Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Tinerii voluntari – mobilitatea în Uniunea Europeană

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Tinerii voluntari – mobilitatea în Uniunea Europeană

 

SINTEZĂ PRIVIND:

Recomandare – mobilitatea tinerilor voluntari în Uniunea Europeană

CARE ESTE ROLUL ACESTEI RECOMANDĂRI?

 • Obiectivul recomandării este de a încuraja țările Uniunii Europene (UE) să promoveze mobilitatea internațională a tinerilor voluntari.
 • Aceasta asigură un sistem de cooperare mai strânsă între țările UE, pe baza căruia noi oportunități de mobilitate pot fi create.

ASPECTE-CHEIE

 • Această recomandare stabilește un sistem de cooperare pentru țările UE menit să încurajeze activitățile de voluntariat transfrontaliere în rândul tinerilor*. Recomandarea realizează acest lucru ținând seama de diversitatea programelor naționale de voluntariat ale țărilor UE.
 • Activitățile de voluntariat oferă tinerilor o experiență într-un context educațional non-formal* și al învățării informale*. Acestea contribuie la dezvoltarea competențelor profesionale și sociale, astfel sporind șansele de a găsi un loc de muncă, încurajând cetățenia activă și facilitând integrarea în societate a tinerilor. Activitățile de voluntariat oferă tinerilor un scop comun și un sentiment de responsabilitate și le oferă o structură pentru a-și trăi viața.
 • Recomandarea îndeamnă țările UE să consolideze cooperarea în rândul organizațiilor de voluntariat și al autorităților publice implicate în organizarea de activități de voluntariat, cu scopul de a promova mobilitatea tinerilor voluntari în Europa. Aceasta recomandă țărilor UE să ia măsuri, spre exemplu pentru:
  • a pune la dispoziție mai multe informații privind activitățile de voluntariat naționale;
  • a îmbunătăți accesul la informații cu privire la activitățile de voluntariat transfrontaliere pentru toți actorii implicați;
  • a facilita accesul tinerilor voluntari la activități de voluntariat transfrontaliere, în special prin simplificarea procedurilor;
  • a dezvoltaoportunități pentru aceste activități printr-o abordare flexibilă, luând în considerare aspecte precum:
   • capacitățile de găzduire;
   • stabilirea de puncte de contact între voluntari;
   • utilizarea mecanismelor europene de mobilitate (ex. Cardul european de tineret);
   • mobilitatea lucrătorilor în domeniul tineretului*; și
   • formarea persoanelor implicate în activitățile pentru tineret;
  • a promova dezvoltarea de abilități interculturale și învățarea limbilor străine pentru a facilita mobilitatea transfrontalieră;
  • a sprijini dezvoltarea instrumentelor de autoevaluare care să permită organizațiilor de voluntariat să asigure calitatea propriilor activități transfrontaliere;
  • a face schimb de informații și a coopera în vederea asigurării protecției sociale și juridice a voluntarilor;
  • a promova recunoașterea experiențelor educaționale ale voluntarilor prin utilizarea instrumentelor de calificări la nivel național și european, precum Europass, Youthpass și Cadrul european al calificărilor;
  • a promova participarea tinerilor defavorizați în activități de voluntariat transfrontaliere.
 • Recomandarea susține sprijinul Comisiei Europene pentru acțiunile țărilor UE legate de cele menționate mai sus. Acest sprijin este acordat prin intermediul cadrului de cooperare UE în domeniul tineretului, al metodei deschise de coordonare, precum și al Serviciului european de voluntariat finanțat de programul Erasmus+. De asemenea, portalul european al tinerilor voluntari difuzează informații tuturor părților interesate.

CONTEXT

Pentru informații suplimentare, consultați:

* TERMENI-CHEIE

Activități de voluntariat transfrontaliere: activități deschise tuturor tinerilor, desfășurate din proprie inițiativă în interes general, pe o perioadă îndelungată, într-un cadru bine determinat și într-o altă țară decât țara de reședință, care nu sunt remunerate sau beneficiază de o plată simbolică și/sau de acoperirea cheltuielilor.

Educație non-formală: o educație obținută sub îndrumarea unui profesor sau lider calificat. Educația non-formală nu se finalizează cu o calificare oficială. Aceasta contribuie la dezvoltarea competențelor și a capacităților unei persoane, de exemplu, cursuri pentru continuarea educației pentru adulți și grupuri de cercetași pentru copii.

Învățarea informală: o educație care nu se bazează pe o programă de studii și nu se finalizează cu calificări. Profesorul este doar o persoană mai calificată decât cursantul, de exemplu, o dădacă care ajută un copil să citească.

Lucrător în domeniul tineretului: persoane care ghidează și sprijină tinerii în demersul de dezvoltare personală, socială și educațională.

ACTUL PRINCIPAL

Recomandarea Consiliului din 20 noiembrie 2008 privind mobilitatea tinerilor voluntari în Uniunea Europeană (JO C 319, 13.12.2008, pp. 8-10)

ACTE CONEXE

Concluziile Consiliului privind competențele lingvistice necesare în vederea creșterii mobilității (JO C 372, 20.12.2011, pp. 27-30)

Concluziile Consiliului privind un criteriu de referință pentru mobilitatea în scop educațional (JO C 372, 20.12.2011, pp. 31-35)

Data ultimei actualizări: 17.01.2017

Top