Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Balcanii de Vest: consolidarea perspectivei europene

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Balcanii de Vest: consolidarea perspectivei europene

În comunicarea sa din 2008, intitulată Balcanii de Vest: consolidarea perspectivei europene, Comisia reiterează angajamentul Uniunii Europene (UE) în ceea ce privește Balcanii de Vest. Comisia își afirmă în special sprijinul pentru dobândirea treptată, de către majoritatea țărilor din această zonă, a statutului de țară candidată.

ACT

Comunicarea Comisiei către Parlamentul European și Consiliu din 5 martie 2008 intitulată Balcanii de Vest: consolidarea perspectivei europene [COM(2008) 127 - nepublicată în Jurnalul Oficial].

SINTEZĂ

Comunicarea propune un cadru de acțiuni pentru consolidarea angajamentului UE în privința țărilor din Balcanii de Vest, și anume Albania, Bosnia și Herțegovina, Croația, Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei, Muntenegru, Serbia și Kosovo (conform statutului acordat prin Rezoluția 1244 a Consiliului de securitate al Organizației națiunilor Unite).

Obiectivul este de a apropia aceste țări de UE și de a face mai tangibilă perspectiva europeană a acestora.

CONSOLIDAREA COOPERĂRII REGIONALE

Pentru a contribui la apropierea acestor țări de UE, comunicarea propune o serie de măsuri menite să consolideze:

 • cooperarea regională;
 • relațiile de bună vecinătate între țările din Balcanii de Vest;
 • cooperarea cu Tribunalul Penal International pentru fosta Iugoslavie (TPII);
 • realizarea priorităților stabilite în parteneriatele de aderare;
 • încheierea și punerea în aplicare a acordurilor de stabilizare și asociere (ASA) cu fiecare dintre țările în cauză.

EFORTURI PENTRU RECONCILIERE ȘI COOPERARE ÎNTRE POPOARE

Strategia propusă în comunicare vizează, de asemenea, promovarea contactelor interumanecu UE între populațiile din regiune și eforturi în vederea reconcilierii între popoare. Un alt obiectiv este familiarizarea țărilor în cauzăcu UE prin încurajarea unei mai bune cunoașteri a Uniunii.

Cooperarea dintre țările din regiune și UE acoperă o varietate de domenii, inclusiv știința, cultura, educația, tineretul și mass-media. Există măsuri menite să permită participarea țărilor din Balcani în cadrul anumitor programe și agenții comunitare, inclusiv la programe de schimb de studenți ca Erasmus.

Mai mult, regimul de călătorii fără viză, care face parte din pregătirile în vederea dobândirii calității de membru și a aderării la spațiul Schengen, urmărește facilitarea mobilității. Alături de acordurile de readmisie, acordurile de facilitare a vizelor reprezintă primul pas în direcția liberalizării totale a vizelor.

DEZVOLTAREA ECONOMICĂ ȘI AJUTORUL DIN PARTEA UE

Regiunea trebuie să depășească diferite provocări privind dezvoltarea economică și socială. Aceste provocări sunt legate de competitivitate, reducerea șomajului, participarea pe piața locurilor de muncă, infrastructură, precum și dezvoltarea umană și coeziunea socială, acordându-se atenția cuvenită dezvoltării durabile. Cooperarea se concentrează pe trei domenii: microîntreprinderi și întreprinderi mici și mijlocii (IMM), infrastructură și eficiența energetică.

Regiunea beneficiază și de sprijin financiar direct din partea UE prin Instrumentul de asistență pentru preaderare (IPA). Acest program ajută beneficiarii să adopte și să pună în aplicare reformele necesare pentru conformarea la valorile UE și pentru încorporarea treptată a legislației UE în vederea dobândirii calității de membru. Banca Europeană pentru Investiții (BEI) furnizează și ea împrumuturi în diverse domenii (transporturi, energie, IMM-uri, protecția mediului, infrastructura municipală, educație și sănătate).

De asemenea, IPA asigură sprijin pentru cooperarea transfrontalieră.

BUNA GUVERNANȚĂ ȘI SOCIETATEA CIVILĂ

UE sprijină dezvoltarea societății civile la nivel local, pentru a consolida rolul acesteia și a asigura participarea sa deplină la procesul de reforme.

Buna guvernanță constituie un aspect esențial al apropierii țărilor din Balcanii de Vest față de UE.

Progresul în materie de justiție, libertate și securitate are o importanță deosebită și se referă în special la:

 • lupta împotriva criminalității organizate, a corupției și a terorismului, precum și reforma sistemului judiciar și a poliției;
 • gestionarea frontierelor;
 • cooperarea regională și transfrontalieră (Frontex);
 • acțiunile în domeniul politicilor privind azilul, imigrarea și vizele;
 • cooperarea cu Europolul.

Context

După divizarea Iugoslaviei, UE a introdus Pactul de Stabilitate pentru Europa de Sud-Est, pentru a încuraja reformele economice și politice, în special în Balcanii de Vest. La Consiliul European reunit la Feira în 2000 și la cel de la Salonic din iunie 2003, toate țările din Balcanii de Vest au fost considerate ca fiind potențiali membri viitori ai UE. De atunci, progresele înregistrate au prezentat diferențe de la o țară la alta în ceea ce privește drumul spre integrarea în UE.

Informații suplimentare: Pașii spre aderare.

ACTE CONEXE

Regulamentul (CE) nr. 1085/2006 al Consiliului din 17 iulie 2006 de instituire a unui instrument de asistență pentru preaderare (IPA) (JO L 210, 31.7.2006).

27.11.2014

Top