Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Condițiile pentru adoptarea monedei euro (criteriile de convergență)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Condițiile pentru adoptarea monedei euro (criteriile de convergență)

 

SINTEZĂ

CARE ESTE ROLUL PROTOCOLULUI (NR. 13) PRIVIND CRITERIILE DE CONVERGENȚĂ?

Protocolul stabilește cele patru condiții economice și financiare – cunoscute drept criteriile de convergență – pe care trebuie să le îndeplinească țările care nu utilizează moneda euro înainte de a avea dreptul să adopte moneda unică. De asemenea, acesta stabilește procedurile pentru aprobarea statutului de membru al acestor țări.

ASPECTE-CHEIE

Cele patru condiții pe care trebuie să le îndeplinească un viitor membru al zonei euro sunt:

stabilitatea prețurilor: o rată a inflației care, timp de un an, să nu fie cu peste 1,5 % mai mare decât cele mai scăzute trei rate naționale ale inflației din zona euro. Această condiție este menită să demonstreze menținerea inflației sub control;

finanțele publice: garantarea caracterului robust și durabil al acestora, prin limitarea împrumuturilor și a datoriei naționale și evitarea unui deficit excesiv. Deficitul nu trebuie să depășească 3 %, iar datoria nu trebuie să depășească 60 % din PIB-ul țării;

stabilitatea cursului de schimb: evitarea unor fluctuații excesive ale monedei timp de cel puțin doi ani prin participarea la sistemul (cunoscut drept mecanismul cursului de schimb) care tratează ratele de schimb dintre țările din zona euro și cele din afara zonei euro. Concret, moneda națională trebuie să nu se fi devalorizat în perioada respectivă;

convergența ratelor dobânzilor pe termen lung: o rată a dobânzilor pe termen lung care să nu depășească cu două puncte procentuale rata celor trei țări membre ale zonei euro care au înregistrat cele mai bune performanțe.

Alte aspecte-cheie

La fiecare doi ani sau la solicitarea unei țări din afara zonei euro, Comisia Europeană și Banca Centrală Europeană evaluează progresele efectuate de țările candidate la moneda unică în ceea ce privește îndeplinirea criteriilor de convergență. Evaluările sunt publicate în rapoarte de convergență.

La propunerea Comisiei, guvernele UE decid dacă o țară este pregătită să adopte moneda euro. Decizia se ia după consultarea Parlamentului European și pe baza unei recomandări din partea majorității calificate a țărilor care utilizează deja moneda unică.

CONTEXT

Criteriile de convergență au ca fundament juridic articolul 140 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (UE) și fac obiectul protocolului nr. 13 anexat la tratatele constitutive ale UE.

Data ultimei actualizări: 02.12.2015

Top