Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Erasmus Mundus 2009-2013

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DE html EN html FR html IT html HU html PL html RO
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Erasmus Mundus 2009-2013

Această decizie stabileşte programul de acţiune comunitară Erasmus Mundus pentru perioada 2009-2013. Prin trei acţiuni specifice, programul îl continuă pe cel pentru 2004-2008. Programul urmăreşte promovarea calităţii învăţământului superior în Europa şi în ţările terţe, precum şi consolidarea calificărilor studenţilor şi dezvoltarea înţelegerii interculturale prin cooperare cu ţări terţe.

ACT

Decizia nr. 1298/2008/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 16 decembrie 2008 de stabilire a programului de acţiune Erasmus Mundus 2009-2013 pentru ameliorarea calităţii învăţământului superior şi promovarea înţelegerii interculturale prin cooperare cu ţări terţe.

SINTEZĂ

Programul Erasmus Mundus este stabilit pentru a promova calitatea învăţământului superior în Europa, a dezvolta potenţialul studenţilor şi a încuraja înţelegerea interculturală. De asemenea, programul vizează susţinerea dezvoltării învăţământului superior în ţările terţe. Programul se derulează din 1 ianuarie 2009 până în 31 decembrie 2013.

Obiective specifice

Programul urmăreşte în special ameliorarea:

 • cooperării dintre instituţiile de învăţământ superior europene;
 • calităţii învăţământului superior;
 • competenţelor şi a calificărilor cetăţenilor (europeni şi ai ţărilor terţe) prin mobilitate;
 • instituţiilor de învăţământ superior din ţările terţe în ceea ce priveşte resursele umane şi cooperarea internaţională;
 • vizibilităţii şi a accesibilităţii la învăţământul superior european, inclusiv pentru resortisanţii ţărilor terţe.

Acţiuni

Programul Erasmus Mundus este implementat prin trei acţiuni, care constau în:

 • programe comune Erasmus Mundus de înaltă calitate, inclusiv masterate şi doctorate;
 • parteneriate Erasmus Mundus între instituţiile de învăţământ superior europene şi din ţări terţe;
 • măsuri care promovează învăţământul superior european.

Aceste acţiuni pot fi urmărite prin abordări care sprijină elaborarea programelor comune şi aplicarea reţelelor de cooperare, mobilitatea persoanelor (în special spre Europa), competenţele lingvistice şi înţelegerea interculturală, proiectele-pilot cu parteneri externi şi evaluările orientărilor învăţământului superior în context internaţional.

Comisia asigură cea mai largă difuzare a informaţiilor privind activităţile şi evoluţiile programului, în special prin intermediul site-ului programului.

Participare

La programul Erasmus Mundus pot participa:

 • instituţiile de învăţământ superior, centrele de cercetare şi întreprinderile;
 • studenţii de la toate nivelurile învăţământului superior;
 • cercetătorii post-doctorat, cadrele universitare şi personalul din învăţământul superior;
 • alte organisme din domeniul învăţământului superior (atât publice, cât şi private).

Programul este deschis statelor membre ale Uniunii Europene (UE). De asemenea, programul este deschis statelor din cadrul Asociaţiei Europene a Liberului Schimb care sunt membre ale Spaţiului Economic European, ţărilor candidate la aderarea la UE, precum şi ţărilor din Balcanii de Vest şi din Confederaţia Elveţiană, cu condiţia să se fi încheiat un acord specific în acest sens.

Implementarea

Comisiei îi revine responsabilitatea de a asigura punerea în aplicare eficientă şi transparentă a acţiunilor comunitare. Comisia trebuie să ia în considerare în mod adecvat cooperările bilaterale dintre statele membre şi ţările terţe, precum şi alte programe şi acţiuni comunitare din domeniul învăţământului superior şi al cercetării. De asemenea, Comisia trebuie să consulte organizaţiile şi asociaţiile competente europene, precum şi să informeze delegaţiile sale din ţările terţe cu privire la toate detaliile referitoare la program relevante pentru public.

În cadrul punerii în aplicare a acestui program, statele membre trebuie să se asigure că sunt implicate în mod corespunzător părţile interesate relevante, că se fac eforturi pentru a înlătura obstacolele din calea programelor de schimb cu ţările terţe, precum şi că studenţii şi instituţiile sunt bine informaţi în legătură cu programul. De asemenea, statele membre trebuie să desemneze structuri de cooperare cu Comisia, precum şi să identifice sinergii cu alte programe comunitare şi cu eventualele iniţiative naţionale similare.

Programul trebuie să promoveze Strategia de la Lisabona, diversitatea şi învăţământul intercultural, egalitatea şi egalitatea de şanse pentru toţi, stabilind dispoziţii speciale pentru studenţii cu nevoi specifice, combaterea tuturor formelor de discriminare şi dezvoltarea ţărilor terţe.

Cadrul financiar al programului Erasmus Mundus 2009-2013 este de 493 690 000 EUR pentru acţiunile 1 şi 3. Pentru acţiunea 2 a fost pusă deoparte suma aproximativă de 460 000 000 EUR.

Monitorizare şi evaluare

Comisia trebuie să asigure monitorizarea periodică a programului în cooperare cu statele membre. De asemenea, Comisia este responsabilă de evaluarea regulată a programului şi trebuie să trimită un raport interimar Parlamentului European, Consiliului, Comitetului Economic şi Social European şi Comitetului Regiunilor înaintea datei de 31 martie a anului viitor, după lansarea cursurilor programului. În plus, Comisia mai trebuie să transmită o comunicare privind continuarea programului, până în 30 ianuarie 2012, precum şi un raport de evaluare ex post înainte de 31 decembrie 2015.

Referinţe

Act

Intrarea în vigoare – Data expirării

Termen de transpunere în legislaţia statelor membre

Jurnalul Oficial

Decizia nr. 1298/2008/CE

20.12.2008-99/99/9999

-

JO L 340 din 19.12.2008

See also

 • Pentru informaţii suplimentare, accesaţi site-urile programului Erasmus Mundus din cadrul Direcţiei Generale Educaţie şi Cultură (DE) (EN) (FR) şi din cadrul Agenţiei Executive pentru Educaţie, Audiovizual şi Cultură (EN)

Ultima actualizare: 12.03.2009

Top