Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Declarație anuală pentru 2009 privind zona euro

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Declarație anuală pentru 2009 privind zona euro

 

SINTEZĂ PRIVIND:

Comunicarea [COM(2009) 527 final] – Declarație anuală pentru 2009 privind zona euro

CARE ESTE ROLUL ACESTEI COMUNICĂRI?

 • Aceasta detaliază reacția zonei euro la criza economică din 2008 și modalitatea de a îmbunătăți funcționarea uniunii economice și monetare.
 • Aceasta stabilește necesitatea extinderii supravegherii macroeconomice a sistemelor financiare din zona euro, astfel încât să se poată stabili o reacție politică coordonată mai rapidă și mai eficientă în viitor.

ASPECTE-CHEIE

 • În urma crizei economice care a început în vara lui 2007 și a atins apogeul în 2008, încep să apară semne de stabilitate în cadrul sistemului financiar. De-a lungul crizei, moneda euro a protejat în mod eficient zona euro de fluctuațiile perturbatoare ale cursului de schimb și ale ratei dobânzii, care au fost atât de nocive pentru țările din Uniunea Europeană (UE) în perioade anterioare de turbulență pe piața financiară. Capacitatea zonei euro de a acționa rapid și coordonat cu băncile centrale a contribuit la stabilizarea întregului sistem monetar internațional.
 • Criza financiară a demonstrat avantaje legate de apartenența la zona euro, sporind atractivitatea acesteia pentru țările UE care nu aparțin zonei euro. Printre avantaje se numără accesul oferit instituțiilor naționale la lichiditățile Băncii Centrale Europene.
 • Cu toate acestea, euro nu poate proteja zona euro de toate problemele economice – în special de cele legate de dezechilibrele macroeconomice. Criza a evidențiat anumite deficiențe în cadrul zonei euro. Din cauza dezechilibrelor din zona euro, unele economii au fost mai expuse la criză decât altele. Înainte de criză, multe țări din zona euro au ignorat riscul de dezechilibre, dar criza financiară a demonstrat necesitatea schimbării.

Reacția zonei euro la criză

 • Lipsa unor mecanisme de supraveghere satisfăcătoare a dus la imposibilitatea de a acționa rapid și de a oferi o reacție coordonată în momentul declanșării crizei. Primele reacții tindeau să fie definite în principal pe rațiunile interne ale fiecărei țări din zona euro. În octombrie 2008, primul summit al Eurogrupului a contribuit la generarea unei reacții la nivelul UE, prin care Comisia Europeană a prevăzut o strategie comună de punere în aplicare a planurilor naționale de salvare a băncilor.
 • Ulterior, Comisia a prezentat propuneri oficiale de legislație care au dus la un nou sistem european de supraveghere financiară. Obiectivul acestora a fost de a spori supravegherea prudențială atât a instituțiilor financiare individuale, cât și a sistemului financiar în ansamblu.
 • În paralel cu politicile interne, UE este totodată liderul reformei de reglementare a piețelor financiare, contribuind la formarea și la dezvoltarea inițiativelor și a angajamentelor G20.
 • Datorită consolidării fiscale din cadrul zonei euro, în conformitate cu Pactul de stabilitate și creștere, majoritatea țărilor au putut face față crizei mult mai bine decât înainte. Cu toate acestea, consolidarea fiscală nu s-a realizat în totalitate în unele țări din zona euro, în care nivelurile datoriei publice au rămas ridicate și finanțele publice au devenit dependente de veniturile bugetare. Prin urmare, unele țări din zona euro nu au putut contribui adecvat la măsurile comune de stimulare fiscală stabilite în planul european de redresare economică.
 • Ca urmare a legăturilor economice și financiare strânse ale acestora, cu o politică monetară unică și o monedă comună, coordonarea este esențială pentru țările din zona euro. Reacția zonei euro la criză ar fi putut fi mai rapidă și mai eficientă în cazul în care coordonarea dintre țările membre ar fi fost mai eficientă.

Calea de urmat – extinderea supravegherii macroeconomice

 • Criza a demonstrat că țările membre ale zonei euro trebuie să realizeze progrese cu privire la programul de reforme UEM@10 și să-l pună în aplicare. În această comunicare din 7 mai 2008, Comisia a propus un program politic de reforme pentru a îmbunătăți funcționarea uniunii economice și monetare (UEM) într-un context internațional în rapidă schimbare, în condițiile îmbătrânirii populației și pe fondul preocupărilor tot mai mari referitoare la energie și la schimbările climatice. Domeniul politicii externe al programului de reforme a propus ca zona euro să joace un rol important în guvernarea economică mondială.
 • Dezechilibrele din zona euro nu au fost abordate înaintea crizei financiare. O extindere a supravegherii este așadar necesară pentru stabilirea unei reacții politice coordonate. Această extindere a supravegherii ar trebui să includă evoluțiile de pe piața financiară. Supraîndatorarea sectorului privat a generat tendințe economice nesustenabile. Astfel de dezechilibre financiare trebuie să fie descoperite și tratate timpuriu.
 • Supravegherea trebuie să fie extinsă pentru a se garanta sustenabilitatea finanțelor publice. Creșterea redusă împreună cu o datorie tot mai mare pun finanțele publice într-o poziție precară într-un moment în care impactul îmbătrânirii populației începe să se facă simțit. Un angajament strategic concret este necesar pentru realizarea unei cooperări fiscale consolidate, care să echilibreze în mod adecvat preocupările referitoare la stabilizare și la sustenabilitate în conformitate cu Pactul de stabilitate și creștere.
 • Coordonarea politicilor și a acțiunilor țărilor din zona euro trebuie să fie îmbunătățită pentru a permite strategii judicioase de ieșire din criză. O astfel de coordonare trebuie să constea în acorduri comune cu privire la calendarul acțiunilor, la ritmul și la structurarea pe etape a normalizării politicilor.

ACTUL PRINCIPAL

Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European, Comitetul Regiunilor și Banca Centrală Europeană – Declarație anuală pentru 2009 privind zona euro [COM(2009) 527 final, 7.10.2009]

ACTE CONEXE

Comunicare a Comisiei către Parlamentul european, Consiliu, Comitetul Economic și Social European, Comitetul Regiunilor și Banca Centrală Europeană – UEM@10: succese și provocări după 10 ani de Uniune Economică și Monetară {SEC(2008) 553} [COM(2008) 238 final, 7.5.2008]

Data ultimei actualizări: 28.03.2017

Top