Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Raportarea deficitelor efective și planificate ale țărilor UE

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Raportarea deficitelor efective și planificate ale țărilor UE

SINTEZĂ PRIVIND:

Regulamentul (CE) nr. 479/2009 al Consiliului privind aplicarea Protocolului privind procedura aplicabilă deficitelor excesive

CARE ESTE OBIECTIVUL ACESTUI REGULAMENT?

Regulamentul stabilește procedura în temeiul căreia guvernele UE* pun la dispoziția Comisiei Europene informații privind deficitul* și datoria* lor națională.

ASPECTE-CHEIE

 • Statele membre UE raportează către Eurostat, departamentul statistic al Comisiei, de două ori pe an, deficitele și datoriile publice efective* și planificate*.
 • Până la data de 1 aprilie a anului curent (cunoscut și sub denumirea de „anul n”), datele includ:
  • o estimare actualizată a deficitului public real pentru anul precedent (n-1), deficitele efective pentru cei trei ani precedenți (n-2, n-3, n-4) și deficitele publice planificate pentru anul în curs;
  • datoria efectivă pentru cei patru ani precedenți (n-1, n-2, n-3, n-4) și datoria publică planificată la sfârșitul anului curent.
 • Până la data de 1 octombrie, datele includ:
  • datoria efectivă pentru cei patru ani precedenți (n-1, n-2, n-3, n-4) și datoria și deficitul public planificat actualizat pentru anul curent.
 • De asemenea, țările UE pun la dispoziția Eurostat următoarele:
  • datele din conturile naționale;
  • date privind cheltuielile de investiții*;
  • PIB-ul real pentru cei patru ani precedenți și PIB-ul preconizat pentru anul curent;
  • chestionare suplimentare și clarificări privind notificările referitoare la deficit și datorie care au fost raportate;
  • un inventar detaliat al metodelor, procedurilor și surselor utilizate pentru elaborarea datelor efective privind deficitul și datoria, precum și conturile publice pe baza cărora sunt stabilite aceste date;
  • asistența experților naționali, dacă se solicită acest lucru.
 • Când anul bugetar diferă de anul calendaristic, țările UE pun la dispoziție date pentru cei doi ani bugetari precedenți anului curent.
 • Eurostat:
  • evaluează periodic calitatea datelor naționale și conturile sectoarelor publice pe baza cărora sunt stabilite aceste date;
  • raportează regulat Parlamentului European și Consiliului privind calitatea datelor naționale;
  • are contacte permanente cu autoritățile statistice naționale;
  • efectuează vizite periodice de dialog și metodologice în statele membre UE în vederea analizării datelor, monitorizării procedurilor și verificării conturilor;
  • pune la dispoziție datele efective privind deficitul și datoria la nivel național în termen de trei săptămâni înainte de termenul de predare din aprilie și octombrie sub forma unor comunicate de presă.

În 2014, Regulamentul (UE) nr. 220/2014 al Comisiei a modificat Regulamentul (CE) nr. 479/2009 care înlocuiește sistemul european anterior de conturi naționale și regionale (SEC 95) cu SEC 2010.

DE CÂND SE APLICĂ REGULAMENTUL?

Regulamentul se aplică începând cu 30 iunie 2009.

CONTEXT

Pentru informații suplimentare, consultați:

TERMENI-CHEIE

* Guvern: în acest context, înseamnă administrația publică, administrația centrală, administrația de stat și administrația publică locală, precum și fondurile de securitate socială.

* Deficit (excedent) public: înseamnă nevoia de finanțare a administrației centrale (capacitate de finanțare).

* Datoria publică: înseamnă totalitatea datoriilor brute ale administrației publice, scadentă la sfârșitul anului.

* Nivelul real al deficitului public și al datoriei publice: estimat, provizoriu, semidefinit sau definitiv pentru anul precedent.

* Nivelul planificat al deficitului public și al datoriei publice: cele mai recente previziuni oficiale, luând în calcul deciziile bugetare cele mai recente, precum și evoluțiile și perspectivele economice.

* Investiție publică: înseamnă formarea de capital brut fix în sectorul administrației publice.

ACT

Regulamentul (CE) nr. 479/2009 al Consiliului din 25 mai 2009 privind aplicarea Protocolului privind procedura aplicabilă deficitelor excesive anexat la Tratatul de instituire a Comunității Europene (versiune codificată) (JO L 145, 10.6.2009, pp. 1-9)

Modificările succesive aduse Regulamentului (CE) nr. 479/2009 au fost integrate în textul de bază. Această versiune consolidată are doar un caracter informativ.

Data ultimei actualizări: 04.07.2016

Top