Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Fețele naționale ale monedelor euro și emiterea acestora

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DE html EN html FR html IT html HU html PL html RO
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Fețele naționale ale monedelor euro și emiterea acestora

Monedele euro destinate circulației au o față comună tuturor statelor din cadrul uniunii economice și monetare (UEM) și o față națională concepută în conformitate cu o serie de principii comune. Comisia adresează recomandări statelor membre, care sunt responsabile cu emiterea acestor monede, după aprobarea din partea Consiliului Uniunii Europene (UE).

ACT

Recomandarea 2009/23/CE a Comisiei din 19 decembrie 2008 privind orientările comune pentru fețele naționale ale monedelor euro și emiterea de monede euro destinate circulației [Jurnalul Oficial L 9 din 14.1.2009].

SINTEZĂ

Comisia adresează recomandări statelor membre participante la uniunea economică și monetară (UEM) cu privire la emiterea de monede euro. Aceste recomandări se aplică atât în cazul fețelor naționale și însemnelor de pe cantul monedelor obișnuite, cât și în cazul monedelor comemorative destinate circulației.

Pe fețele comune ale monedelor euro sunt gravate numele monedei și valoarea unitară a acesteia.

Fețele naționale ale monedelor destinate circulației

Fețele naționale trebuie să indice numele statului emitent al monedei, dar nu trebuie să conțină nicio indicație legată de valoarea sa unitară sau de denumirea monedei (cu excepția cazului în care se utilizează un alfabet nelatin). Desenul grafic ales pentru fețele naționale trebuie să fie încadrate de cele 12 stele ale drapelului european. Aceste desene grafice nu trebuie modificate, cu excepția cazurilor în care se schimbă șeful statului la care se face referire pe o monedă. Totuși, statele membre emitente sunt autorizate să actualizeze fețele naționale ale monedelor euro pentru a se conforma pe deplin acestei recomandări.

Însemnele gravate pe cantul monedei de 2 euro pot indica valoarea unitară a acesteia și/sau termenul euro.

Monedele sunt puse în circulație la valoarea lor nominală. O mică parte a acestora, și anume monedele destinate colecționarilor, pot fi vândute la un preț mai mare.

Monedele comemorative de 2 euro

Desenele grafice de pe fețele naționale pot comemora evenimente cu o semnificație deosebită la nivel național sau european. Aceste monede comemorative sunt destinate, de asemenea, circulației.

Emiterea monedelor comemorative trebuie să respecte o serie de reguli:

  • trebuie să se utilizeze doar moneda de 2 euro în acest sens;
  • volumul monedelor emise trebuie să fie limitat de plafoane stabilite anual și pentru fiecare stat membru;
  • numărul total de monede comemorative nu trebuie să depășească 0,1 % din numărul total de monede de 2 euro puse în circulație în anul anterior în toate statele membre participante sau numărul total de monede comemorative nu trebuie să depășească 5,0 % din numărul total de monede de 2 euro puse în circulație de statul membru emitent în cauză. Acest plafon poate fi majorat la 2,0 % din numărul total de monede de 2 euro puse în circulație în toate statele membre participante, în cazul în care se comemorează un moment de importanță universală;
  • însemnele gravate pe cantul monedelor comemorative trebuie să fie identice cu cele de pe monedele obișnuite.

Procedura de informare

Statul membru emitent trebuie să trimită Comisiei proiectele grafice ale monedelor cu cel puțin șase luni înainte de data planificată a emisiunii. Astfel, Comisia se poate asigura că s-au respectat orientările din recomandarea prezentată.

În cazul în care Comisia consideră că nu s-au respectat orientările din recomandarea prezentată aici, Comitetul economic și financiar decide dacă proiectul de desen grafic se aprobă sau nu.

Informațiile relevante referitoare la desenele grafice ale monedelor euro se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Context

Recomandarea 2003/734/CE și Recomandarea 2005/491/CE se abrogă și sunt înlocuite cu această nouă recomandare. Acestea se referă și ele la modificarea și punerea în circulație a fețelor naționale ale monedelor euro.

ACTE CONEXE

Comunicare a Comisiei către Parlamentul European și Consiliu - Aspecte legate de continuarea emiterii monedelor de 1 și 2 eurocenți [COM(2013) 281 final - nepublicată în Jurnalul Oficial].

În această comunicare, Comisia prezintă patru scenarii posibile pentru monedele de 1 și 2 eurocenți, de la status quo până la retragerea acestor monede din circulație, cu sau fără o perioadă de tranziție. Comisia va înainta propunerile legislative necesare în cazul în care părțile interesate își exprimă o preferință clară pentru unul dintre scenarii.

Ultima actualizare: 05.05.2014

Top