Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Reforma sistemului financiar

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Reforma sistemului financiar

În comunicarea sa, Comisia prezintă reformele avute în vedere de Uniunea Europeană în sectorul financiar. Aceste reforme sunt menite să îmbunătăţească transparenţa, supravegherea şi stabilitatea pieţelor financiare. De asemenea, acestea vizează să sporească protecţia investitorilor şi a consumatorilor. În plus, aceste reforme vin să completeze reformele deja iniţiate în urma crizei financiare din 2008.

ACT

Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Banca Centrală Europeană din 2 iunie 2010, intitulată „Reglementarea serviciilor financiare în folosul creşterii sustenabile” [COM(2010) 301 – Nepublicată în Jurnalul Oficial].

SINTEZĂ

Reformele întreprinse de Uniunea Europeană (UE) în sectorul financiar sunt menite să îmbunătăţească siguranţa şi responsabilitatea sectorului financiar, pentru a favoriza dezvoltarea unei creşteri economice durabile.

Propunerile prezentate în comunicare vin în completarea reformelor deja iniţiate în urma crizei financiare din 2008 şi a summiturilor G20. Aceste propuneri urmăresc patru obiective principale:

  • o transparenţă sporită a pieţelor financiare;
  • instituirea unei supravegheri şi a unor controale ale aplicării eficace în sectorul financiar;
  • creşterea rezistenţei şi stabilităţii sectorului financiar;
  • sporirea responsabilităţii actorilor financiari şi îmbunătăţirea protecţiei consumatorilor.

O transparenţă sporită

Comisia constată că lipsa de transparenţă a sectorului financiar a fost unul dintre principalii factori care au contribuit la criza financiară din 2008. Prin urmare, aceasta intenţionează să sporească transparenţa tranzacţiilor, a produselor şi a actorilor de pe pieţele financiare.

Autorităţile de supraveghere, investitorii şi consumatorii vor putea astfel să dispună de informaţii mai fiabile privind pieţele.

De asemenea, Comisia îşi propune să îmbunătăţească fiabilitatea şi calitatea ratingurilor financiare. Trebuie amintit că ratingurile financiare sunt acordate de agenţiile de rating responsabile cu aprecierea riscului de solvabilitate financiară. Un prim regulament privind agenţiile de rating de credit a fost, de altfel, adoptat după criza din 2008.

Instituirea unei supravegheri şi a unor controale ale aplicării eficace

Comisia prevede crearea mai multor organisme de supraveghere financiară:

  • un comitet european pentru riscuri sistemice, responsabil cu detectarea riscurilor macroeconomice care pot duce la situaţii de criză;
  • o autoritate europeană de supraveghere a pieţei bancare;
  • o autoritate europeană de supraveghere a pieţei asigurărilor;
  • o autoritate europeană de supraveghere a pieţei financiare.

Comisia intenţionează, de asemenea, să combată speculaţiile excesive şi iresponsabile printr-un sistem de sancţiuni eficace. Aceasta îşi propune, în special, să armonizeze practicile autorităţilor financiare naţionale pentru a le face mai eficace.

Creşterea rezistenţei şi stabilităţii sectorului financiar

Comisia intenţionează să reglementeze într-un mod mai eficace cerinţele de capital ale băncilor. Cerinţele de capital constituie capitalurile băncilor şi garantează solvabilitatea acestora în cazul unor dificultăţi. Este esenţial să se încurajeze băncile să acumuleze capital în conjuncturi economice favorabile, pentru a putea face faţă unor situaţii de criză.

Comisia va prezenta şi un plan de acţiune pentru gestionarea crizelor. Acesta ar trebui să ducă la o serie de propuneri legislative pentru crearea unor instrumente de prevenire şi de soluţionare a situaţiei băncilor falimentare.

Sporirea responsabilităţii actorilor financiari şi îmbunătăţirea protecţiei consumatorilor

Reformele sunt menite să redea investitorilor şi consumatorilor încrederea în pieţele financiare.

În acest sens, Comisia a propus, în iulie 2010, o revizuire a reglementărilor privind sistemele de garantare a depozitelor, cu scopul de a garanta o protecţie eficace a deponenţilor în întreaga UE. De asemenea, aceasta ar urma să elaboreze propuneri pentru a îmbunătăţi compensaţiile acordate investitorilor şi cele acordate asiguraţilor în cazul falimentului societăţilor de asigurare.

Ultima actualizare: 10.09.2010

Top