Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Ţările şi teritoriile de peste mări (TTPM): către un nou parteneriat

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DE html EN html FR html IT html HU html PL html RO
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Ţările şi teritoriile de peste mări (TTPM): către un nou parteneriat

Uniunea Europeană îşi propune să reformeze principiile care stau la baza cooperării sale cu ţările şi teritoriile de peste mări (TTPM). Această nouă abordare trebuie să sprijine dezvoltarea durabilă a TTPM, ţinând seama de specificul lor.

ACT

Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor din 6 noiembrie 2009, intitulată „Elemente pentru un nou parteneriat între UE şi ţările şi teritoriile de peste mări (TTPM)” [COM(2009) 623 final – Nepublicată în Jurnalul Oficial].

SINTEZĂ

Relaţiile dintre Uniunea Europeană (UE) şi ţările şi teritoriile de peste mări (TTPM) trebuie să evolueze către un parteneriat reciproc bazat pe interese comune. Aceste relaţii sunt, în prezent, definite de cadrul de asociere stabilit prin Decizia 2001/822/CE.

Comunicarea Comisiei prezintă o nouă abordare menită să sprijine dezvoltarea durabilă a TTPM, prin adaptarea principiilor şi priorităţilor de cooperare la specificul acestor ţări şi teritorii. În plus, deşi nivelul lor de dezvoltare este, în general, mai ridicat decât cel al ţărilor din Africa, Caraibe şi Pacific (ACP), unele TTPM trebuie să poată beneficia în continuare de ajutorul european pentru combaterea sărăciei.

Sprijinirea dezvoltării durabile

Viitorul parteneriat, bazat pe articolul 198 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, trebuie să se concentreze asupra a trei axe de cooperare:

  • competitivitatea TTPM în domenii-cheie, cum sunt educaţia şi formarea profesională, inovarea, sectorul întreprinderilor mici şi mijlocii sau buna guvernanţă politică şi economică;
  • reducerea vulnerabilităţii lor faţă de şocurile economice, problemele de mediu, dependenţa energetică şi calamităţile naturale;
  • integrarea regională, prin creşterea schimburilor economice intraregionale, derularea unor proiecte de cooperare (în special, pentru protecţia mediului la nivel transfrontalier) şi multiplicarea schimburilor culturale.

Punerea în practică a cooperării trebuie să fie adaptată la situaţia fiecărui partener.

Trebuie să se consolideze asistenţa tehnică şi financiară europeană, mai ales prin coordonarea instrumentelor financiare cu instrumentele destinate regiunilor ultraperiferice, ţărilor ACP şi celorlalte ţări din vecinătatea TTPM.

O serie de programe comunitare (cum ar fi Al şaptelea program-cadru de cercetare) sunt deschise participării TTPM. Acestea trebuie să fie adaptate la noile priorităţi.

Priorităţi de cooperare

Comisia identifică o serie de domenii de cooperare care ar trebui să permită dezvoltarea potenţialului TTPM. Este vorba despre:

  • crearea unor centre de excelenţă şi expertiză pentru gestionarea dificultăţilor şi a avantajelor specifice fiecărui teritoriu;
  • alinierea legislaţiei TTPM la normele şi standardele comunitare, îndeosebi pentru a încuraja schimburile de bunuri şi servicii (de exemplu, prin apropierea procedurilor vamale şi a normelor sanitare şi fitosanitare) şi respectarea principiilor de transparenţă fiscală;
  • dezvoltarea cooperării în domeniul mediului, pentru a sprijini tranziţia TTPM spre o economie mai ecologică, precum şi adaptarea acestora la schimbările climatice, alături de protecţia biodiversităţii, promovarea surselor regenerabile de energie şi reducerea riscurilor de calamităţi;
  • îmbunătăţirea accesibilităţii TTPM, prin dezvoltarea tehnologiilor informaţiei şi comunicaţiilor şi a infrastructurilor de transport;
  • consolidarea cooperării economice şi comerciale în contextul liberalizării schimburilor comerciale internaţionale, care implică relaţii comerciale reciproce şi reguli de origine specifice.

Context

Această comunicare vine în urma cărţii verzi privind relaţiile viitoare dintre UE şi TTPM. Concluziile cărţii verzi sunt favorabile revizuirii actualului cadru de asociere.

Ultima actualizare: 08.02.2010

Top