Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Emiterea de monede euro

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Emiterea de monede euro

 

SINTEZĂ PRIVIND:

CARE ESTE ROLUL ACESTOR REGULAMENTE?

 • Regulamentul (UE) nr. 651/2012 definește tipul de monede euro și stabilește condițiile care trebuie respectate la emiterea de monede.
 • Regulamentul (UE) nr. 729/2014 stabilește cerințele tehnice ale monedelor euro și prevede normele generale cu privire la desenul acestora, inclusiv aprobarea desenului.

ASPECTE-CHEIE

 • Regulamentul (UE) nr. 651/2012 prevede că:
  • guvernele țărilor din zona euro (țările care au ca monedă euro) pot emite monede de circulație* și monede de colecție*;
  • monedele de circulație sunt puse la dispoziție la valoarea lor nominală, cu excepția unei proporții de maximum 5 % care poate fi introdusă pe piață la o valoare mai mare decât valoarea nominală, datorită calităților speciale ale monedei sau unui ambalaj special;
  • monedele comemorative* naționale
   • pot fi emise numai de două ori pe an (cu excepția cazului în care modelul este comun tuturor țărilor din zona euro);
   • numărul total de monede emise nu trebuie să depășească una dintre cele două limite posibile, oricare este mai mare, ca procent din numărul total de monede de 2 euro aflate în circulație;
  • monedele de colecție
   • sunt mijloc legal de plată* în țara emitentă din zona euro;
   • trebuie să poată fi distinse în mod evident de monedele de circulație după valoarea nominală, imagini și două din următoarele caracteristici: culoare, diametru și greutate;
  • guvernele țărilor din zona euro trebuie să se consulte reciproc înainte de distrugerea monedelor euro deteriorate;
  • Comisia realizează o evaluare a impactului, prin care analizează costurile reale de producție a monedelor de 1 cent și de 2 cenți comparativ cu valoarea și beneficiile acestora.
 • În plus, Regulamentul (UE) nr. 729/2014 prevede că:
  • există opt monede euro (1, 2, 5, 10, 20 și 50 de cenți și 1 și 2 euro);
  • fiecare monedă are o față națională distinctivă și o față europeană comună;
  • fețele naționale trebuie:
   • să cuprindă un cerc de 12 stele care să înconjoare complet desenul național;
   • să rămână neschimbate timp de 15 ani, cu excepția cazului în care se schimbă șeful de stat al țării;
   • să nu indice valoarea monedei, cu excepția cazului în care se utilizează un alfabet diferit;
   • să respecte pe deplin regulamentul până la 20 iunie 2062;
  • monedele comemorative trebuie:
   • să aibă numai o valoare nominală de 2 euro;
   • să aibă un model național diferit de monedele obișnuite* de 2 euro;
   • să comemoreze numai evenimente cu relevanță majoră, națională sau europeană sau
   • să comemoreze evenimente de cea mai mare importanță la nivel european dacă sunt emise în mod colectiv în întreaga zonă euro;
  • țările din zona euro trebuie să se informeze reciproc și să informeze Comisia cu privire la orice schimbare propusă pentru desenele lor naționale și să supună această schimbare unei proceduri de aprobare. Acest lucru permite soluționarea obiecțiilor din partea:
   • unui guvern care consideră că desenul ar deranja propriul său public;
   • Comisiei, dacă aceasta consideră că desenul nu respectă cerințele tehnice ale legislației.

DE CÂND SE APLICĂ REGULAMENTELE?

 • Regulamentul (UE) nr. 651/2012 se aplică de la 16 august 2012.
 • Regulamentul (UE) nr. 729/2014 consolidează normele anterioare cu privire la monede, stabilite la momentul introducerii monedei euro în 2002 prin Regulamentul (CE) nr. 975/98, și modificările succesive. Regulamentul se aplică de la 22 iulie 2014.
 • Ambele regulamente au integrat elementele Recomandării 2009/23/CE a Comisiei cu privire la orientările comune pentru fețele naționale și emiterea monedelor euro destinate circulației.

CONTEXT

 • Monedele euro au intrat în uzul general în 2002. Cele opt valori nominale diferă după dimensiune, culoare și grosime în funcție de valoarea acestora și sunt concepute astfel încât să facă extrem de dificilă orice reproducere ilegală.
 • Pentru informații suplimentare, consultați:

* TERMENI-CHEIE

Monede de circulație: monede destinate utilizării de publicul general care sunt mijloc legal de plată în toate țările din zona euro.

Monede de colecție: monede care nu sunt destinate circulației și sunt mijloc legal de plată numai în țările din zona euro în care sunt emise.

Monede comemorative: monede de circulație cu valoarea de 2 euro care sunt destinate comemorării unui eveniment specific de importanță națională sau europeană.

Mijloc legal de plată: monede sau bancnote care trebuie să fie acceptate într-o țară dacă sunt oferite la plata unei datorii.

Monede obișnuite: monede destinate circulației, cu excepția monedelor comemorative.

ACTELE PRINCIPALE

Regulamentul (UE) nr. 651/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 4 iulie 2012 privind emiterea de monede euro (JO L 201, 27.7.2012, pp. 135-137)

Regulamentul (UE) nr. 729/2014 al Consiliului din 24 iunie 2014 privind valorile nominale și specificațiile tehnice ale monedelor euro ce urmează să intre în circulație (Reformare) (JO L 194, 2.7.2014, pp. 1-7)

Data ultimei actualizări: 04.04.2017

Top