Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Cooperarea europeană în domeniul tineretului (2010-2018)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Cooperarea europeană în domeniul tineretului (2010-2018)

Cooperarea europeană în domeniul tineretului pentru perioada 2010-2018 are ca obiectiv îmbunătățirea cooperării dintre țările Uniunii Europene (UE) pentru asigurarea unor oportunități mai bune pentru tineri.

ACT

Rezoluția Consiliului din 27 noiembrie 2009 privind un cadru reînnoit pentru cooperarea europeană în domeniul tineretului (2010-2018) (Jurnalul Oficial C 311, 19.12.2009, pp. 1-11)

SINTEZĂ

Cooperarea europeană în domeniul tineretului pentru perioada 2010-2018 are ca obiectiv îmbunătățirea cooperării dintre țările Uniunii Europene (UE) pentru asigurarea unor oportunități mai bune pentru tineri.

CE PRESUPUNE COOPERAREA UE ÎN DOMENIUL TINERETULUI?

O rezoluție a Consiliului adoptată în 2009 stabilește un cadru reînnoit pentru cooperarea UE în domeniul tineretului pentru perioada 2010-2018. Acesta vine în continuarea unui prim cadru, adoptat în 2002 pentru perioada 2002-2009.

Principalul obiectiv al acestui cadru reînnoit sau al „strategiei UE pentru tineret” este de a spori eficiența cooperării și a măsurilor deja existente și de a oferi beneficii mai mari tinerilor în Uniunea Europeană.

Această strategie are două obiective principale:

  • crearea unui număr mai mare de oportunități egale pentru toți tinerii în educație și pe piața forței de muncă;
  • încurajarea participării active a tinerilor în societate.

Aceste obiective ar trebui îndeplinite prin promovarea dialogului între tineret și factorii de decizie pentru a spori cetățenia activă, a încuraja integrarea socială și a asigura includerea tinerilor în formularea politicilor UE.

În acest scop sunt încurajate inițiative specifice vizând tinerii și inițiative de integrare în opt domenii specifice:

  • educație și formare;
  • ocuparea forței de muncă și antreprenoriat;
  • sănătate și bunăstare;
  • participarea tinerilor la procesul democratic al UE și în societate în contextul unui anumit dialog structurat al UE (cu accent pe mobilizarea tinerilor în 2014 și 2015);
  • activitățile de voluntariat;
  • incluziunea socială;
  • tineretul în lume, cu măsuri menite să ajute tinerii să participe la acțiuni în afara UE sau să se implice mai mult în domenii precum schimbările climatice, cooperarea internațională și drepturile omului;
  • creativitate și cultură.

Rolul țărilor UE și al Comisiei

Comisiei Europene și țărilor UE li se solicită să adopte măsuri care să contribuie la realizarea obiectivelor strategiei pentru tineret. Acțiunile din asemenea domenii trebuie puse în aplicare prin metoda deschisă de coordonare, care necesită un angajament politic din partea țărilor UE și anumite metode de lucru.

Principalele instrumente de punere în aplicare ale strategiei UE pentru tineret sunt învățarea reciprocă între țările UE, concentrarea asupra bazei de dovezi, monitorizarea și raportarea, dialogul cu tineretul și mobilizarea unor programe ale UE precum programul Erasmus+.

De asemenea, strategia UE pentru tineret încurajează luarea în calcul în mod corespunzător a aspectelor privind tineretul și elaborarea politicilor din alte domenii care au un impact asupra vieții tinerilor: ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor (inclusiv sistemul de garanții pentru tineret) și incluziunea socială (platforma UE împotriva sărăciei și a excluziunii sociale) reprezintă exemple evidente de astfel de politici.

Pentru informații suplimentare, consultați site-urile Portalul european pentru tineret și Strategia UE pentru tineret ale Comisiei Europene. A se vedea, de asemenea, Raportul UE privind tineretul pe anul 2015.

ACTE CONEXE

Rezoluția Consiliului și a reprezentanților guvernelor statelor membre, reuniți în cadrul Consiliului, din 20 mai 2014 privind prezentarea generală a procesului de dialog structurat, care cuprinde și tema incluziunii sociale a tinerilor (JO C 183, 14.6.2014, pp. 1-4)

Rezoluția Consiliului și a reprezentanților guvernelor statelor membre, reuniți în cadrul Consiliului, din 20 mai 2014 privind un plan de lucru al Uniunii Europene pentru tineret pentru perioada 2014-2015 (JO C 183, 14.6.2014, pp. 5-11)

Data ultimei actualizări: 22.09.2015

Top