Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Școli – Programul UE privind îmbunătățirea competențelor și a învățării pentru secolul XXI

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Școli – Programul UE privind îmbunătățirea competențelor și a învățării pentru secolul XXI

 

SINTEZĂ PRIVIND:

Comunicare [COM (2008) 425 final] – Îmbunătățirea competențelor pentru secolul XXI: un program de cooperare europeană pe plan școlar

CARE ESTE ROLUL ACESTEI COMUNICĂRI?

 • Comunicarea are ca scop să contribuie la reforma sistemelor școlare, astfel încât fiecare tânăr să se poată dezvolta la potențialul său maxim.
 • Aceasta identifică domeniile în care sunt necesare schimbări dacă școlile din Uniunea Europeană (UE) vor să doteze tinerii cu toate competențele necesare pentru viitor.

ASPECTE-CHEIE

Comunicarea pornește de la răspunsurile la consultarea publică lansată de Comisia Europeană în 2007, de la lucrările experților din țările UE și de la rezultatele științifice internaționale pentru a propune un program menit să întărească cooperarea europeană în domeniul școlar. Aceasta identifică provocări în trei domenii și sugerează domenii de dezvoltare:

 • 1.

  Competențe-cheie

Este necesară dotarea cetățenilor cu „noi competențe pentru noi locuri de muncă”, îmbunătățind nivelurile de competență generale. Ei trebuie să își gestioneze propriul proces de învățare:

 • lucrând atât în mod autonom, cât și în echipă;
 • căutând informații sau sprijin atunci când este necesar; și
 • utilizând toate posibilitățile oferite de noile tehnologii.

Un mediu școlar în care sunt încurajate inovația și creativitatea stimulează asimilarea de competențe cum ar fi antreprenoriatul și limbile străine. Programul Comisiei pune accent pe:

 • dezvoltarea alfabetizării la citire și a cunoștințelor de aritmetică, inclusiv fixarea de obiective;
 • consolidarea competențelor transversale, precum și a celor specializate pe materii;
 • adoptarea unei viziuni globale privind competențele, incluzând:
  • programele școlare,
  • materialele didactice,
  • formarea cadrelor didactice,
  • învățarea personalizată; și
  • tehnicile de evaluare.
 • 2.

  Învățământ de calitate pentru toți elevii

Niciun sistem școlar nu oferă șanse complet identice pentru toți elevii în domeniul educației, însă nu ar trebui să existe diferențe de calitate între școli. Responsabilii politici ar trebui să reducă diferențele și să îmbunătățească participarea prin luarea de măsuri destinate celor cu mai puține capacități. Programul Comisiei pune accent pe:

 • un acces mai bun la un învățământ preșcolar de înaltă calitate;
 • măsurarea și îmbunătățirea efectelor sistemelor de învățământ școlar asupra echității și reducerea diferențelor calitative între școli;
 • organizarea sistemelor școlare astfel încât acestea să faciliteze o tranziție reușită între diferitele tipuri de școli și diferitele niveluri școlare;
 • reducerea abandonului școlar timpuriu; și
 • punerea la dispoziție a unui sprijin mai bun și a unor metode de învățare personalizate pentru elevii cu nevoi speciale în școlile obișnuite.
 • 3.

  Cadrele didactice și personalul din instituțiile școlare

Calitatea cadrelor didactice este cel mai important factor intrașcolar care afectează rezultatele elevilor. Personalul școlar are nevoie de calificări specifice pentru a oferi fiecărui elev posibilități adecvate de a asimila competențele necesare. Cadrele didactice ar trebui să fie incitate în mod corespunzător pe parcursul carierei pentru a-și revizui nevoile în materie de formare și a dobândi noi cunoștințe, calificări și competențe, inclusiv în domeniul limbilor străine. Programul Comisiei pune accent pe:

 • garantarea pentru cadrele didactice a unei formări inițiale, a unor cursuri de introducere și a dezvoltării profesionale coordonate, coerente, cu o finanțare și calitate corespunzătoare, precum și îmbunătățirea ofertei de formare pe parcursul profesiei, a calității și a utilizării acesteia;
 • revizuirea modului de recrutare a cadrelor didactice pentru a atrage cei mai competenți candidați, a selecta cei mai buni candidați și a plasa cadre didactice de valoare în școlile cu probleme; și
 • îmbunătățirea recrutării în posturile de conducere și dotarea persoanelor recrutate cu competențe necesare pentru a se concentra asupra îmbunătățirii modului de învățare al elevilor și asupra dezvoltării personalului școlar.

CONTEXT

Pentru informații suplimentare, consultați:

ACTUL PRINCIPAL

Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor – Îmbunătățirea competențelor pentru secolul XXI: un program de cooperare europeană pe plan școlar [COM(2008) 425 final, 3.7.2008]

ACTE CONEXE

Concluziile Consiliului privind îmbunătățirea nivelului competențelor de bază în contextul cooperării europene pentru școlile din secolul XXI (JO C 323, 30.11.2010, pp. 11-14)

Concluziile Consiliului și ale reprezentanților guvernelor statelor membre, reuniți în cadrul Consiliului din 21 noiembrie 2008 privind pregătirea tinerilor pentru secolul XXI: un program de cooperare europeană pe plan școlar (JO C 319, 13.12.2008, pp. 20-22)

Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor: Regândirea educației: investiții în competențe pentru rezultate socio-economice mai bune [COM(2012) 669 final, 20.11.2012]

Data ultimei actualizări: 08.11.2016

Top