Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Politica comercială a UE față de țările în curs de dezvoltare, inclusiv sprijinul pentru comerț

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Politica comercială a UE față de țările în curs de dezvoltare, inclusiv sprijinul pentru comerț

 

SINTEZĂ PRIVIND:

Comunicare [COM(2012) 22 final] – Comerț, creștere și dezvoltare – Adaptarea politicii comerciale și de investiții pentru țările care au cel mai mult nevoie de sprijin

Strategia UE privind sprijinul pentru comerț: intensificarea sprijinului UE în ceea ce privește nevoile legate de comerț în țările în curs de dezvoltare

CARE ESTE OBIECTIVUL COMUNICĂRII ȘI AL STRATEGIEI?

 • Comunicarea sugerează acțiuni care să ajute țările cel mai puțin dezvoltate (LDCs) și alte țări care au cel mai mult nevoie de ajutor să profite de beneficiile comerțului pentru creștere favorabilă incluziunii și dezvoltare durabilă.
 • Strategia privind sprijinul pentru comerț* (SpC) vizează îmbunătățirea integrării țărilor în curs de dezvoltare și a țărilor cel mai puțin dezvoltate în sistemul comercial internațional.
 • Strategia a fost concepută pentru a fi în linie cu Obiectivele de dezvoltare ale mileniului stabilite de Organizația Națiunilor Unite (ONU), care au fost înlocuite ulterior de Obiectivele de dezvoltare durabilă pentru 2030.

ASPECTE-CHEIE

Comunicarea subliniază rolul următoarelor instrumente de comerț și dezvoltare în beneficiul țărilor în curs de dezvoltare și al țărilor cel mai puțin dezvoltate:

 • sistemul generalizat de preferințe (SGP), care permite țărilor în curs de dezvoltare să achite tarife mai mici sau să nu achite tarife la exporturile lor în UE. Un SGP revizuit, care pune un accent mai mare pe țările cel mai puțin dezvoltate, a intrat în vigoare în 2014;
 • stimularea relațiilor bilaterale și regionale cu țările în curs de dezvoltare, precum acordurile de liber schimb încheiate cu țări din Asia, America Latină, vecinătatea estică a Europei și sudul Mediteranei;
 • promovarea investițiilor străine directe în țările în curs de dezvoltare și în țările cel mai puțin dezvoltate;
 • acordarea de asistență micilor comercianți din țările în curs de dezvoltare și țările cel mai puțin dezvoltate pentru a-i ajuta să aibă un acces mai bun la piața Uniunii Europene (UE), spre exemplu, prin serviciul Export Helpdesk;
 • accentuarea importanței unei bune guvernanțe în țările în curs de dezvoltare; aceasta urmărește:
  • să stimuleze comerțul și investițiile;
  • să asigure că și persoanele cele mai sărace beneficiază de creșterea economică generată de comerț; și
  • să asigure durabilitatea dezvoltării acestora.

Strategia stabilește o serie de priorități:

 • creșterea sprijinului general pentru comerț oferit de UE în temeiul angajamentelor sale privind sprijinul pentru dezvoltare;
 • sporirea impactului resurselor oferite de UE și țările UE către țările în curs de dezvoltare și țările cel mai puțin dezvoltate prin îmbunătățirea colaborării și a coordonării acestora;
 • încurajarea integrării regionale între statele din Africa, Zona Caraibilor și Pacific (ACP) și axarea acțiunilor pe reducerea sărăciei;
 • consolidarea monitorizării progreselor. În acest scop, Comisia Europeană întocmește un raport anual privind monitorizarea sprijinului pentru comerț acordat de UE.

Finanțarea:

Aspecte adiționale:

Utilizarea comerțului drept instrument pentru creștere favorabilă incluziunii și dezvoltare durabilă este subliniată, de asemenea, în comunicarea din 2011 „Creșterea impactului politicii UE în domeniul dezvoltării: o agendă a schimbării” și evidențiată ulterior în comunicarea din 2012 „Comerț, creștere și dezvoltare – Adaptarea politicii comerciale și de investiții pentru țările care au cel mai mult nevoie de sprijin”.

CONTEXT

 • Multe țări în curs de dezvoltare se confruntă cu o multitudine de obstacole atunci când vine vorba despre comerțul internațional, precum infrastructura săracă, comerț foarte puțin diversificat, proceduri de vămuire ineficiente sau formalități administrative excesive. Întrucât țările în curs de dezvoltare reprezintă acum mai mult de 50 % din comerțul mondial, depășirea acestor obstacole prezintă numeroase avantaje, de la medii de afaceri îmbunătățite la reducerea sărăciei la nivel global.
 • Strategia se înscrie în cadrul Agendei de dezvoltare de la Doha, adoptată de către Organizația Mondială a Comerțului.
 • Pentru mai multe informații, consultați:

* TERMENI-CHEIE

Sprijin pentru comerț (SpC): sprijin care ajută țările partenere să beneficieze de oportunitățile create de acordurile comerciale unilaterale, bilaterale sau multilaterale.

ACTELE PRINCIPALE

Strategia UE privind sprijinul pentru comerț: Intensificarea sprijinului UE în ceea ce privește nevoile legate de comerț în țările în curs de dezvoltare – Concluziile Consiliului și ale reprezentanților guvernelor statelor membre, reuniți în cadrul Consiliului, din 29 octombrie 2007

Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu și Comitetul Economic și Social European – Comerț, creștere și dezvoltare – Adaptarea politicii comerciale și de investiții pentru țările care au cel mai mult nevoie de sprijin [COM(2012) 22 final, 27.1.2012]

ACTE CONEXE

Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social și Comitetul Regiunilor – Creșterea impactului politicii UE în domeniul dezvoltării: o agendă a schimbării [COM(2011) 637 final, 13.10.2011]

Document de lucru al serviciilor Comisiei Europene – Sprijin pentru comerț – Raport 2015: Evaluarea progresului de către UE și statele membre ale acesteia [SWD(2015) 128 final, 22.6.2015]

Data ultimei actualizări: 14.03.2017

Top