

Regulamentul (UE) nr. 349/2011 al Comisiei din 11 aprilie 2011 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1338/2008 al Parlamentului European și al Consiliului privind statisticile comunitare referitoare la sănătatea publică, precum și la sănătatea și siguranța la locul de muncă în ceea ce privește accidentele de muncă (JO L 97, 12.4.2011, pp. 3-8)

Regulamentul (UE) nr. 141/2013 al Comisiei din 19 februarie 2013 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1338/2008 al Parlamentului European și al Consiliului privind statisticile comunitare referitoare la sănătatea publică, precum și la sănătatea și siguranța la locul de muncă, în ceea ce privește statisticile bazate pe Ancheta europeană de sănătate realizată prin interviu (EHIS) (JO L 47, 20.2.2013, pp. 20-48)

Regulamentul (UE) 2015/359 al Comisiei din 4 martie 2015 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1338/2008 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește statisticile referitoare la cheltuielile și sursele de finanțare în domeniul sănătății (JO L 62, 6.3.2015, pp. 6-15)

Data ultimei actualizări: 29.09.2015

Top